İletişim Sosyolojisi 2016-2017 Final Sınavı

İletişim Sosyolojisi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İletişim sürecinde duygu ve düşüncelerin paylaşılması için üretilen sözel, görsel ve görsel-işitsel somut ürünlere ne ad verilir?

A
Geribildirim
B
Gürültü
C
Kaynak
D
Alıcı
E
Mesaj
Soru 2

Eleştirel ekonomi politik iletişim çalışmaları aşağıdakilerden hangisi üzerine temellenir?

A
Tarihsel maddecilik
B
Sosyo kültürel kimlik
C
Refah devlet anlayışı
D
Tarihsel tin
E
Yabancılaşma
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Eleştirel İletişim çalışmalarının beslendiği alanlardan biri değildir?

A
Ekonomi
B
Tarih
C
Biyoloji
D
Psikoloji
E
Edebiyat
Soru 4

“Arap Devrimi” olarak adlandırılan halk hareketlerinin yaşandığı ülkeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Mısır, Libya ve Suriye
B
Libya, Fas ve Irak
C
Cezayir, Suriye ve Irak
D
Mısır, Fas ve Ürdün
E
Ürdün, Cezayir ve Tunus
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası politik ve ekonomik çıkarlar, kapitalist genişleme, enformasyon ve iletişim altyapılarının gelişmesi ve uluslararası enformasyon akışı arasında bir bağ olduğunu ileri sürmüştür?

A
Gelişen iletişim teknolojileri
B
Kültürel empeyalizm
C
Medya emperyalizmi
D
Elektronik sömürgecilik
E
Kültürel tekdüzelik
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi 1980’lerden sonra iletişim veya medya sektörünün daha da genişlemesine yol açan faktörlerden biri değildir?

A
Küreselleşmenin ivmesinin artması
B
Özel teşebbüslerin faaliyet göstermesinin yasal olarak önünün açılması
C
Yayıncılık politikalarında yaşanan değişim
D
Eski Komünist ülkelerin kapitalizme geçmeleri
E
Yayıncılık alanında devlet tekelinin artması
Soru 7

Aşağıdaki kanunlardan hangisinin 77. maddesinde yer alan “Matbuat (basın) kanun dairesinde serbesttir ve neşir edilmeden (yayınlanmadan) evvel teftiş ve muayeneye tabi değildir” ifadesiyle basın özgürlüğü anayasal güvenceye bağlanmıştır?

A
Matbuat Kanunu
B
Teşkilâtı Esasî’ye Kanunu
C
Takrir-i Sükûn Kanunu
D
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
E
Erkan-ı Harbiye Kanunu
Soru 8

Yeni medya düzeni birbiriyle bağlantılı dört önemli süreçte merkezi rol oynamaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu süreçlerden biri değildir?

A
Küreselleşme
B
Bilişim teknolojilerine hızlı bir geçiş
C
Moderniteden post-moderniteye geçiş
D
Endüstriyel toplumdan enformasyon toplumuna geçiş
E
Merkezi jeopolitik ulusal sistemin dağılması
Soru 9

İletişim özgürlüğü üzerine yürütülen tartışmalarının merkezinde aşağıdaki haklardan hangisi yer almaktadır?

A
Eğitim alma
B
Serbest dolaşım
C
Kanaatleri ifade özgürlüğü
D
Suçları ortaya çıkartma
E
Teknoloji kullanma
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Manuel Castells’e göre, yeni medya düzeni içinde bilişim teknolojilerinin bir özelliğidir?

A
Merkezi olması
B
Enformasyonel olması
C
Yerel olması
D
Ekonomik olması
E
Maddi olmayan bir kaynak olması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi John Keane tarafından sıralanan modern sansür türleri arasında yer almaktadır?

A
Deragülasyon
B
Parlamento görüşmelerinin ifşası
C
Özelleştirmeler
D
Kamu hizmeti yayıncılığı
E
Devlet reklamcılığı
Soru 12

On yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda Avrupa’da basın özgürlüğü mücadelesiyle ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi yanlıştır?

A
Okur-yazar oranı görece artmıştır.
B
Yayıncılığın gelişimi hızlanmıştır.
C
Sözlü kültürün üstünlüğü giderek artmıştır.
D
Edebiyat alanında yeni türler ortaya çıkmıştır.
E
Matbaanın icadıyla basılı metinler yaygınlaşmıştır.
Soru 13

Yeni medyanın en karakteristik argümanı olan internetin hem işlevsel ve ekonomik üstünlükleri hem de Batı’daki egemen değerlere yatkınlığı nedeniyle sıra dışı bir başarıya ulaştığını söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Harold Innis
B
Barry WelIman
C
Jean Baudrillard
D
Michel Gensollen
E
Marshall McLuhan
Soru 14

Kartezyen perspektifçiliğe güç veren ikili aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dikkat-güç
B
Beden-güç
C
Güç-zihin
D
Beden-zihin
E
Zihin-dikkat
Soru 15

I. Uzmanlaşma
II. Bilgi hiyerarşileri
III. Toplumsal kapanma
Yukarıdakilerden hangisi matbaaya dayalı yazılı kültürün sonuçlarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Ive II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16

Televizyon kültürünün yetişkinlerin dünyası ile çocukların dünyası arasındaki ayrımı ortadan kaldırdığını ve bu durumun çocukluğun yok olmasına neden olduğunu ileri süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meyrovvitz
B
McLuhan
C
Postman
D
Madden
E
Hodkinson
Soru 17

Manuel Castells vd.'nin araştırmalarına göre mobil iletişim teknolojilerine erişimde toplumlar ve ülkeler arasında farklılıklar ortaya çıkmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi satın alma gücüne bağlı farklılıkların mobil erişimi doğrudan etkilediği nedenlerinden biri değildir?

A
Endüstriyel etkenler
B
Ekonomik etkenler
C
Ülkelerin coğrafi özellikleri
D
Kültürel etkenler
E
Hükümetlerin gösterdikleri çaba
Soru 18

Hipergerçeklikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hipermetinsellik tarafından yaratılmaktadır.
B
Taklidi taklit eden bir gerçeklik halidir.
C
Gündelik hayatın içine sızması olanaksızdır.
D
Mobil iletişim aygıtları ve internet aracılığıyla bağlantıda kalınan bir gerçeklik durumudur.
E
Kökeni olmayan bir gerçekliktir.
Soru 19

“Post cahil” olarak adlandırılan kişi tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gerçeklik algısı güçlü olan
B
Sözlü kültür içinde kendini başarıyla ifade eden
C
Yazılı kültür içinde kendini başarıyla ifade eden
D
imgeye dayalı yeni kültürel alanda gerçeklik algısı yanılsamalarla dolu ve dağıtılmış bilişe sahip olan
E
Gündelik gerçek deneyiminin üstesinden gelebilen
Soru 20

Farklı toplum kesimlerinin yeni iletişim teknolojilerine erişiminde ve etkili kullanımında ortaya çıkan eşitsizliklerin üretebileceği toplumsal sorunlara dikkat çekmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dijital uçurum
B
Tekno-sosyal normlar
C
Dijital devrim
D
Apparatgeist
E
Teknolojik belirlenimcilik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x