İletişim Bilgisi 2017-2018 Vize Sınavı

İletişim Bilgisi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kaynak tarafından ileti ya da mesaj haline getirilen duygu, düşünce, tasarı veya hayallere alıcı tarafından anlam affedilmesine ne ad verilir?

A
Kodaçımı
B
Kanal
C
Kaynak
D
Kod
E
Kodlama
Soru 2

Konuşmayı, uyarma ve tepki odağında değerlendiren konuşma boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fizyolojik boyut
B
Psikolojik boyut
C
Nörolojik boyut
D
Ekolojik boyut
E
Sosyolojik boyut
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi iletişim kanallarında kullanılan temsili araçlar arasında yer almaz?

A
Peyzaj
B
Heykel
C
Fotoğraf
D
Kitap
E
Televizyon
Soru 4

Akıl ve söz anlamında kullandığı 'logos'u tüm evrenin ve insan bilgisinin temel ilkesi olarak gören filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Wittgenstein
B
Darwin
C
Aristo
D
Herakleitos
E
Heredot
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sahne korkusunun konuşmacı üzerindeki etkilerinden biri değildir?

A
Kortizon salınımı
B
Kan dolaşımının yavaşlaması
C
Eller ve vücudun titremesi
D
Adrenalin seviyesinin yükselmesi
E
Ağız kuruması
Soru 6

Kaynak tarafından kodlanmış semboller bütünü ve etkileşimin özü olan iletişim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mesaj
B
Kanal
C
Kodaçımı
D
Kod
E
Alıcı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir konuşmacının gelişimini olumsuz yönde etkileyen nevrotik bir cümle değildir?

A
Ben buyum.
B
Bu benim doğamda var.
C
Hep böyle oldum.
D
Elimden gelen bir şey yok.
E
Bunun doğam olduğuna inanırdım.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisinde retorik sanatında iletişim mesajlarını düzenleyen stratejiler birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Etos, pato, logo
B
Etos, patos, logo
C
Etos, patos, logos
D
Etos, pato, logos
E
Eto, pato, logo
Soru 9

Hedef kişi ya da kitlenin kaynaktan gelen ileti veya mesajı, kaynağın istediği gibi anlamasına ne ad verilir?

A
Müzakere yoluyla okuma
B
Yeğlenen okuma
C
Arzu edilen okuma
D
Muhalif okuma
E
Beklenen okuma
Soru 10

İletişimin öğelerinden biri olan geri besleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Geri besleme, kaynaktan gelen iletiye alıcının cevabıdır.
B
Geri besleme, kaynağın amaçladığı biçimde olmayabilir.
C
Eş zamanlı olmayan iletişim sürecinde geri besleme olmaz.
D
Geri besleme, kaynağın istediği biçimde olabilir.
E
Geri beslemede, ileti farklı bir anlam kazanabilir.
Soru 11

Klişeler içeren yapıdan ve yapmacıklıktan uzaklaşmak aşağıdaki sözel iletişim becerilerinden hangisini ifade eder?

A
Duyarlılık
B
Esneklik
C
Açıklık
D
Tanımlayıcı olma
E
Kasıtlı düzensizlikten kaçınma
Soru 12

Duyguların ifade edilmesinde en temel araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dokunma
B
Jestler
C
duruş
D
Yüz ifadeleri
E
Alan kullanımı
Soru 13

Merhabalaşmalarda el sallamak aşağıdaki kodlardan hangisine bir örnektir?

A
içsel kodlara
B
ikonik kodlara
C
Keyfi kodlara
D
Dışsal kodlara
E
Psikolojik kodlara
Soru 14

Bireylerarası iletişimde sessizlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sessizlik konuşmanın tersidir.
B
Konuşmanın akışı sırasındaki duraklamalardır.
C
Doldurulmuş duraklamalar ve doldurulmamış duraklamalar olarak ikiye ayrılır.
D
Konuşmayı kodlarken ya da kod açarken sessizlik olabilir.
E
Konuşmanın gramer ile ilgili akışının başlangıcında yoğundur.
Soru 15

Sağır alfabesinin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiliz işaret dili
B
Amerikan işaret dili
C
İspanyol işaret dili
D
Fransız işaret dili
E
İskoç işaret dili
Soru 16

120 cm'den başlayıp 350 cm'ye kadar ulaşan alan kullanımı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A
Özel alan
B
Kişisel alan
C
Kamusal alan
D
Sosyal alan
E
Fiziksel alan
Soru 17

Bir öğrencinin hocasından alanıyla ilgili bilgi almak istemesi aşağıdaki grup iletişimlerinden hangisine bir örnektir?

A
Gruplar arası iletişime
B
Aracılandırılmış grup iletişimine
C
Referans gruplarında iletişime
D
Çalışma gruplarında iletişime
E
Birincil gruplarda iletişime
Soru 18

İletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
iletişim bir helezondan çok bir çembere benzer şekilde ilerler.
B
iletişim anlamların değiş-tokuşu ve yorumlanmasıdır.
C
iletişim bir süreçtir.
D
iletişim belli bir durum ya da bağlamda ortaya çıkar.
E
iletişim yaydan çıkan bir ok gibidir, geri döndürülmez.
Soru 19

Sözsüz iletişimde çevre ve kalabalık faktörü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hail, çevrenin ve mimarinin iletişim ile ilişkisi hakkında bir makale yayınlamıştır.
B
Sözsüz iletişimde çevre ve mekan ile ilgili çalışmalara proxemics denir.
C
iklim ve sıcaklık insanların etkileşimine etki eder.
D
Kalabalık kavramı objektif, yoğunluk kavramı ise sübjektiftir.
E
Kentler bir toplumsal karakteri yansıtır.
Soru 20

Mehrebian'a göre iletişimin yüzde kaçı beden dili ile olur?

A
pH=7
B
15
C
28
D
Plazmoliz 38
E
55
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x