İnfaz Hukuku 2012-2013 Final Sınavı

İnfaz Hukuku 2012-2013 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hükümlüye hükümde yazan cezadan başka bir cezanın çektirtilememesi aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir sonucudur?

A
Sosyal devlet ilkesinin
B
Kişisellik ilkesinin
C
Ülkesellik ilkesinin
D
Kanunilik ilkesinin
E
Derhal uygulanırlık ilkesinin
Soru 2

Cezanın infazının bilinmeyen bir yerde ve bilinmeyen bir yöntemle yapılamamasına ilişkin ilke, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gizlilikten kaçınma ilkesi
B
infazın kesintisizliği ilkesi
C
Kanunilik ilkesi
D
Sosyal devlet ilkesi
E
Eşitlik ilkesi
Soru 3

İnfazın koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahkûmiyet hukmunun verilmis olmasi
B
Mahkûmiyetin talep edilmiş olması
C
Kamu davasının açılmış olması
D
Soruşturmanın başlamış olması
E
Mahkumiyet hükmünün kesinleşmiş olması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kesinleşen hükümlere karşı kabul edilen olağanüstü kanun yollarından biridir?

A
Temyiz
B
İtiraz
C
İstinaf
D
Yargılamanın yenilenmesi
E
Kovuşturmama kararına itiraz
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi hükümlü defterine kaydedilecek olan hükümlüye ait bilgilerden biri değildir?

A
Adı ve soyadı
B
Cezanın türü ve süresi
C
Mahkûmiyet ilâmının tarihi
D
İnfaza başlanan gün
E
Siyasal eğilimi
Soru 6

Ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis veya iki yıldan fazla süreli hapis cezasına mahkûm olanların, haklarında uygulanacak rejimi, gönderilmeleri gereken infaz kurumunu ve bu maksatla kişisel ve sosyal özelliklerini belirlemek için tabi tutulacakları gözlem süresi en fazla kaç gündür?

A
90
B
60
C
30
D
15
E
10
Soru 7

İnfaz kurumlarında infaz personeli ve hükümlüler arasında yoğun bağlantı, ilişki ve iletişim ile elde sağlanmaya çalışılan güvenliğe ne ad verilir?

A
Pasif güvenlik
B
Hareketli güvenlik
C
Aktif güvenlik
D
Hararetli güvenlik
E
Bütünleyici güvenlik
Soru 8

İnfaz kurumlarında aşağıdaki müzik aletlerinden hangisinin bulundurulmasına izin verilebilir?

A
Darbuka
B
Elektronik org
C
Davul
D
Kemençe
E
Elektrogitar
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, cezanın infazına ara verme nedenlerinden biri değildir?

A
Hükümlünün yükseköğrenimini bitirebilmesi
B
Hükümlünün iş araması
C
Hükümlünün hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi
D
Hükümlünün anne-babasının ölümü
E
Hükümlünün anne-babasının sürekli hastalık veya malûllükleri nedeniyle ailenin tarım topraklarının işlenebilmesinin olanaksız hâle gelmesi
Soru 10

Hükümlü, mazeret izni talebinin reddi kararına karşı nereye itiraz edebilir?

A
Sulh Ceza Mahkemesi’ne
B
Yargıtay’a
C
İnfaz Hâkimliği’ne
D
Ağır Ceza Mahkemesi’ne
E
Asliye Ceza Mahkemesi’ne
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi hükümlülerin, kendi istekleri ile bulundukları kurumdan başka kurumlara nakledilebilme koşullarından biri değildir?

A
Gitmek istedikleri kurumlardan durumlarına uygun en az üç yeri belirten bir dilekçe vermeleri
B
Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri
C
Mahkûmiyet sürelerine uygun hükümlülerin barındırıldığı bir kurum olması
D
İyi hâl göstermeleri, disiplin cezası almamış olmaları
E
Koşullu salıverilmelerine bir yıldan az süre kalmamış olması
Soru 12

Sorumlu infaz ve koruma başmemurunu kim seçer?

A
Kurum müdür yardımcısı
B
Yönetim servisi
C
Kurum müdürü
D
Kurumda bulunan infaz memurları
E
Disiplin kurulu
Soru 13

Disiplin kuruluna kim başkanlık eder?

A
Kurum müdürü
B
Kurum ikinci müdürü
C
İş yurdu müdürü
D
İnfaz ve koruma başmemuru
E
İdare memuru
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi infaz kurumlarında yer alan servislerden biri değildir?

A
Bilişim servisi
B
Yönetim servisi
C
Teknik servis
D
Güvenlik ve gözetim servisi
E
Sağlık servisi
Soru 15

Fiil ve failden kaynaklanması muhtemel tehlikeliliği önlemek ve faili eğitmek, koruma altına almak veya tedavi etmek amacını güden müdahalelere ne ad verilir?

A
Konumlandırma tedbiri
B
Tehlike tedbiri
C
Islah
D
Tretman
E
Güvenlik tedbiri
Soru 16

Suçun işlenmesinde kullanılan silahın müsaderesi, ne tür bir müsaderedir?

A
Kazanç müsaderesi
B
Eşdeğer müsaderesi
C
Kaim değerlerin müsaderesi
D
Eşya müsaderesi
E
Zoralım müsaderesi
Soru 17

Bir suçtan mahkûm edilen kişinin mahkumiyet kararının kesinleşmesinden itibaren belli süre içinde yeniden suç işlemesi durumuna ne ad verilir?

A
İçtima
B
Tekerrür
C
Zincirleme suç
D
Kesintisiz suç
E
Tehlikeli suç
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi izleme kurulu üyeliğinin sona ermesi nedenlerinden biri değildir?

A
İzleme kurulu üyeliğine seçilme şartlarını sonradan kaybetmek
B
Hastalık nedeniyle görevini yapmakta acze düşmek
C
İzinsiz veya haklı bir mazereti olmaksızın bir yıl içerinde bir toplantıya katılmamak
D
İzleme kurulu üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak
E
Herhangi bir nedenle görevini yapmakta acze düşmek
Soru 19

İzleme kurullarına üyeler kaç yıl için seçilir?

A
5
B
4
C
3
D
2
E
1
Soru 20

İzleme kurullarının üyelerini kim seçer?

A
Adli Yargı Adalet Komisyonu
B
En büyük mülki amir
C
İl Genel Meclisi
D
Cumhuriyet Başsavcısı
E
Cezaevi Yönetim Kurulu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x