İlk Dönem İslam Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı

İlk Dönem İslam Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kureyş kabilesinin devamlı katıldığı ve Mekkelilerce desteklenen, Tâif-Nahle arasında Mekke’ye üç günlük mesafede Zilkâde ayının başında kurulan ve yirmi gün devam eden panayır aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zülmecâz
B
Mecenne
C
Hubâşe
D
Ukâz
E
Hicaz-Yemen
Soru 2

İslâm’dan önce Arap yarımadasında kurulan devletlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Mainliler Yemen’de hüküm sürmüşlerdir.
B
Sebeliler’in başkenti Me’rib şehridir.
C
Tedmürlüler Kuzey Arabistan’da kurulan devletlerdendir.
D
Câhiliye şairi İmruü’l-Kays Kindeliler’e mensuptur.
E
Himyerîler, Seyf b. Zû Yezen tarafından yıkılmıştır.
Soru 3

Mekke’ye verilen “Harem”, “el-Beledü’l-Emîn” ve “el-Beledü’l-Harâm” isimleri ile şehrin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A
Askerî açıdan güçlü olması
B
Şehrin güvenlikli olması
C
Bir inanç ve kültür merkezi olması
D
Kadîm şehirlerden olması
E
Ticaret merkezi olması
Soru 4

Kusay b. Kilâb’tan sonra Mekke yönetimi, Kâbe ve hac hizmetleri hususunda Kureyşliler Kan Yalayanlar, Koku Sürünenler ve tarafsızlar şeklinde üç guruba ayrıldılar. Bunlardan Koku Sürünenleri ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eşnâk
B
Hilfüî-fudûl
C
Le'akatü’d-Dem
D
Ahlâf
E
Mutayyebîn
Soru 5

Tarih içerisinde Mekke yönetimi, Kâbe ve hac hizmetlerini elinde bulunduran kabileler aşağıdaki şıklardan hangisinde kronolojik olarak doğru sıralanmıştır?

A
Cürhüm-Huzâa-Kureyş
B
Kureyş-Huzâa-Cürhüm
C
Cürhüm-Kureyş-Huzâa
D
Huzâa-Kureyş-Cürhüm
E
Huzâa-Cürhüm-Kureyş
Soru 6

Miladi 605 yılında Kureyşliler Kâbe’yi tamire karar verdiler ancak toplanan malzeme yeterli olmadığı için binayı eskisinden daha küçük tuttular ve inşaat sırasında bir yeri Kâbe dışında bıraktılar fakat burasını göğüs hizasına gelen bir duvar ile çevirdiler.
Aşağıdakilerden hangisi bu duvara verilen addır?

A
Hatîm
B
Emîn
C
Vehb
D
Mudar
E
Tacir
Soru 7

Aşağıdaki isimlerden hangisi Hz. Muhammed’in neseb zincirinde yer almaz?

A
Hz. İsmail (a. s.)
B
Kinâne b. Huzeyme
C
Kilâb b. Mürre
D
Teym b. Mürre
E
Gâlib b. Fihr
Soru 8

Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkma girişiminden bahseden sure aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevbe
B
Nasr
C
Bakara
D
Mâide
E
Fîl
Soru 9

Câhiliye döneminde sadece erkek çocukları için akika kurbanı kesildiği halde Hz. Peygamber’in kız çocukları için de akika kurbanı kesmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hz. Muhammed’in ekonomik durumunun kız çocukları için de kurban kesmeye müsait olması
B
Hz. Muhammed’in ziyafet vererek dostluk ve akrabalık bağlarını kuvvetlendirmek istemesi
C
Hz. Muhammed’in kız çocuklarının doğumunu vesile kılarak fakirleri doyurmayı amaçlaması
D
Yeni doğan çocuğunun kız olduğunu kurban kesip ziyafet vermek suretiyle duyurmak istemesi
E
Hz. Muhammed’in Câhiliye döneminde kız ve erkek çocuklar arasında yapılan ayrımı ortadan kaldırmak istemesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Tâif yolculuğunun sebeplerinden biridir?

A
Ticarî bir alacağını tahsil etmek
B
Tâifli akrabalarını ziyaret etmek
C
Tâiflilerden destek almak
D
Tâiflilerle bir saldırmazlık anlaşması yapabilmek
E
Tâifliler ile bir ticaret anlaşması imzalamak
Soru 11

Habeşistan hicreti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hicret edenler baskıya maruz kalanlar arasından seçilmedi.
B
Hicret süreci yaklaşık dört ay devam etti.
C
Hz. Muhammed nübüvvetin beşinci yılında (615) Müslümanların bir kısmını Habeşistan’a göndermeye karar verdi.
D
ilk gönderilenler arasında Hz. Muhammed’in damadı Hz. Osman ile kızı Rukıyye de vardır.
E
Mekkeliler Habeşistan’a hicret eden Müslümanları Habeş hükümdarından iade edilmelerini istedi.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Hicretten önce Yesrib’de bulunan kabilelerden biri değildir?

A
Beni Kaynuka
B
Beni Nadir
C
Beni Kurayza
D
Ezd
E
Hazrec
Soru 13

Ebva gazvesinden birkaç hafta sonra rebiulevvel ayında düzenlenen gazve aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zü’l-Uşeyre
B
Buvat
C
Kurayza
D
Bedrü’l-Ula
E
Bedir
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’ndan önce tertiplenen gazvelerden biri değildir?

A
Benî Nadir
B
Ebvâ
C
Buvât
D
Zü’l-Uşeyre
E
Bedruî-Ûlâ
Soru 15

Müslümanların 70 şehit verdiği Uhud Savaşı’nın ertesi günü Hz. Peygamber’in düşmanı takip emri vermesi onun hangi özelliğiyle açıklanır?

A
Hilim sahibi olması
B
Fedakarlığı
C
Savunmaya önem vermesi
D
Azim ve cesareti
E
Sabırlı olması
Soru 16

Mûte Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Savaştan sonra Hz. Muhammed başarılarından dolayı Hâlid b. Velid’e “Seyfullah” lakabını verdi.
B
İslâm ordusu kendisinden en az otuz katı büyük bir düşman ordusuna karşı savaşa girmiştir.
C
Mûte üzerine gönderilen İslâm ordularının ilk komutanı Cafer b. Ebû Tâlib’dir.
D
Savaşın nedeni Hz. Muhammed tarafından Busrâ emirine gönderilen elçi Hâris b. Umeyr el-Ezdî’nin Mûte’den geçerken öldürülmesidir.
E
Müslümanlar ile Bizans arsında yapılan ilk savaştır.
Soru 17

“Medine döneminde Hz. Peygamber’i ziyaret için gelen bir şahıs onun huzuruna girince titremeye başladı. Bunu gören Peygamberimiz “Arkadaş, titreme. Ben kral değilim. Kureyş’ten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum” diyerek adamı rahatlattı.”
Yukarıdaki paragrafta Hz. Peygamber’in hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A
Sade yaşamı
B
Vefakârlığı
C
Alçak gönüllülüğü
D
Anne sevgisi
E
Misafirperverliği
Soru 18

Mekke’nin Müslümanların eline geçmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kureyş müşriklerinin çoğu İslam’ı kabul etmiştir.
B
Bedir Savaşı için uygun bir ortam hazırlanmıştır.
C
Fetihten sonra Mekkeli müşrikler cezalandırılmamıştır.
D
Arabistan’ın İslâm hâkimiyeti altına alınması yolunu hazırlanmıştır.
E
Putlar kırılmış ve Mekke’de puta tapıcılık sona ermiştir.
Soru 19

Aşağıdakilerin hangisi Hicretin dokuzuncu yılında farz kılınan hac ibadeti sonrası Hz. Ali'nin kurban bayramının birinci günü Minâ'da müşriklere Kabe'deki ibadetleri ile ilgili açıkladığı ültimatomun maddelerinden biri değildir?

A
Mü'minlerden başkası cennete giremeyecektir.
B
Müşrikler bu seneden sonra Kabe'ye yaklaştı rılmayacaktır.
C
Tüm Kabe hizmetleri Kureyş kabilesi tarafından yürütülecektir.
D
Önceden yapılan andlaşmalar süresi doluncaya kadar devam edecek ama daha sonra Müslüman olmayanların can güvenlikleri kalkacaktır.
E
Kabe'yi çıplak tavaf etmek artık yasaklanmıştır.
Soru 20

İkinci Akabe biati ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Medine’ye hicret için Medineli Müslümanların, Mekkeli Müslümanlara ne şekilde yardım yapılacağı planlandı.
B
ikisi kadın yetmiş beş Medineli Müslüman ile Akabe’de görüşme yapıldı.
C
Gelenlerin çoğu Hazrec kabilesine mensup idi.
D
Görüşmeye Hz. Peygamber’in henüz Müslüman olmayan amcası Abbas da katıldı.
E
Medineli Müslümanlar Hz. Muhammed’i kendi çocukları ve hanımlarını korudukları gibi koruyacaklarına dair biat ettiler.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x