İletişim Bilgisi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

İletişim Bilgisi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

__________. , akıl ve söz anlamında kullandığı logosu tüm evrenin ve insan bilgisinin temel ilkesi olarak görmüştür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Heredot
B
Herakleitos
C
Darwin
D
Wİttgenstein
E
Marx
Soru 2

Çatışma olgusu içinde fedâkârlık yapıp huzuru korumaya yönelik olan çatışma yönetimi stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uyum Sağlama: Kaybet - Kazan
B
Uzlaşma: Kazan, Kaybet - Kazan, Kaybet
C
işbirliği: Kazan - Kazan
D
Kaçınma: Kaybet - Kaybet
E
Rekabet: Kazan - Kaybet
Soru 3

ileri bildirim asıl mesaj gönderilmeden önce hazırlanan bilgidir. Daha sonra gelecek mesajlar hakkında ipucu verir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ileri bildirime örnek gösterilemez?

A
Bir kitabın önsözü
B
Bir kitabın içindekiler tablosu
C
Sorulan bir soruya verilen cevap
D
Bir bölümün giriş paragrafı
E
Dergi kapağı
Soru 4

Duyguların ifade edilmesinde en temel araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tekrar
B
Yüz ifadeleri
C
Duruş
D
Dokunma
E
Alan kullanımı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bir konuşmacının gelişimini olumsuz yönde etkileyen nevrotik bir cümle değildir?

A
Ben buyum.
B
Elimden gelen bir şey yok.
C
Hep böyle oldum.
D
Bu benim doğamda var.
E
Çalışırsam değişebilirim.
Soru 6

I. Objektiftir.
II. Süreklidir.
III. Yapılandırılmamıştır.
Sözsüz iletişim ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
1,1I ve III
Soru 7

__________ ileti ya da mesajın anlaşılırlığına engel olan her şeydir. Fiziksel, akı İsal, ruhsal ve anlamsal olarak ortaya çıkabilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Araç
B
Kaynak
C
Kodaçımı
D
Gürültü
E
Geri besleme
Soru 8

I. Toplumsal Denetim Kuramı
II. Yansıtma Kuramı
III. Nöro-Fizyolojik Kuram
Yukarıdakilerden hangileri konuşmanın doğuşu ile ilgili kuramlar arasında yer almaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 9

Bir iletişim ortamı, güç ve güçsüzlük ayrımını belirleyen vücut duruşu ve beden dili özellikleri açısından değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi gücü ifade eden davranışlardan biri olmaz?

A
Durağan ve doğrudan bakışlar
B
Dik bir vücut pozisyonu
C
Rahat duruş
D
Ayakları sandalyenin altına kıvırmak
E
Dinamik ve amaçlı jestler
Soru 10

Kaynak tarafından kodlanmış semboller bütünü ve etkileşimin özü olan iletişim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mesaj
B
Alıcı
C
Kanal
D
Kodaçımı
E
Kod
Soru 11

I. Kitle toplumu ile beraber geleneksel bağ kurumlan çözülmeye başlamıştır.
II. Kitle toplumlarında nüfus daha çok şehirlerde yoğunlaşmıştır.
III. Kitle toplumu savaşların yansımasıdır.
Kitle toplumu ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerdeki dış etkinliklerden biri değildir?

A
Politik konuşmalar
B
Reklam
C
Kongreler
D
Lobi faaliyetleri
E
Dedikodu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bir kitle iletişim aracıdır?

A
Faks
B
Telefon
C
Mektup
D
Gazete
E
Telsiz
Soru 14

Okunan, izlenen ya da dinlenen her şeyin bir kişi ya da grubun kontrolünden geçip denetlenmiş olarak hedef kitleye ulaştırılması, kitle iletişimi karakterize eden aşağıdaki unsurlardan hangisini ifade eder?

A
Rekabet
B
Biçimsel kuruluşlar
C
Reklam
D
Harcamaların yönetilmesi
E
Eşik bekçileri
Soru 15

Bütün durumlar için geçerli olabilecek bir liderlik tipi ya da örgütsel yapının söz konusu olmadığını savunan örgüt yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sistem Yaklaşımı
B
Olasılık Yaklaşımı
C
Klasik Yaklaşım
D
insan ilişkileri Yaklaşımı
E
insan Kaynakları Yaklaşımı
Soru 16

__________ eşitsizlik toleransı olarak bilinen kültürel boyut olarak ifade edilebilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Erillik-dişillik
B
Hoşgörü-baskı
C
Güç mesafesi
D
Belirsizlikten kaçınma
E
Bireycilik-ortaklaşalık
Soru 17

Çevrimiçi iletişime sonradan uyum sağlamak zorunda kalmayan kuşak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Z kuşağı
B
X kuşağı
C
Y kuşağı
D
V kuşağı
E
T kuşağı
Soru 18

Aynı ilgilere, hobilere ve deneyimlere sahip kişiler arasında sosyal etkileşim kurulmasını kolaylaştıran çevrimiçi ortamlara ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Wiki
B
Sosyal bağ araçları
C
Web günlükleri
D
Blog
E
Elektronik posta
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi eş zamanlı ve eş zamansız çevrimiçi iletişim araçları arasında yer almaz?

A
Web konferans
B
Sohbet (chat)
C
E-posta (mail)
D
Wiki
E
Televizyon
Soru 20

I. Kültürel hegemonyanın tesisinin kolaylaşması
II. Ticari faaliyetlerin artması
III. Çatışmanın azalması
Yukarıdakilerden hangileri kültürlerarası iletişimin faydaları arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
1,1I ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x