İlk Dönem İslam Tarihi 2016-2017 Final Sınavı

İlk Dönem İslam Tarihi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki devletlerden hangisi Himyerîler tarafından yıkılmıştır?

A
Lahmîler
B
Sebeliler
C
Hireliler
D
Nabatiler
E
Kindeliler
Soru 2

Kâbe hizmetlerinden biri olan Rifâde’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Câhiliye devrinde Mekke’de ordu kumandanlığı ve kafile başkanlığı yapmak
B
Kabe’yi ziyarete gelen hacılara su temin etmek
C
Hacıları ağırlamak ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak
D
Kabileye ait sancağı muhafaza etmek
E
Kabe’nin anahtarlarını bulundurma ve bakımından sorumlu olmak
Soru 3

Ukâz panayırı nerede ve ne zaman kurulurdu?

A
Hicaz-Yemen kervan yolu üzerinde, ramazan ayı boyunca
B
Arafat’a bir fersah (yaklaşık 6 km) mesafedeki Zülmecâz denilen yerde, zilhicce ayının ilk sekiz günü
C
Tâif-Nahle arasında Mekke’ye üç günlük mesafede zilkade ayının başında
D
Mekke yakınların Merruzzahrân denilen yerde, zilkade ayının son on gününde
E
Hicaz-Yemen kervan yolu üzerinde, receb ayının başında üç veya sekiz gün
Soru 4

Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkma girişiminden bahseden sure aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nasr
B
Mâide
C
Tevbe
D
Bakara
E
Fîl
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Birinci Akabe biatında kaçınacaklarına dair söz verdikleri davranışlardan biri değildir?

A
Çocuklarını öldürmemek
B
Hiçbir hususta Allah Resûlü’ne isyan etmemek
C
Hırsızlık yapmamak
D
Kabe'yi çıplak tavaf etmemek
E
Zina etmemek
Soru 6

Hz. Muhammed’in bizzat katılmadığı, bir sahâbînin kumandası altında gönderdiği askerî birliklere ne ad verilir?

A
Mükâtele
B
Seriyye
C
Mübâreze
D
Gazve
E
Muharebe
Soru 7

Mûte üzerine gönderilen ordunun komutanları aşağıdakilerden hangisinde bir arada ve sırasıyla verilmiştir?

A
Zeyd b. Harise /Furât b. Hayyân / Abdullah b. Revâha / Hâlid b. Velid
B
Abdullah b. Revâha / Cafer b. Ebû Tâlib / Zeyd b. Harise / Amr b. Âs
C
Abdullah b. Revâha / Amr b. Âs / Ebû Tâlib / Zeyd b. Hârise
D
Zeyd b. Hârise / Cafer b. Ebû Tâlib / Abdullah b. Revâha / Hâlid b. Velid
E
Cafer b. Ebû Tâlib / Abdullah b. Revâha / Zeyd b. Sâbid
Soru 8

Ecnâdeyn Muharebesi kimin döneminde aşağıdaki devletlerden hangisine karşı yapılmıştır?

A
Hz. Muhammed döneminde, Habeşlilere karşı
B
Hz. Osman döneminde, Sasanilere karşı
C
Hz. Ebû Bekir döneminde, Bizans’a karşı
D
Hz. Ömer döneminde, Gassanilere karşı
E
Hz. Ali döneminde, Sasanilere karşı
Soru 9

Hz. Ebû Bekir’in halîfe seçilme süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplantıya katılanlardan Sa’d b. Ubâde, Hz. Ebû Bekir’in halifeliğine biat etmedi.
B
Hz. Ömer ve Hz. Ebû Ubeyde halîfelik görevi için en uygun adayın Hz. Ebû Bekir olduğunu söylediler.
C
Hazredi Hubâb b. Münzir halîfenin ensâr arasından seçilmesi için büyük çaba harcadı.
D
Hz. Ebû Bekir yanında bulunan Hz. Ömer ve Hz. Ebû Ubeyde’yi işaret ederek ikisinden birinin halîfe olarak seçilebileceğini söyledi.
E
Medineli Beşîr b. Sa’d ve Ma’n b. Adî gibi şahıslar hilâfetin Kureyş’in elinde kalmasının gereğini vurguladılar.
Soru 10

Hz. Ömer döneminde Suriye bölgesinin fethedilmesi ve Bizans’ın bölgeden çekilmesiyle sonuçlanan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kâdisiye
B
Yermük
C
Mercürrum
D
Ecnâdeyn
E
Fihl
Soru 11

Cizye vergisi ilk defa kimin zamanında alınmaya başlandı?

A
Hz. Muhammed
B
Hz. Ömer
C
Hz. Osman
D
Hz. Ebû Bekir
E
Hz. Ali
Soru 12

Hz. Ömer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Câhiliye döneminde mensubu olduğu aile Mekke şehir devletinin sifâre görevini yürütmekteydi.
B
Kureyş kabilesinin Adiy boyuna mensuptur,
C
Halife seçilince insanların kendisine “Halîfetu Halîfeti Rasulillah” diye hitap etmesini istememiş ve yerine “emîrü’l-mü’minîn” denmesini istemiştir.
D
On beş yıl kadar hilâfet makamında kalmıştır.
E
Sâsânî imparatorluğu onun döneminde tarihe karışmıştır.
Soru 13

Hz. Osman dönemi olayları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sâsânilere karşı Kâdisiye zaferi kazanılmıştır.
B
Kıbrıs fethedilmiştir.
C
ifrîkıye bölgesi hakimiyet altına alınmıştır.
D
Azerbaycan, Arrân bölgesi ve Tiflis fethedilmiştir.
E
Zâtüs’s-savârî zaferi kazanılmıştır.
Soru 14

Hz. Osman zamanında Nûbe bölgesindeki fetihler, aşağıdaki komutanlardan hangisi tarafından gerçekleştirilmiştir?

A
Abdullah b. Sa’d
B
Ukbe b. Âmir
C
Ukbe b. Nâfi
D
Amr b. Âs
E
Mûsa b. Nusayr
Soru 15

Müslümanlar, Bizans’ın Doğu Akdeniz’deki hâkimiyetini hangi savaş ile sona erdirmişlerdir?

A
Nehrevân Savaşı
B
Mûte Savaşı
C
Kâdisiye Savaşı
D
Sıffîn Savaşı
E
Zâtü’s-savârî Savaşı
Soru 16

İsfahan, Hemedan ve Kirman kimin döneminde feth edilerek İran'ın fethi büyük ölçüde tamamlanmıştır?

A
Hz. Ali
B
Hz. Ömer
C
Hz. Ebû Bekir
D
Hz. Muhammed
E
Hz. Osman
Soru 17

Hz. Ali’nin vali atamasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Vali atamalarında Hz. Osman dönemi muhaliflerinin taleplerini dikkate aldı.
B
Hz. Osman’ın atadığı valileri görevlerinde bıraktı.
C
Hz. Osman’ın atadığı valilerin görevi bırakmaları için onlara altı ay süre tanıdı.
D
Bütün valileri Kureyş kabilesinden seçti.
E
Valilerin hepsini akrabalarından seçti.
Soru 18

(I) Hz. Ali, Abdurrahman b. Mülcem tarafından yaralanınca yanındakiler vefatı durumunda kendi yerine oğlunu getirmeleri konusunda Hz. Ali'ye görüşünü sorarlar. (II) Hz. Ali, oğlunun kendi yerine geçmesinin kesinlikle gerekli olduğunu, oğlundan başkasının bu birliği devam ettiremeyeceğini söyleyerek yanındakileri destekler. (Ill) Hz. Hasan'a Kufe'de Hz. Ali'nin vefatından sonra biat edilir. (IV) Biat esnasında isyancılarla savaş koşulunun bulunması da istenir fakat Hz. Hasan bunu kabul etmez. (V) Mısır ve Suriye eyaletleri Hz. Hasan'a biat etmezler.
Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 19

(I) Muaviye ile barış önerisini Hz. Hasan yapar. (II) Muaviye Hz. Hasan'ın kendisine gönderdiği barış teklifini kabul eder. (Ill) Abdullah b. Amir ve Abdurrahman b. Semüre Muaviye'nin temsilcileri olarak Medain'de Hz. Hüseyin ile görüşürler. (IV) Hz. Hasan ve Muaviye'nin görüşmeleri sonunda Hz. Hasan'ın halife olarak kalması kararlaştırılır. (V) Hz. Hasan görüşmede geçmişteki olaylar sebebiyle herhangi bir kişinin tutuklanmamasını koşul olarak öne sürer.
Hz. Hasan'ın halifeliği ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali adına tahkim görüşmelerine katılan hakemdir?

A
Ziyâd b. Ebîh
B
Abdullah b. Ömer
C
Sa'd b. Ebî Vakkâs
D
Abdullah b. ez-Zübeyir
E
Ebû Musa el-Eş'arî
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x