İletişim Bilgisi 2018-2019 Vize Sınavı

İletişim Bilgisi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Televizyon
II. Heykel
III. Kitap
Yukarıdakilerden hangileri iletişim kanallarında kullanılan temsili araçlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2

iletişim sürecinde sembollerin aktarıldığı fiziksel nesnelere kanal; iletiyi sembollere dönüştüren teknik ve fiziki nesnelere de araç denir.
Yukarıdaki tanımlamalara göre aşağıdakilerden hangisi bir araçtır?

A
Işık dalgaları
B
Radyo vericileri
C
Ses dalgaları
D
Sinir sistemi
E
Radyo dalgaları
Soru 3

Retorik sanatında iletişim mesajlarını düzenleyen ve iyi bir konuşmacının uygulaması gereken üç strateji
vardır: ________,________,________,
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri birlikte ve doğru şekilde tamamlar?

A
Etos, patos, logos
B
Etos, patos, logo
C
Etos, pato, logos
D
Etos, pato, logo
E
Eto, pato, logo
Soru 4

Çocuğun, gereksinmelerini gidermek için rastgele jestler yaptığı ve sesler çıkardığı konuşma evresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Telaffuz edilen dil evresi
B
Dil öncesi seslenme evresi
C
Fiziksel geribildirim evresi
D
Doyumsuzluk evresi
E
Jest evresi
Soru 5

Kaynak tarafından ileti ya da mesaj haline getirilen duygu, düşünce, tasarı veya hayallere alıcı tarafından anlam affedilmesine ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
geri besleme
B
kanal
C
kodaçımı
D
gürültü
E
araç
Soru 6

Kaynak tarafından kodlanmış semboller bütünü ve etkileşimin özü olan iletişim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kod
B
Kanal
C
Kodaçımı
D
Alıcı
E
Mesaj
Soru 7

__________. , akıl ve söz anlamında kullandığı logosu tüm evrenin ve insan bilgisinin temel ilkesi olarak görmüştür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Herakleitos
B
Heredot
C
Darwin
D
Wittgenstein
E
Marx
Soru 8

I. Ünlem Kuramı
II. Yansıtma Kuramı
III. Nöro-Fizyolojik Kuram
Yukarıdakilerden hangileri konuşmanın doğuşu ile ilgili öne sürülen kuramlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9

I. Ekonomik gücünü artırmış olması
II. Mantıklı bir akış içinde düşünmesi
III. Gözlem gücünü geliştirmiş olması
Yukarıdakilerden hangileri iyi bir konuşmacının nitelikleri arasında yer almaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 10

I. Notalar
II. Jestler
III. Noktalama işaretleri
Yukarıdakilerden hangileri sözel olmayan kodlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 11

Vücut duruşu ve beden dili özellikleri açısından değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi gücü ifade eden davranışlar arasında yer almaz?

A
Rahat duruş
B
Dik bir vücut pozisyonu
C
Dinamik ve amaçlı jestler
D
Durağan ve doğrudan bakışlar
E
Ayakları sandalyenin altına kıvırmak
Soru 12

I. Anlama
II. Değerlendirme
III. Çatışma
Yukarıdakilerden hangileri bireylerarası iletişimde dinleme sürecinin unsurları arasında yer almaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 13

________ , kişilerin arzu ettikleri mahremiyet düzeyine ulaşamadıkları ya da istenilenden daha fazla sosyal ilişkinin olduğu durumlara verilen isimdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kitle
B
Yoğunluk
C
Topluluk
D
Kalabalık
E
Nüfus
Soru 14

Duyguların ifade edilmesinde en temel araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dokunma
B
Duruş
C
Tekrar
D
Alan kullanımı
E
Yüz ifadeleri
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sessiz-sözsüz iletişim davranışlarına örnek olarak gösterilebilir?

A
işaret dili
B
Giyim kuşam tercihleri
C
Sesin yüksekliği
D
Ses tonu
E
Konuşmanın hızı
Soru 16

Klişeler içeren yapıdan ve yapmacıklıktan uzak bir iletişim tarzı aşağıdaki sözel iletişim becerilerinden hangisini ifade eder?

A
Duyarlılık
B
Tanımlayıcı olma
C
Somut olma
D
Esneklik
E
Kasıtlı düzensizlikten kaçınma
Soru 17

El sallamak aşağıdaki kodlardan hangisine bir örnektir?

A
Psikolojik kodlara
B
Kapalı kodlara
C
Keyfi kodlara
D
Gizli kodlara
E
içsel kodlara
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimde sözel olmayan mesajların işlevlerinden biri değildir?

A
Yalanlama
B
Çelişme
C
Düzenleme
D
Tamamlama
E
Vurgulama
Soru 19

Sözlü sessiz davranışlar yapılandırılmış sembol sistemlerdir. Kendi dil kuralları vardır. ________ işaret dili de denilen sağır alfabesi buna bir örnektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Amerikan
B
İspanyol
C
İngiliz
D
Fransız
E
İskoç
Soru 20

Çatışma olgusu içinde fedakarlık yapıp huzuru korumaya yönelik olan çatışma yönetimi stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rekabet: Kazan - Kaybet
B
işbirliği: Kazan - Kazan
C
Kaçınma: Kaybet - Kaybet
D
Uyum Sağlama: Kaybet - Kazan
E
Uzlaşma: Kazan, Kaybet - Kazan, Kaybet
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x