İletişim Bilgisi 2016-2017 Üç Ders Sınavı

İletişim Bilgisi 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi vücut dili işaretlerinin işleve göre sınıflarından biri değildir?

A
Amblemler
B
Duygu göstergeleri
C
Düzenleyiciler
D
Uyumlandırıcılar
E
ikonikler
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın boyutlarından biri değildir?

A
Nevrotik
B
Sosyolojik
C
Psikolojik
D
Fiziksel
E
Fizyolojik
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi mekanik bir araçtır?

A
Televizyon
B
Sözcükler
C
Roman
D
insan
E
Resim
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi grup iletişiminin dinamiği içinde yer almaz?

A
Görevler
B
Referans
C
Liderlik
D
Kurallar
E
Durum
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bir örgütteki iletişimin doğası ile ilgili kurallardan biri değildir?

A
Örgütlerde zamanın doğru kullanımını sağlayan zamanla ilgili kurallar
B
Örgütteki bireylerin birbirine bağlılığını oluşturma ve dayanışmayı sağlamak için çalışma grubu kuralları
C
Bireylerin örgüt dışından getirdikleri bireysel kurallar
D
Örgütteki görevlerin yerine getirilmesine rehberlik eden görev ile ilgili kurallar
E
Bir örgütün tepesinde diğer düzeylere iletilecek politikaları içeren hiyerarşik kurallar
Soru 6

Radyonun dinleyici kitlesi üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilen, radyoda yayınlandığında infial yaratan Orson Welles’in ünlü oyunu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Savaş ve Barış
B
Savaşa Karşı
C
Savaş Dünyası
D
Dünyalar Savaşı
E
Savaş Cephesi
Soru 7

Roma İmparatorluğu’nda senato kararlarının da yazılarak şehir meydanına asılan ve gazetenin öncülü olarak kabul edilen tablet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Corantas
B
Corihintas
C
River Plate
D
Açta Diurna
E
Palmerias
Soru 8

Aşağıdaki kavramlardan hangisi örgütsel iletişim sürecini oluşturan temel kavramlardan biri değildir?

A
Karşılıklı bağlılık
B
Çevre
C
Süreç
D
Ritüel
E
iletişim ağı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yaklaşımı için önemli görüşler belirten isimlerden biridir?

A
Mayo
B
Mouton
C
Taylor
D
Katz
E
Weber
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimine maruz kalan kitlenin temel özelliklerinden biri değildir?

A
Anonim olması
B
Aralarında sıkı bağlar olmayan insanlardan oluşması
C
Birbirini tanıyan insanlardan oluşması
D
Heterojen yapıda olması
E
Birbirinden ayrı insanlardan oluşması
Soru 11

Bir örgütteki halkla ilişkilerin dış etkinliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplantılar
B
Yıllık raporlar
C
Danışma büroları
D
Sunuşlar
E
Öneri sistemleri
Soru 12

“İleti, iletişim aracının kendisidir.” saptamasını yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ferdinand Tönnies
B
Kari Marx
C
Harold Innis
D
Marshall McLuhan
E
Jürgen Habermas
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Z kuşağının özelliklerinden biri değildir?

A
Gün içinde nadiren çevrimiçi iletişim kurmaları
B
Tanımadıkları kişilerle çevrimiçi işbirliği yapabilmeleri
C
Çevrimiçi ortamlarda duygu, görüş ve düşüncelerin paylaşılması
D
Sosyal medyayı yoğun biçimde kullanıyor olmaları
E
internet ve mobil cihazları sürekli hayatlarında bulundurmaları
Soru 14

Uluslararası ve kültürler arası iletişimde, konfüçyüsçü düşünce biçiminin incelendiği kültürel boyut kapsamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireycilik - ortaklaşalık
B
Hoşgörü - baskı
C
Uzun - kısa dönemli uyum
D
Belirsizlikten kaçınma
E
Güç mesafesi
Soru 15

Çevrim içi yazılı iletişimde (sohbet ya da anlık ileti, vb.) mesajın BÜYÜK HARFLE yazılmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karşımızdakini kızdırmak
B
Mesajımızda vurgu yapmak
C
Karşımızdakinin dikkatini çekmek
D
Şaka yapmak
E
Karşımızdakine bağırmak ya da kızmak
Soru 16

İletişim sürecindeki bireylerin aynı yer ve aynı zamanda bir arada olmasını gerektirmeyen iletişim türüne ne ad verilir?

A
Çift yönlü iletişim
B
Eş zamansız iletişim
C
Eş zamanlı iletişim
D
Webde iletişim
E
Anlık iletişim
Soru 17

Wiki ya da Web Günlüğü ile iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken kurallar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yazılan yorumları savunmada kullanılabilecek somut delillerin olmasına dikkat edilmelidir.
B
Web günlüğü ya da Wiki sayfasına yazılanlar paylaşılmadığı sürece kimse tarafından erişilemez.
C
Çok ayrıntılı kişisel bilgilere yer verilmemelidir.
D
Bir kişi hakkında yazmadan önce o kişiden izin alınmasında yarar vardır.
E
insanları rencide edecek, kızdıracak, zor durumda kalmalarını sağlayacak bilgi ve yorumlardan kaçınılmalıdır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kültürler arası iletişimin var olabilmesi için gerekli özelliklerden biri değildir?

A
Kültür ve iletişim arasında bir ilişki olmalı
B
Kültürler farklı, birbirinden ayırt edilebilir olmalı
C
Kültürler homojen olmalı
D
Kültürel olan, iletişime yansımalı
E
iletişime katı lanlar, aynı zamanda o kültüre katılanlar olmalı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Hofstede'nin yaklaşımındaki eril kültürün özelliklerinden biridir?

A
Bireyin yaşamak için çalışması
B
insanların ve sıcak ilişkilerin önemli olması
C
Yöneticinin sezgilerini kullanması
D
Zayıf durumda olana sempati beslenmesi
E
Dürüstlük ve iddialı olmak üzerinde durulması
Soru 20

Fons Trompenaars’a göre, çevreyle ilişkili kültürel boyut aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eş zaman - ardışık zaman boyutu
B
Başarı - övgü odaklılık boyutu
C
Özel - yaygın olma boyutu
D
Evrensellik - tikelcilik boyutu
E
iç yönelimlilik - dış yönelimlilik boyutu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x