İnfaz Hukuku 2012-2013 Vize Sınavı

İnfaz Hukuku 2012-2013 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Disiplin cezalarında II. Koşullu salıvermede III. Ertelemede Yukarıdakilerin hangilerinde hükümlünün lehine olan kanunun uygulanması ilkesi geçerlidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2

Ortaçağ Avrupa’sında suç teşkil eden fiillerin belirlenmesinde en etkili faktör aşağıdakilerden hangisiydi?

A
crf-adet kurallari
B
Metafiziksel olgular
C
Görgü kuralları
D
Ahlak kuralları
E
Din kuralları
Soru 3

İnfaz hukukunun tanımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sadece suç ve cezaları gösteren hukuk dalıdır.
B
Suç şüphesi ile ortaya çıkan cezai uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması için yürütülecek faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır.
C
Hukuka aykırılıkların yaptırımını ve bu yaptırımların uygulanma şeklini gösteren hukuk dalıdır.
D
Güvenlik tedbirine tabi hukuka aykırılıkları ve bu tedbirlerin uygulanma usulünü gösteren hukuk dalıdır.
E
Ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kesinleşmiş kararların yerine getirilmesine yönelik esasları gösteren hukuk dalıdır.
Soru 4

İslam hukukunun kuralları dikkate alındığında, esas olarak hangi tür cezaya yer verildiği görülmektedir?

A
Bedene yonelik cezaya
B
Hürriyeti bağlayıcı cezaya
C
Para cezasına
D
Sürgün cezasına
E
Kınama cezasına
Soru 5

CGTİHK’ya göre aşağıdakilerden hangisi cezanın amaçlarından biri değildir?

A
Mağdurun intikam duygularını tatmin etmek
B
Genel ve özel önlemeyi sağlamak
C
Hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek
D
Toplumu suça karşı korumak
E
Hükümlünün yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kesinleşen hükümlere karşı kabul edilen olağanüstü kanun yollarından biridir?

A
Temyiz
B
İtiraz
C
İstinaf
D
Kanun yararına bozma
E
Şikayet
Soru 7

Hükümlünün ceza infaz kurumuna tesliminde, kendisine ilamı infaz eden Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen ve infaz defteri numarasını, ceza infaz kurumuna alındığı ve salıverileceği tarihi, ceza süresini, cezanın hangi mahkeme ve hükme ilişkin olduğunu ihtiva eden belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
İddianame
B
Tebliğname
C
Esas hakkında mütalaa
D
Müddetname
E
Talimatname
Soru 8

Aşağıdaki hükümlerden hangisi infazın konusunu oluşturur?

A
Beraat
B
Mahkumiyet
C
Ceza verilmesine yer olmadığı
D
Düşme
E
Davanın reddi
Soru 9

CGTİHK’ya göre; cezanın infazını aşağıdakilerden hangisi izler ve denetler?

A
Sulh ceza hakimi
B
Cumhuriyet savcısı
C
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
D
Jandarma Komutanı
E
Vali
Soru 10

Kaynağını Hristiyanlıktan alan ve suç işleyen kişinin tanrı ile baş başa kalıp ondan özür dileyerek günahlarından kurtulması gerektiği esasına dayanan infaz sistemi, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Auburn Sistemi
B
Amsterdam Sistemi
C
Pensilvanya Sistemi
D
İrlanda Sistemi
E
Hırvat Sistemi
Soru 11

Belirli bir hedefe ulaşmak, bir hareketi protesto etmek ya da bir görüşe taraftar bulmak için kamuoyu yaratmak düşüncesi ile kişinin tek başına veya bir grup şeklinde yemek yemeyi durdurarak ve/veya sıvı almayarak aç kalma eylemine ne ad verilir?

A
İntihar
B
İstemsiz ölüm
C
Kasten öldürme
D
Açlık grevi
E
Taksirli öldürme
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi hükümlü defterine kaydedilecek olan hükümlüye ait bilgilerden biri değildir?

A
Dini ve mezhebi
B
İşlediği suç
C
Cezanın türü ve süresi
D
Mahkûmiyet ilamının tarih ve numarası
E
İnfaza başlanan gün
Soru 13

Avukatlık mesleğinin icrası kapsamında, avukat vekâletnamesiz olarak hükümlüyle en fazla kaç kez görüşebilir?

A
1
B
2
C
3
D
5
E
7
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi hükümlü numarasını oluşturur?

A
Mahkûmiyet hukmunun karar numarasi
B
T.C Kimlik Numarası
C
Hükümlü defterindeki sıra numarası
D
Mahkûmiyet kararının çıktığı dosya numarası
E
Vergi numarası
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde bulunması gereken görevlilerden biri değildir?

A
Sosyal çalışmacı
B
Pedagog
C
Basın danışmanı
D
Psikiyatri uzmanı
E
Psikolog
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş iyileştirme programlarında gözetilecek ölçütlerden biri değildir?

A
Hükümlünün geçmişi
B
Mağdurun infazdan beklentisi
C
Hükümlünün suçluluk nedeni
D
Hükümlünün suç sicili
E
Hükümlünün fizik yeteneği ve ruhsal yapısı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş infaz hukukunda geçerli olan ve serbestliğe doğru gidişi hedef alan infaz rejiminin esaslarından biri değildir?

A
Insan kisiligine saygili ve zaaf gostermeyen bir disiplin saglamak
B
Hükümlü ve tutukluya hakları ve cezaevi yaşamı konusunda bilgi vermek
C
Haberleşme ve ziyaret imkânlarını genişletmek
D
Hapishanelerden çıkışa hazırlayan çalışmaları çekici hale getirmek
E
Mağdurun intikam duygusunu tatmin edecek bir infaz rejimi sağlamak
Soru 18

İnfaz kurumlarında, dikenli teller, duvarlar ve elektronik izleme araçları ile sağlanmaya çalışılan güvenliğe ne ad verilir?

A
Aktif güvenlik
B
Pasif güvenlik
C
Hareketli güvenlik
D
Hararetli güvenlik
E
Bütünleyici güvenlik
Soru 19

Yeniden topluma kazandırmada, insanların devletin yardımına ihtiyaçları olduğu ve kendilerini kontrol etmede başarısız oldukları varsayımından hareket eden model görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etkilesimci model
B
Uzlaştırıcı model
C
Etik model
D
Limit model
E
Tıbbi model
Soru 20

Hükümlünün bireysel varlığını sürdürmek anlamında ona sosyal, psikolojik ve kültürel bir destek sağlanması ve uygulanacak rejimin bu anlayışa göre belirlenmesine ne ad verilir?

A
İyileştirme
B
Ötekileştirme
C
Kapsayıcılık
D
Ayrımcılık
E
Eşitlik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x