İlk Müslüman Türk Devletleri 2018-2019 Final Sınavı

İlk Müslüman Türk Devletleri 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Çoğunlukla zengin Müslüman tüccarların sınır boylarında ve bozkırlarda yaptırdıkları ve İslam davetçilerinin karargâhı olan yapılar için kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ribat
B
Bimarhane
C
Mirliva
D
Kümbet
E
Ummal
Soru 2

Ihşîdîler Devleti’nin kurucusu kimdir?

A
Kâfur
B
Ebu’l-Asâkir
C
Muhammed b. Tugç
D
Muhammed b. Râik
E
Unûcûr
Soru 3

X yüzyılda Oğuz Yabgu devletinde sübaşı (ordu kumandanı) olan Selçuk Bey, Oğuz Yabgusu ile aralarında çıkan ihtilaf sebebiyle Oğuzların kışlık merkezi Yenikend’den ayrılıp (961) aşağıdaki şehirlerden hangisine göç etmiştir?

A
Kaşgar
B
Savran
C
Buhara
D
Cend
E
Bağdad
Soru 4

Altın Orda Devleti kurulduktan sonra İdil Bulgarlarının doğrudan hana bağlı bir ulus haline getirilmesinin başlıca sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sahip oldukları toprakların jeostratejik öneminin bulunmaması
B
Direnmeden hemen teslim olmaları
C
Batu Han ve askerlerine çok güçlü bir direniş göstermeleri
D
Kendi istekleriyle hana bağlanmak istemeleri
E
Sahip oldukları toprakların değersiz olması
Soru 5

Saltanatının başında tespit edilebilen siyasî olaylarda “Haşan Ay Tegin” adı ile anılan Batı Türk Hakanlığı hakanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadir Han Cibril
B
Hakan Mahmud
C
Arslan Han Muhammed
D
Tamgaç Han Hızır b. İbrahim
E
Şemsü’l-Mülk
Soru 6

Doğu Türk Hakanlığı’nın temel stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müslüman olmayan Türk-Moğol unsurlara karşı ülkeyi savunma, iskân etme ve İslâmlaştırma yolu ile onları bir tehlike olmaktan çıkarmak
B
Berke Han’ın hakimiyetini azaltmak
C
Kara Hıtay ve Nayman mücadelesini sonlandırmak
D
BizanslIların Hazar Denizi’ne kadar ilerlemesini engellemek
E
Kuman-Kıpçak asıllı askerlerin isyanını sonlandırmak
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Buhara’da teokratik bir hâkimiyet kuran Âl-i Burhân ailesinin Batı Türk Hakanlığı’na tabiliğini gösteren uygulamalardan biri değildir?

A
Buhara’nın askeri savunmasının Batı Türk Hakanlığı tarafından yapılması
B
Batı Türk Hakanlığı hakanlarının kendi adlarına Buhara’da para bastırmaya devam etmesi
C
Buhara’daki fakihlerin maaşlarının Âl-i Burhân tarafından ödenmesi
D
Âl-i Burhân mensuplarına kendi adlarına para bastırma imtiyazı verilmemesi
E
Buhara’daki imar faaliyetlerinin Batı Türk Hakanlığı tarafından yapılmaya devam edilmesi
Soru 8

Batı Türk Hakanlığı hakanı Han Ahmed b. Hızır’ın 1095 yılında yargılanarak öldürülmesine neden olan suçlama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Selçuklulara kolayca yenilerek ülkenin onların hâkimiyetine girmesine neden olması
B
Zenginlerin mallarına el koyması
C
Selçuklu Sultanı Melikşah’ın karısı Terken Hatun’un yeğeni olması
D
Semerkand’da kadılkudatlık görevini yürüten Ebu Nasr Ahmed b. Süleyman el-Kâsânî’yi öldürtmesi
E
Zındık ve ibahiyyeci olması
Soru 9

Atabetü’l-Hakayık (Atebetü'l Hakayık) adlı manzum eserin sahibi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Firdevsi
B
Yunus Emre
C
Edib Ahmed Yüknekî
D
Fuzuli
E
Ömer Hayyam
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılarda (Türk Hakanlığı) birinci derecedeki hanedan üyelerinin metbû tanıdıkları hakana karşı temel yükümlülüklerinden biri değildir?

A
Komşu devletlerle anlaşma yapmamak
B
Paralarında hakanın adına yer vermek
C
istenildiğinde hakanın ordusuna katılarak ortak düşmana karşı savaşmak
D
Hutbede hakanın adını zikretmek
E
Merkezi otoriteye ait vergilerini ödemek
Soru 11

Karahlılar'da (Türk Hakanlığı) köylerde beyin haberlerini taşıyanlara ne ad verilir?

A
Etükçi
B
Közek
C
Umduçı
D
Karaçı
E
Çalığ
Soru 12

Karahanlılar'da (Türk Hakanlığı) ordunun karargâhına ne ad verilirdi?

A
Altun tarım
B
Karşı
C
Eşkinci
D
Han toyu
E
Kuz
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Sultan Mahmud’un gemilerle yaptığı ve zaferle döndüğü (1027) seferdir?

A
Mezamorta Seferi
B
Cat Seferi
C
Sumatra Seferi
D
ikinci Peşaver Seferi
E
Cerbe Seferi
Soru 14

Askerleri tarafından çok sevilen Gazneli hükümdarlarından Sebüktegin kaynaklarda ________ olarak yer alır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Sultanü’l-Berreyn
B
Hadimü’l-Haremeyni’ş-Şerifeyn
C
Pehlivan-ı Zaman
D
Merzban-ı Âfâk
E
Emir-i Adil
Soru 15

Gaznelileri Hindistan hâkimiyetine götüren yolda önemli engellerden biri olan Ebu’l Feth Davud’un bertaraf edilmesini sağlayan sefer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Narainpur Seferi
B
Multan Seferi
C
ikinci Peşaver Seferi
D
Thanesar Seferi
E
Keşmir Seferi
Soru 16

Gazneli Sultan Mahmud’un desteğinden mahrum kalan Ebu’l Fevâris 1018’de Ebû Şucâ karşısında tutunamayarak terk etmek zorunda kaldığı yerler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Çent ve Belh
B
Yarkent ve Hoten
C
Baran ve Uceyn
D
Kambay (Kambey) ve Sumnat
E
Kirman (Kerman) ve Şiraz
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Sultan Mesud’dan memnun olan kumandan, saray mensubu ve memurların ondan uzaklaşmasına neden olan olaylardan biridir?

A
Baba Zünnun isyanı’nın çıkması
B
Mâl-i biat adıyla dağıtılan akçelerin geri toplanması
C
Kardeşi Muhammed’i ve oğullarını öldürtmesi
D
Ebû Sehl Zevzenî’yi idam ettirmesi
E
Sultan Mesud’un 2 Haziran 1031 tarihinde Gazneli tahtına oturması
Soru 18

1032 kışında Kâkûyî Alâüddevle Muhammed (Alâüddevle Muhammed Kâkûyî) Gazneliler’e isyan ederek Hemedan, Kerec ve ________ ele geçirmişti.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Isfahan (İsfahan)
B
Barkul (Barkül)
C
Kuca
D
Aksu
E
Hami (Hami)
Soru 19

Gazneli sultanları şâir ve edipleri toplayarak kendi değerlendirmelerine göre onları ________ adı altında ödeneklerle destekleyip teşvik eden kimselerdi.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
sürsat
B
caize
C
bennak
D
pandor
E
tevki
Soru 20

Gazneli sarayında tavassut ve teşrifat işlerini yürütmenin yanında ordunun basında sefere çıkabilen saray görevlisinin unvanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahur Sâlâr
B
Çaşnigir
C
Taştdar
D
Hâcib-i Bozorg
E
Havâic Keşan
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x