İletişim Bilgisi 2017-2018 Final Sınavı

İletişim Bilgisi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimin temel unsurlarından biri olan ileri bildirim için örnek gösterilemez?

A
Bir kitabın önsözü
B
Dergi kapağı
C
Bir kitaptaki içindekiler tablosu
D
Sorulan bir soruya verilen cevap
E
Bir bölümün giriş paragrafı
Soru 2

Sözel ve sözsüz iletişim karşılaştırıldığında bazı özellikler çerçevesinde ayrıştıkları görülür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişime özgü bir özelliktir?

A
Sürekli olması
B
Linguistik olması
C
Öğrenilmiş olması
D
Yapılandırılmış olması
E
Kesintili olması
Soru 3

Chicago okulu üyeleri için iletişim nedir?

A
Enformasyon sağlama
B
ileti alışverişi
C
Alıcı ile kaynak arasındaki etkileşim
D
Mesaj gönderme
E
Toplumun ve kültürün devamlılığını sağlayan bir etkinlik
Soru 4

Okunan, izlenen ya da dinlenen her şeyin bir kişi ya da grubun kontrolünden geçip denetlenmiş olarak hedef kitleye ulaştırılması, kitle iletişimi karakterize eden aşağıdaki unsurlardan hangisini ifade eder?

A
Reklam
B
Harcamaların yönetilmesi
C
Eşik bekçileri
D
Rekabet
E
Biçimsel kuruluşlar
Soru 5

Kitle toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Savaşların yansımasıdır.
B
Kapitalist iş bölümünün geliştiği bir üretim sistemi sözkonusudur.
C
Kitle toplumu ile beraber geleneksel bağ kurumlan çözülmeye başlamıştır.
D
Nüfus daha çok şehirlerde yoğunlaşmıştır.
E
Karar alma mekanizması merkezidir.
Soru 6

Örgütsel iletişimde karşılıklı bağlılık kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örgütteki insanların mesaj alış veriş yollarıdır.
B
Bütün alt parçaların bütünle ve bütünün de çevresiyle ilişkide olmasıdır.
C
Örgütün ve bireylerin karar verme süreçlerini etkileyen fiziksel ve toplumsal faktörlerdir.
D
Örgüt üyelerinin çok fazla bilgi alma durumudur.
E
insanlar arasındaki ilişkidir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir kitle iletişim aracıdır?

A
Mektup
B
Faks
C
Telefon
D
Gazete
E
Telsiz
Soru 8

I. Bir örgüt, insan-makine ilişkisinden çok daha fazla şeyi ifade eder. II. Çalışanlar her zaman yalnız hareket etmezler. III. Birçok durumda ekonomik olmayan ödüller ekonomik olanlar kadar önemlidir. Yukarıdaki görüşleri savunan örgüt yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
insan kaynakları yaklaşımı
B
Olasılık yaklaşımı
C
Sistem yaklaşımı
D
Klasik yaklaşım
E
İnsan ilişkileri yaklaşımı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişimin çalışma konularından biridir?

A
Kitle iletişim teknolojilerinin örgütlenme biçimleri
B
ideolojilerin ve iş kültürlerinin empoze edilme biçimleri
C
Yerel kültürlerin tanınması
D
Kitle iletişim teknolojilerinin işlevi
E
Siyasal sistemler
Soru 10

Çevrimiçi iletişim etkinliğini, iletişim sürecinde sağlanan sosyal ipuçlarının nicel ölçümüne dayandıran ve ortamda ne kadar ipucu varsa o kadar başarılı bir iletişim gerçekleşeceğini savunan iletişim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
SİDE modeli
B
Sosyal bilgi işleme kuramı
C
Kişisel bakış açısı
D
Kişisel olmayan bakış açısı
E
Hyperkişisel bakış açısı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi eş zamanlı ve eş zamansız çevrimiçi iletişim araçlarından biri değildir?

A
E-posta (mail)
B
Televizyon
C
Wiki
D
Sohbet (chat)
E
Web konferans
Soru 12

Aynı ilgilere, hobilere, deneyimlere ve işlere sahip kişiler arasında sosyal etkileşim kurulmasını kolaylaştıran çevrimiçi ortamlara ne ad verilir?

A
Elektronik posta
B
Wiki
C
blog
D
Web Günlükleri
E
Sosyal bağ araçları
Soru 13

I. Zamanla ilişkili boyutu II. Çevreyle ilişkili boyutu III. Bireylerle olan ilişkiler boyutu 28 ülkede yaptığı araştırmalar sonucu kültürel boyutları yukarıda sıralandığı gibi sınıflandıran kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geert Hofstede
B
William Arens
C
Edward T. Hail
D
Fons Trompenaars
E
Marshall McLuhan
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişimin yararlarından biri değildir?

A
Daha sağlıklı toplumlar
B
Hoşgörü yoluyla kişisel gelişim
C
Kültürel hegemonyanın tesisinin kolaylaşması
D
Ticaretin artması
E
Çatışmanın azalması
Soru 15

iyi bir konuşmacının sahip olması gereken özelliklerden biri de konuştukları ile yaptıklarının, içi ile dışının, yani kişiliğinin çelişmemesidir. Bunu kişilik sahibi olmak diye de tanımlamak mümkündür. Yukarıdaki parçada iyi bir konuşmacının sahip olması gereken özelliklerden hangisi vurgulanmaktadır?

A
Etos
B
Duyguları yönlendirme
C
Patos
D
Tutarlı olma
E
Logos
Soru 16

Çeşitli küresel ya da yerel bilgisayarlar arası ağları kullanarak insanlara yer ve zaman sınırlılıkları olmaksızın ev ya da iş yerlerinden birbirleriyle kolay iletişim kurma, görsel ve işitsel veri dosyalarını transfer etme olanağı sağlamakla birlikte, dünyada var olan herhangi bir veri bankasındaki bilgileri elde etmelerine yardımcı olan bir iletişim sistemidir. Yukarıdaki paragrafta tanımı yapılan iletişim kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Grup iletişimi
B
Çevrimiçi iletişim
C
Kitle iletişimi
D
Örgütsel iletişim
E
Dijital iletişim
Soru 17

Hofstede'nin kültürel boyut yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi güç mesafesi yüksek olan kültürlere ait bir özelliktir?

A
Gelir farklılığının az olması
B
Yetenek, güç ve zenginliğin bir arada olmaması
C
Orta sınıfın geniş olması
D
Herkesin eşit haklara sahip olması
E
Siyasal sistemin, üst yönetimin değiştirilerek değiştirilebilmesi
Soru 18

Daha çok karmaşık yapıdaki örgütler için geçerli olan ve bütün durumlar için geçerli olabilecek bir liderlik tipi ya da örgütsel yapının söz konusu olmadığını savunan örgüt yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olasılık yaklaşımı
B
insan kaynakları yaklaşımı
C
Sistem yaklaşımı
D
İnsan ilişkileri yaklaşımı
E
Klasik yaklaşım
Soru 19

I. Dedikodu II. Lobi yapma III. Reklam IV. Oryantasyon programları Yukarıdakilerden hangisi/hangileri örgütlerdeki dış etkinlikler kapsamında yer alır?

A
Yalnız III
B
II ve III
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 20

Kitle iletişimi ile ilgili çalışmalar yapan ilk düşünsel gelenek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel Çalışmalar Ekolü
B
Chicago Okulu
C
Frankfurt Okulu
D
Eleştirel Ekonomi Politikçiler
E
Marksistler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x