İletişim Bilgisi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

İletişim Bilgisi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kodlama ve kodaçımı sürecinde ileti ya da mesajın anlaşılırlığına herhangi bir biçimde engel olan unsurlara ne ad verilir?

A
Gürültü
B
Alıcı
C
ileti
D
Kaynak
E
Geri besleme
Soru 2

Çevresel belirsizliğin üstesinden gelmek için birbiriyle bağlantılı ilişkiler ağı içindeki mesajların oluşturulması ve değiş tokuşu sürecine ne ad verilir?

A
ileti
B
Örgütsel iletişim
C
Örgüt
D
iletişim
E
iletişim süreci
Soru 3

Konuşma hızı ve perdesi ile stereotipik karakter atıfları üzerine bulgular ortaya koyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Street
B
Sheldon
C
Mehrebian
D
Kretchmer
E
Addinton
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın boyutlarından biri değildir?

A
Nevrotik
B
Fizyolojik
C
Psikolojik
D
Fiziksel
E
Sosyolojik
Soru 5

“İleti, iletişim aracının kendisidir.” saptamasını yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jürgen Habermas
B
Marshall McLuhan
C
Karl Marx
D
Harold Innis
E
Ferdinand Tönnies
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bir örgütteki halkla ilişkilerin dış etkinliklerinden biridir?

A
Oryantasyon programları
B
Yıllık raporlar
C
Öneri sistemleri
D
Konferanslar
E
Eğitim programları
Soru 7

Roma İmparatorluğu’nda senato kararlarının yazılıp şehir meydanına asılan ve gazetenin öncülü olarak kabul edilen tablet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Corihintas
B
River Plate
C
Palmerias
D
Corantas
E
Açta Diurna
Soru 8

- Bir örgüt, insan-makine ilişkisinden çok daha fazla şeyi ifade eder.
- Çalışanlar her zaman yalnız hareket etmezler.
- Birçok durumda ekonomik olmayan ödüller ekonomik olanlar kadar önemlidir.
Yukarıdaki görüşleri savunan örgüt yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
insan ilişkileri Yaklaşımı
B
Sistem Yaklaşımı
C
insan Kaynakları Yaklaşımı
D
Klasik Yaklaşım
E
Olasılık Yaklaşımı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel iletişim sürecini oluşturan temel kavramlardan biri değildir?

A
Karşılıklı bağlılık
B
Ritüel
C
iletişim ağı
D
ilişki
E
Çevre
Soru 10

“Amerika’da Demokrasi” adlı kitabında kitle kavramını ilk kez ortaya atan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
David Hume
B
Emile Durkheim
C
Max Weber
D
Ferdinand Tönnies
E
Alexis de Tocqueville
Soru 11

Okunan, izlenen ya da dinlenen her şeyin bir kişi ya da grubun kontrolünden geçip denetlenmiş olarak hedef kitleye ulaştırılması, kitle iletişimi karakterize eden aşağıdaki unsurlardan hangisini ifade eder?

A
Biçimsel kuruluşlar
B
Reklam
C
Harcamaların yönetilmesi
D
Eşik bekçileri
E
Rekabet
Soru 12

Çatışma olgusu içinde fedakarlık yapıp huzuru korumaya yönelik olan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uyum Sağlama: Kaybet - Kazan
B
Uzlaşma: Kazan, Kaybet - Kazan, Kaybet
C
işbirliği: Kazan - Kazan
D
Kaçınma: Kaybet - Kaybet
E
Rekabet: Kazan - Kaybet
Soru 13

Uluslararası ve kültürler arası iletişimde, konfüçyüsçü düşünce biçiminin incelendiği kültürel boyut aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireycilik ve ortaklaşalık
B
Hoşgörü ve baskı
C
Uzun ve kısa dönemli uyum
D
Belirsizlikten kaçınma
E
Güç mesafesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kültürler arası iletişimin var olabilmesi için gerekli temel özelliklerden biri değildir?

A
Kültür ve iletişim arasında bir ilişki olması
B
Ortak kültüre sahip olmanın iletişimi kolaylaştırması
C
Kültürel olanın iletişime yansıması
D
Kültürlerin homojen olması
E
Kültürlerin birbirinden ayırt edilebilir olması
Soru 15

Aynı ilgilere, hobilere, deneyimlere ve işlere sahip kişiler arasında sosyal etkileşim kurulmasını kolaylaştıran çevrimiçi ortamlara ne ad verilir?

A
Web günlükleri
B
Blog
C
Sosyal bağ araçları
D
Elektronik posta
E
Wiki
Soru 16

İletişim sürecindeki bireylerin aynı yer ve aynı zamanda bir arada olmasını gerektirmeyen iletişim türüne ne ad verilir?

A
Anlık iletişim
B
Eş zamansız iletişim
C
Eş zamanlı iletişim
D
Webde iletişim
E
Çift yönlü iletişim
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Z kuşağının özelliklerinden biri değildir?

A
Tanımadıkları kişilerle yapabilmeleri çevrimiçi işbirliği
B
internet ve mobil cihazları sürekli hayatlarında bulundurmaları
C
Çevrimiçi ortamlarda duygu, görüş ve düşüncelerin paylaşılması
D
Gün içinde nadiren kurmaları çevrimiçi iletişim
E
Sosyal medyayı yoğun olmaları biçimde I kullanıyor
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi eş zamanlı iletişime örnek gösterilemez?

A
Chat
B
Web konferans
C
E-posta
D
Telefon görüşmesi
E
Sanal sınıf
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişimin yararlarından biri değildir?

A
Çatışmanın azalması
B
Hoşgörü yoluyla kişisel gelişim
C
Ticaretin artması
D
Daha sağlıklı toplumlar
E
Kültürel hegemonyanın tesisinin kolaylaşması
Soru 20

I. Zamanla ilişkili boyutu
II. Çevreyle ilişkili boyutu
III. Bireylerle olan ilişkiler boyutu
Yirmisekiz ülkede yaptığı araştırmalar sonucu kültürel boyutları yukarıda sıralandığı gibi sınıflandıran kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edward T. Hail
B
William Arens
C
Fons Trompenaars
D
Geert Hofstede
E
Marshall McLuhan
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x