İnfaz Hukuku 2013-2014 Final Sınavı

İnfaz Hukuku 2013-2014 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Cezanın aşağıdaki amaçlarından hangisi bireyler üzerindeki etkisi nedeniyle toplumu suç işlemekten alıkoyar?

A
Özel önleme
B
Yerel önleme
C
Objektif önleme
D
Genel önleme
E
Kesintisiz önleme
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi infaz hukukun temel ilkelerinden biri değildir?

A
Cezaların ağır olması
B
Hukuk devleti
C
İnsan onurunun dokunulmazlığı
D
Eşitlik
E
Sosyal devlet
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi T.C.K.’da düzenleme altına alınmış ceza türlerinden biridir?

A
İdari para cezası
B
Tazminat
C
Sürgün
D
Ölüm cezası
E
Adli para cezası
Soru 4

Kanunda aksinin belirtilmediği hallerde süreli hapis cezasının üst sınırı en fazla kaç yıldır?

A
30
B
20
C
15
D
10
E
5
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde bulunması gereken görevlilerden biridir?

A
Teknik resim uzmanı
B
Basın danışmanı
C
Diş hekimi
D
Rehberlik uzmani
E
Avukat
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yeniden topluma kazandırmada insanların, devletin yardımı olmaksızın kendilerini kontrol etme imkânlarının olmadığı varsayımından hareket eden model görüştür?

A
Etkilesimci model
B
Uzlaşmacı model
C
Tıbbi model
D
Deneysel model
E
Klasik model
Soru 7

Hükümlünün bireysel varlığını sürdürebilmesi için ona sosyal, psikolojik ve kültürel destek sağlanmasına ve infaz rejimin bu anlayışa göre tespitine ne ad verilir?

A
Yalnızlaştırma
B
İçselleştirme
C
İyileştirme
D
Sıfırlama
E
Eşitleme
Soru 8

Tutuklu ve hükümlülerin duruşma, savcılık soruşturması, hastalık veya sınav gibi nedenlerle geçici olarak ceza infaz kurumundan çıkarılması ve görev bitiminde infaz kurumuna geri getirilmesine ne ad verilir?

A
Nakil
B
Şevk
C
Sürgün
D
Dışlama
E
Reddetme
Soru 9

İzin süresini iki gün veya daha az bir süre geçiren hükümlüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hakkında herhangi bir işlem yapılmaz.
B
Hakkında yalnızca T.C.K 292. ve izleyen maddelere göre cezai takibat yapılır.
C
Hakkında hem disiplin işlemi hem de T.C.K 292. ve izleyen maddelere göre cezai takibat yapılır.
D
Hakkında disiplin işlemi veya cezai takibat yapılıp yapılmayacağı Adalet Bakanlığınca belirlenir.
E
Hakkında yalnızca disiplin işlemi yapılır.
Soru 10

Hükümlünün hücreye koyma cezasını gerektiren eylemlerden dolayı başka bir infaz kurumuna nakline aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A
Adalet Bakanlığı
B
Cumhuriyet savcısı
C
infaz hâkimi
D
Sulh ceza hakimi
E
infaz kurumu müdürü
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinin cezası doğrudan açık ceza infaz kurumunda yerine getirilebilir?

A
Beş yıl ve daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan hükümlüler
B
İlk kez suç işlemiş tüm hükümlüler
C
İlk kez suç işlemiş ve iki yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan hükümlüler
D
Altmış yaşından büyük tüm hükümlüler
E
Altmış yaşından büyük ve ilk kez suç işlemiş hükümlüler
Soru 12

Gebe olan kadın hükümlünün cezası çocuk ölmüş olursa, doğumdan itibaren ne kadar süre sonra infaz olunur?

A
1 ay
B
2 ay
C
3 ay
D
6 ay
E
1 yıl
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi infaz kurumu personelinin yükümlülüklerinden biri değildir?

A
Yeni işlenen bir suçu saklama yükümlülüğü
B
Eşit işlem yükümlülüğü
C
Tarafsız davranma yükümlülüğü
D
Mevzuata uygun hareket etme yükümlülüğü
E
Dürüst davranma yükümlülüğü
Soru 14

Gençlik kapalı ceza infaz kurumlarında kural olarak cezanın infazına başlandığı tarihte hangi yaş grubunda yer alan hükümlüler kalır?

A
On beş yaşını bitirmiş olup, on sekiz yaşını doldurmamış olanlar
B
On dört yaşını doldurmuş olup, on yedi yaşını doldurmamış olanlar
C
On iki yaşını doldurmuş olup, on beş yaşını doldurmamış olanlar
D
On sekiz yaşını bitirmiş olup, yirmi bir yaşını doldurmamış olanlar
E
On iki yaşını doldurmamış olanlar
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tutuklu hakkında uygulanabilecek kısıtlayıcı önlemlerden biri değildir?

A
Ziyaretçi kabulünün kısıtlanması
B
Yüksek güvenlikli kuruma nakledilmesi
C
Belirli süreyle kelepçelenmesi
D
Telefon görüşmelerinin kısıtlanması
E
Hücre cezasına çarptırılması
Soru 16

Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için yeni suçun, önceden işlenen suçtan dolayı verilen beş yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya ilişkin mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesinden itibaren en fazla kaç yıl içinde işlenmesi gerekir?

A
3
B
5
C
7
D
10
E
15
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, hakkında adli kontrol kararı verilen şüphelinin tabi tutulacağı yükümlülüklerden biridir?

A
Tedavi ve muayene tedbirlerine tabi tutmak
B
İdari para cezasına çarptırmak
C
Adli para cezasına çarptırmak
D
Müsadereye tabi tutmak
E
Hücreye koymak
Soru 18

İnfaz muhakemesi sonucunda Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay dışındaki mahkemeler tarafından verilen kararlara karşı aşağıdaki kanunyollarından hangisine başvurulabilir?

A
İstinaf
B
Temyiz
C
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı
D
İtiraz
E
Yargılamanın yenilenmesi
Soru 19

İnfaz hâkimliğine yapılacak şikâyetin süresi, ilgili işlem veya faaliyetlerin öğrenilmesinden itibaren kaç gündür?

A
7
B
10
C
15
D
30
E
45
Soru 20

Cezanın infazına başlandıktan sonra hastalık nedeniyle hükümlünün ceza infaz kurumundan hastaneye kaldırılması hâlinde burada geçirdiği süreyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
İnfaz süresi kesilmiş kabul edilir.
B
Hastanede geçirilen süre, cezaya eklenir.
C
Hastanede geçirilen her iki gün bir gün olarak cezadan indirilir.
D
Hastanede geçirilen her üç gün bir gün olarak cezadan indirilir.
E
Hastanede geçirilen süre cezadan indirilir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x