İnfaz Hukuku 2013-2014 Vize Sınavı

İnfaz Hukuku 2013-2014 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hırsızlık suçundan mahkûm olan kişiye, yağma suçunun cezasının çektirilememesi aşağıdaki infaz ilkelerinden hangisinin sonucudur?

A
infazın kesintisizliği ilkesi
B
insanca infaz ilkesi
C
infazın kanuniliği ilkesi
D
infazın bireyselleştirilmesi ilkesi
E
Gizlilikten kaçınma ilkesi
Soru 2

Fiilin işlendiği sıradaki kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanun hükümlerinin farklı olması durumunda, aşağıdaki infaz hukuku kurumlarından hangisine ilişkin kuralın zaman bakımından uygulanmasında lehe olan kanun uygulanır?

A
Ziyaret
B
Mektuplaşma
C
Telefonla görüşme
D
Koşullu salıverme
E
izin
Soru 3

İnfaz hukukuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
czel hukukun bir alt dalidir.
B
Bir yargılama hukuku dalıdır.
C
Ceza muhakemesi hukukunun bir alt dalıdır.
D
Medeni hukukun bir alt dalıdır.
E
Bağımsız bir hukuk dalıdır.
Soru 4

Cezanın faili iyileştirerek yeniden topluma kazandırmasına ne ad verilir?

A
Negatif özel önleme
B
Negatif genel önleme
C
Kesintisiz genel önleme
D
Pozitif özel önleme
E
Pozitif genel önleme
Soru 5

Hükümlüyle birlikte, hakkında cezasının infazına ilişkin bir iyileştirme planı hazırlanması ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
infazın kesintisizliği
B
insanca infaz
C
İnfazın kanuniliği
D
Gizlilikten kaçınma
E
infazın bireyselleştirilmesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi T.C.K’da düzenleme altına alınmış ceza türlerinden biri değildir?

A
Müebbet hapis cezası
B
Süreli hapis cezası
C
Adli para cezası
D
Ölüm cezası
E
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Soru 7

Kanunda ayrıca belirtilmemişse gün adli para cezasının gün biriminin alt sınırı en az kaç gündür?

A
5
B
10
C
15
D
30
E
72
Soru 8

Aşağıdaki infaz sistemlerinden hangisinde özellikle ilk defa suç işleyenlerin itiyadi suçlu haline gelmesi tehlikesi gözlenmiştir?

A
Topluluk sistemi
B
Auburn Sistemi
C
Pensilvanya Sistemi
D
Kademeli serbestlik sistemi
E
İrlanda Sistemi
Soru 9

Kısa süreli hapis cezasının süresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bir yil ve daha az sureli hapis cezasidir.
B
İki yıl ve daha az süreli hapis cezasıdır.
C
Üç yıl ve daha az süreli hapis cezasıdır.
D
Beş yıl ve daha kısa süreli hapis cezasıdır.
E
On yıl ve daha kısa süreli hapis cezasıdır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi infazın koşuludur?

A
Mahkûmiyet hukmunun verilmis olmasi
B
Ceza davasının açılmış olması
C
Olağanüstü kanunyollarının tüketilmiş olması
D
Mahkumiyet hükmünün kesinleşmiş olması
E
Ceza davasının görülmekte olması
Soru 11

Hükümlünün infaz kurumunda telefon kullanımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Telefon gorusmelerinden ucret alinmaz.
B
İnfaz kurumunda yapacağı telefon görüşmelerinin kayda alınması kural olarak yasaktır.
C
Ücreti kendisi tarafından karşılanmak suretiyle telefonla görüşebilir.
D
Cumhuriyet Savcısının iznine tabi olarak kişisel mobil telefonuyla görüşme yapabilir.
E
İnfaz kurumu idaresinin iznine bağlı olarak kişisel mobil telefonuyla görüşme yapabilir.
Soru 12

Açlık grevi yapmanın yaptırımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sadece hapis cezasini gerektirir.
B
Sadece adli para cezasını gerektirir.
C
Sadece disiplin cezasını gerektirir.
D
Hem adli para cezası hem de hapis cezasını gerektirir.
E
Hem disiplin cezası hem de adli para cezası gerektirir.
Soru 13

Hükümlü, aşağıdaki mercilerden hangisinin yazılı emri ile infaz kurumuna sevk edilir?

A
infaz hâkimi
B
Sulh ceza hakimi
C
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
D
Asliye ceza hâkimi
E
Cumhuriyet Başsavcılığı
Soru 14

Hükümlü, avukatıyla vekâletnamesi olmaksızın en fazla kaç kez görüşebilir?

A
En fazla uc kez gorusebilir.
B
En fazla iki kez görüşebilir.
C
Yalnızca bir kez görüşebilir.
D
İstediği sayıda görüşebilir.
E
Hiçbir şekilde görüşemez.
Soru 15

Gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde aşağıdaki görevlilerden hangisi bulunmaz?

A
Rehberlik uzmani
B
Öğretmen
C
Psikiyatri uzmanı
D
Psikolog
E
Eğitim danışmanı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi çocuk hükümlünün kapalı ceza infaz kurumuna iadesini gerektiren eylemlerden biri değildir?

A
Bir kimseyi rızası hilafına alıkoymak
B
Yatma ve kalkma zamanına uymamak
C
Firara teşebbüs etmek
D
Diğer çocuklara işkence yapmak
E
İsyan çıkarmak
Soru 17

C.G.T.İ.H.K.’ya göre aşağıdakilerden hangisi hükümlüyü haftada bir kez ziyaret edebilecek kişilerden biridir?

A
Komsusu
B
En yakın arkadaşı
C
Amcası
D
iş ortağı
E
Öğretmeni
Soru 18

Kural olarak açık görüş ne kadar zamanda bir gerçekleştirilir?

A
cc ayda bir
B
Ayda bir
C
On beş günde bir
D
On günde bir
E
Haftada bir
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi infaz kurumunda bulundurulabilecek hayvanlardan biridir?

A
Kedi
B
Bülbül
C
Köpek
D
Keçi
E
İguana
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi C.G.T.İ.H.K.’da düzenlenmiş disiplin cezalarından biri değildir?

A
Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma
B
Zorla çalıştırma
C
Hücreye koyma
D
Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma
E
Ücret karşılığında çalışılan işten yoksun bırakma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x