İlk Dönem İslam Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı

İlk Dönem İslam Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kâbe hizmetlerinden biri olan Kıyâde’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Câhiliye devrinde Mekke’de ordu kumandanlığı ve kafile başkanlığı
B
Kabileye ait sancağı koruyan kimse
C
Kabe’nin bakımı ve anahtarlarının muhafazası
D
Kabe’yi ziyarete gelenlere su temin etme
E
Hacıları ağırlama ve yiyecek temin etme
Soru 2

Muhtemelen M.Ö. IV. yüzyılın sonlarında kurulan, Filistin’in güneyinde Akabe körfezi ile Lût gölü arasında hüküm süren merkezi Petra şehri olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gassânîler
B
Kindeliler
C
Tedmürlüler
D
Nebatiler
E
Sâsânîler
Soru 3

Kuzey Arabistan devletlerinin İkincisi olan II. ve III. yüzyılda en parlak dönemini yaşayan 272 yılında Roma İmparatoru Aurelien tarafından başkenti fethedilen, İslâm döneminde ise Hâlid b. Velîd tarafından sulh yoluyla fethedilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Huzâalılar
B
Tedmürlüler
C
Lahmîler
D
Maînliler
E
Kindeliler
Soru 4

Arafat’a bir fersah (yaklaşık 6 km.) mesafedeki yerde kurulan, Zilhicce ayının ilk sekiz günü devam eden panayır aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merruzzahrân
B
Hubâşe
C
Mecenne
D
Ukâz
E
Zülmecâz
Soru 5

480 yılı civarında Âkilü’l-mürâr lakaplı Hucr b. Amr tarafından Himyerîler’e tabi olarak kurulan, VI. yüzyılın başında Himyerîler’den muhtariyet kazanarak gelişen ve İslâm fetihlerine kadar Bizans müttefiki olmaya devam eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gassânîler
B
Lahmîler
C
Tedmürlüler
D
Kindeliler
E
Nabatîler
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İslâm öncesi dönemde Tâif’te yaşayan Sakîf kabilesinin putudur?

A
isaf
B
Lât
C
Uzza
D
Naile
E
Hübel
Soru 7

Kabe tamiri sırasında Kureyşliler malzeme yetersizliği sebebiyle Kâbe’nin bir kısmını bina dışında bıraktılar. Ancak bina dışında kalan bu alanın da Kâbe’ye dahil olduğu göstermek için göğüs hizasında yarım daire şekline bir duvar ile çevirdiler. Kâbe’den sayılan bu alanın adı nedir?

A
Yemâni
B
Şâzervan
C
Rüknül-Yemânî
D
Hicr, (Hicru İsmail)
E
Mültezem
Soru 8

Hz. Muhammed’in risâletten önce ticaretle meşgul olması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ticaret hayatında doğruluğu ve güvenilirliği sebebiyle “Muhammedüî-Emîn” unvanı ile anılmıştır.
B
Doğu Arabistan’daki Muşakkar ve Debâ panayırlarına gittiği bilinmektedir.
C
Ticarete Hz. Hatice’nin kervanlarında ticaret hayatına başlamıştır.
D
Hz. İbrahim’den gelen tevhid akîdesine bağlı Kus b. Sâide’nin konuşmasını Ukâz panayırında dinlemiştir.
E
Ticari seyahatleri sayesinde muhtelif bölgelerin dil ve kültürünü öğrenme imkanı bulmuştur.
Soru 9

Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile evliliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ebû Tâlib ve Hz. Peygamber’in diğer amcaları Hz. Hatice’yi amcası Amr b. Esed’den istemişlerdir.
B
Evliliğe Nefîse bint Ümeyye (Münye) aracı olmuştur.
C
Meysere’nin Hz. Peygamber hakkındaki gözlem ve kanaatleri Hz. Hatice üzerinde etkili olmuştur.
D
Bu evlilikle Hz. Peygamber aynı zamanda üvey baba olmuştur.
E
Hz. Peygamber ile Hz. Hatice arasında daha önceden bir akrabalık bağı yoktur.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hatice’nin Hz. Peygamber’le evlenmek istemesindeki en önemli nedendir?

A
Hz. Muhammed’in başarılı bir tacir olması
B
iyi ahlak sahibi, güvenilir ve dürüst olması
C
Asil bir aileden gelmiş olması
D
Ekonomik durumunun iyi olması
E
Maddi desteğe ihtiyaç duyması
Soru 11

(I) Birinci Akabe Biatın'ndan beş yıl sonra hac döneminde ikinci Akabe Biati yapıldı. (II) Hz. Muhammed ikisi kadın 75 Medineli müslümanla Akabe'de görüşmeler yaptır. (III) Görüşmelere Hz. Muhammed'in henüz Müslüman olmamış amcası Abbas'da katıldı. (IV) Medineli Müslümanlar kendi hanımlarını ve çocuklarını korudukları gibi Hz. Muhammed'i koruyacaklarına dair biat ettirler. (V) ikinci Akabe Biati, Birincisi ile karşılaştırıldığında siyasi hedeflerin ön plana çıkarılmış olması ile farklılık gösterir.
İkinci Akabe Biati ile ilgili yukarıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 12

Hz. Muhammed’in Kudüs’ten göğe yükselmesine ne ad verilir?

A
Hicr
B
Siyer
C
Hatîm
D
isrâ
E
Mirâc
Soru 13

Hz. Muhammed’in ilk Cuma namazını kıldırdığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erkâm'ın evinde
B
Mescid-i Nebevi'de
C
Küsüm b. Hidim’in evinde.
D
Rânûna vadisinde
E
Cefer b. Ebû Tâlib’in evinde
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Kureyşli müşriklerin Müslümanlığa karşı çıkma nedenlerinden biri değildir?

A
Kendilerine liderlik yapacak birinin zengin ya da güçlü olmasını istemeleri.
B
Yeni peygamberin Yahudiler arasında çıkacağına inanmaları
C
Müşriklerin ileri gelenlerinin toplum içindeki statülerini ve nüfuzlarını kaybetmek istememeleri
D
Arapların tutucu bir kavim olması, din anlayışlarının meşruiyetinin atalarının dini tercihlerinden görmeleri.
E
Müslümanlığın Mekke’deki ticari hayatı kötü yönde etkileyeceğine olan inanç
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Birinci Akabe biatında kaçınacaklarına dair söz verdikleri davranışlardan biri değildir?

A
Yalan uydurarak hiçkimseye iftira etmemek
B
Zina etmemek
C
Faiz almamak
D
Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak
E
Hırsızlık yapmamak
Soru 16

Ebva gazvesinden birkaç hafta sonra rebiulevvel ayında düzenlenen gazve aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bedir
B
Bedrü’l-Ula
C
Zü’l-Uşeyre
D
Kurayza
E
Buvat
Soru 17

Medine’ye hicretten sonra Müslümanların dinî hayatlarındaki gelişmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hicretin ilk yılı ramazan ayında ramazan orucu farz kılındı.
B
Hicretin birinci yılında Cuma Namazı farz kılındı.
C
Hicretin ikinci yılında ramazan ayından sonra zekât farz kılındı.
D
Hicretin ikinci yılında Ramazan bayramından bir iki gün önce Hz. Muhammed fıtır sadakası ile ilgili hükümleri açıkladı.
E
Hz. Muhammed’in Medine’ye hicretinden bir ay sonra, mukîm iken kılınan öğle, ikindi ve yatsı namazları dört rekâta çıkarıldı.
Soru 18

Hendek savaşına “Ahzab Savaşı” denmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kureyş kabilesi ile diğer Arap kabilelerinin, Müslümanlara karşı ittifak yapmaları
B
Müslümanlara karşı, Kureyş’le Yahudilerin ittifak yapmaları
C
Kureyş, Yahudi ve diğer Arap kabilelerinin, İslam ordusuna karşı ittifak yapmaları
D
Kureyş, Ehabiş, Esed.Tay ve Gatafan kabilelerinin, İslâm ordusuna karşı ittifak yapmaları
E
Kureyş ile Ehabiş kabilelerinin ittifak yapmaları
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Mûte üzerine gönderilen ordunun komutanlarından biri değildir?

A
Ebû Cafer b. Abdullah
B
Zeyd b. Hârise
C
Cafer b. Ebû Tâlib
D
Abdullah b. Revâha
E
Hâlid b. Velid
Soru 20

Hayber ve Hayber’in fethi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Zeyneb adındaki bir kadın Hz. Muhammed’i zehirleme teşebbüsünde bulunmuştur.
B
Hz. Ali, Kamus kalesinin fethi sırasında büyük kahramanlık göstermiştir.
C
Hayberliler savaş sonrasında topraklarından çıkarılmış ve yerlerine Müslümanlar yerleştirilmiştir.
D
Hayberin fethinden sonra Fedek halkından gelen bir heyet Hayberlilere tanınan şartlar ile sulh talebinde bulunmuştur.
E
Hz. Muhammed sefere 1600 arkadaşı ile birlikte çıkmıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x