İletişim Sosyolojisi 2017-2018 Final Sınavı

İletişim Sosyolojisi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir şeyi temsil eden ama onunla doğal bir ilişkisi olmayan sembole ne ad verilir?

A
Simge
B
Araç
C
Kitle
D
Paradigma
E
Dil
Soru 2

Dilin insanın duygusal dünyasındaki belli seslerden kaynaklandığını öne süren ilk düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristoteles
B
Saussure
C
Platon
D
Demokritos
E
Sokrates
Soru 3

Toplumsal örgütlenme ve kültürel yapının doğrudan iletişim teknolojilerinde değişime bağlı olduğunu öne süren yaklaşım ________ determinizm olarak adlandırılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Ekonomik
B
Kültürel
C
Araçsal
D
Dinsel
E
Teknolojik
Soru 4

Türk-Alman işletmelerinde Türk ve Alman işçiler arasındaki iletişimi bizzat onların gündelik işyerinde, doğal çalışma hayatları içerisinde onlara katılarak anlamaya çalışmak aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Medya etnografisi
B
iletişim etnografisi
C
Yapısalcılık
D
Ekonomi-politik
E
Kültürel çalışmalar
Soru 5

Bir toplumda üzerinde uzlaşılan belli değerler ve hedeflerin varlığı üzerine kurulu olan anlayışa ne ad verilir?

A
Gündem belirleme
B
Kullanımlar ve doyumlar
C
Suskunluk sarmalı
D
Frankfurt okulu
E
Feminist kuram
Soru 6

Frankfurt Okulu'nun üçüncü döneminde öne çıkan düşünürler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Hail ve Benjamin
B
Horkheimer ve Hail
C
Barthes ve Lowenhal
D
Marcuse ve Adorno
E
Gerbner ve Horkheimer
Soru 7

Toplum yaşamının başlangıcından günümüze kadar her aşama ve durumda, her koşul ve ilişkide görülen toplumsal eyleme ne ad verilir?

A
iletişim
B
işgücü
C
Müzakere
D
Taahhüt
E
Propaganda
Soru 8

Dünya ekonomik krizinin sonuçlarını hafifletmek, kapitalist sistemin karşılaştığı güçlükleri aşmak üzere tasarlanmış ve yürürlüğe geçirilmiş program aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kitlesel tüketim
B
Olağanüstü hal
C
Dönüşümsellik
D
Korporatizm
E
New Deal
Soru 9

Basın tarihi açısından önemli olan günlük gazeteler kaçıncı yüzyılda yayınlanmaya başlamıştır?

A
XIII.
B
XV.
C
XVI.
D
XVIII.
E
XX.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi John Milton’un basın özgürlüğünün toplum açısından önemini anlattığı konuşmasında dile getirdiği savlar arasında yer almaz?

A
insanların pek çoğu sansür görevini yapabilecek yetenektedir.
B
Kötü ve yanlış fikirlerin yok edilebilmesinin en güvenceli yolu olan basın özgürlüğü, gerçeklerin serbest olarak yayılımına olanak sağlar.
C
Kötülük kaynakları çoktur ve bunların çoğuna insanların ulaşabilmesinin önüne basılmış eserlerin sansür edilmesi ile geçilemez.
D
Bir kişinin okuduğu eserdeki iyi ve kötü kısımları bizzat kendisinin ayırması hayat tecrübesi bakımından en önemli yararı sağlar.
E
Eserlerin pek azı bütün kısımları itibariyle kötüdür.
Soru 11

1909’da kabul edilen Matbuat Kanunu hazırlanırken aşağıdaki hangi ülkenin basın kanunu örnek alınmıştır?

A
İtalya
B
İsviçre
C
Fransa
D
Almanya
E
İngiltere
Soru 12

Bir bölümü bilgisayarlara özgü işlemleri, diğer bölümü de iletişim araçlarına (haberleşme, telekomünikasyon ve yayıncılık) özgü yapıları barındıran çift yönlü ve “melez” medyaya ne ad verilir?

A
Kitle iletişimi
B
Yeni medya
C
Geleneksel medya
D
Siber-medya
E
Internet
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yeni medya düzeninin merkezi rollerinden biri değildir?

A
Merkezi jeopolitik ulusal sistemin dağılması
B
Moderniteden post-moderniteye geçiş
C
Ulusal sınırların öneminin artması
D
Endüstriyel toplumdan enformasyon toplumuna geçiş
E
Küreselleşme
Soru 14

McLuhan, yazılı üretime dayalı kültürün hiyerarşik, tek biçimli ve bireyselleştirici etkilerini ortadan kaldırarak, daha katılımcı ve paylaşımcı bir kültürün ortaya çıktığı topluma ne ad vermektedir?

A
Kapitalist toplum
B
Sosyalist toplum
C
Ağ toplumu
D
Küresel köy
E
Liberal toplum
Soru 15

Hipergerçeklikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gündelik hayatın içine sızması olanaksızdır.
B
Kökeni olmayan bir gerçekliktir.
C
Hipermetinsellik tarafından yaratılmaktadır.
D
Taklidi taklit eden bir gerçeklik halidir.
E
Mobil iletişim aygıtları ve internet aracılığıyla bağlantıda kalınan bir gerçeklik durumudur.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ön-okur-yazar sayılan toplumlardan biridir?

A
Araplar
B
Fransızlar
C
Hintliler
D
Türkler
E
Çinliler
Soru 17

Görsel kültür kavramlardan çok aşağıdaki terimlerden hangisi ile temellenir?

A
Yazı
B
Alfabe
C
Teknoloji
D
Bilgisayarlar
E
imge
Soru 18

Televizyonun gerek bir iletişim ortamı, gerekse işleyiş mekanizması açısından yıkıcı bir öze sahip olduğunu, bireylerin ve toplumların yaşamında olumsuz ve kalıcı izler bıraktığını ileri süren İletişimci kimdir?

A
Innis
B
Postman
C
Meyrowitz
D
Bell
E
Castells
Soru 19

Katz ve Aakhus, aracın yalnızca o teknolojinin tasarımını değil, aynı zamanda bu teknolojiyi kullanan, kullanmayan ve karşı olan tüm bireyleri etkileyen evrensel bir ruhu olduğunu ileri sürdüğü kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgi Açığı Kuramı
B
Teknolojik Determinizm Kuramı
C
Apparatgeist Kuramı
D
Dijital Uçurum Kuramı
E
iletişim Özgürlüğü Kuramı
Soru 20

'Araç mesajın kendisidir' mottosuyla bilinen, insanın iletişim teknolojileri ile kurduğu ilişkiye dair radikal görüşleriyle bilinen KanadalI kuramcı kimdir?

A
Hail
B
McLuhan
C
Wİlliams
D
Debord
E
Castells
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x