İletişim Bilgisi 2018-2019 Final Sınavı

İletişim Bilgisi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

__________ ileti ya da mesajın anlaşılırlığına engel olan her şeydir. Fiziksel, akı İsal, ruhsal ve anlamsal olarak ortaya çıkabilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kodaçımı
B
Geri besleme
C
Kaynak
D
Araç
E
Gürültü
Soru 2

I. Doyumsuzluk evresi
II. Jest evresi
III. Biyolojik dil evresi
Yukarıdakilerden hangileri çocukta konuşmanın gelişim evreleri arasında yer almaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 3

I. Objektiftir.
II. Süreklidir.
III. Yapılandırılmamıştır.
Sözsüz iletişim ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 4

ileri bildirim asıl mesaj gönderilmeden önce hazırlanan bilgidir. Daha sonra gelecek mesajlar hakkında ipucu verir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ileri bildirime örnek gösterilemez?

A
Dergi kapağı
B
Bir kitabın içindekiler tablosu
C
Bir kitabın önsözü
D
Sorulan bir soruya verilen cevap
E
Bir bölümün giriş paragrafı
Soru 5

Örgütsel iletişimde karşılıklı bağlılık kavramını aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tanımlar?

A
insanlar arasındaki ilişkidir.
B
Örgütün ve bireylerin karar verme süreçlerini etkileyen fiziksel ve toplumsal faktörlerdir.
C
Örgüt üyelerinin çok fazla bilgi alma durumudur.
D
Örgütteki insanların mesaj alış veriş yollarıdır.
E
Bütün alt parçaların bütünle ve bütünün de çevresiyle ilişkide olmasıdır.
Soru 6

Bir örgütteki iki yönlü iletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hızlıdır.
B
Gönderici kendini güvende hisseder.
C
Göndericinin prestijini aşağı çekebilir.
D
Gönderici için prestij sağlanır.
E
Bilgi hakkında az güven vardır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir kitle iletişim aracıdır?

A
Telefon
B
Gazete
C
Telsiz
D
Mektup
E
Faks
Soru 8

- Bir örgüt, insan-makine ilişkisinden çok daha fazla şeyi ifade eder.
- Çalışanlar her zaman yalnız hareket etmezler.
- Birçok durumda ekonomik olmayan ödüller ekonomik olanlar kadar önemlidir.
Yukarıdaki görüşleri savunan örgüt yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Modern Yaklaşım
B
Sistem Yaklaşımı
C
insan ilişkileri Yaklaşımı
D
Klasik Yaklaşım
E
Olasılık Yaklaşımı
Soru 9

Okunan, izlenen ya da dinlenen her şeyin bir kişi ya da grubun kontrolünden geçip denetlenmiş olarak hedef kitleye ulaştırılması, kitle iletişimi karakterize eden aşağıdaki unsurlardan hangisini ifade eder?

A
Biçimsel kuruluşlar
B
Eşik bekçileri
C
Reklam
D
Rekabet
E
Harcamaların yönetilmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerdeki dış etkinliklerden biri değildir?

A
Politik konuşmalar
B
Reklam
C
Kongreler
D
Lobi faaliyetleri
E
Dedikodu
Soru 11

__________ Amerika’da Demokrasi adlı kitabında kitle kavramını ilk kez ortaya atan düşünürdür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Max Weber
B
Emile Durkheim
C
David Hume
D
Alexis de Tocqueville
E
Ferdinand Tônnies
Soru 12

Çevrimiçi iletişime sonradan uyum sağlamak zorunda kalmayan kuşak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Z kuşağı
B
Y kuşağı
C
V kuşağı
D
T kuşağı
E
X kuşağı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi eş zamanlı ve eş zamansız çevrimiçi iletişim araçları arasında yer almaz?

A
Wiki
B
Televizyon
C
Sohbet (chat)
D
E-posta (mail)
E
Web konferans
Soru 14

Fons Trompenaars’ın sınıflandırmasına göre çevreyle ilişkili kültürel boyut aşağıdakilerden hangisidir?

A
iç yönelimlilik - dış yönelimlilik boyutu
B
Evrensellik - tikelcilik boyutu
C
Eş zaman - ardışık zaman boyutu
D
Özel - yaygın olma boyutu
E
Başarı - övgü odaklılık boyutu
Soru 15

Aynı ilgilere, hobilere ve deneyimlere sahip kişiler arasında sosyal etkileşim kurulmasını kolaylaştıran çevrimiçi ortamlara ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Wiki
B
Sosyal bağ araçları
C
Web günlükleri
D
Blog
E
Elektronik posta
Soru 16

__________ eşitsizlik toleransı olarak bilinen kültürel boyut olarak ifade edilebilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Erillik-dişillik
B
Hoşgörü-baskı
C
Belirsizlikten kaçınma
D
Güç mesafesi
E
Bireycilik-ortaklaşalık
Soru 17

__________ çeşitli küresel ya da yerel bilgisayarlar arası ağları kullanarak insanlara yer ve zaman sınırlılıkları olmaksızın ev ya da iş yerlerinden birbirleriyle kolay iletişim kurma, görsel ve işitsel veri dosyalarını transfer etme olanağı sağlamakla birlikte, dünyada var olan herhangi bir veri bankasındaki bilgileri elde etmelerine yardımcı olan bir iletişim sistemidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Dijital iletişim
B
Grup iletişimi
C
Kitle iletişimi
D
Örgütsel iletişim
E
Çevrimiçi iletişim
Soru 18

I- Yerel kültürlerin tanınması
II. Siyasal sistemler
III. ideolojilerin empoze edilme biçimleri
Yukarıdakilerden hangileri kültürlerarası iletişimin çalışma konuları arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19

I. Kültürel hegemonyanın tesisinin kolaylaşması
II. Ticari faaliyetlerin artması
III. Çatışmanın azalması
Yukarıdakilerden hangileri kültürlerarası iletişimin faydaları arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 20

I. Kitle toplumu ile beraber geleneksel bağ kurumlan çözülmeye başlamıştır.
II. Kitle toplumlarında nüfus daha çok şehirlerde yoğunlaşmıştır.
III. Kitle toplumu savaşların yansımasıdır.
Kitle toplumu ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x