İnfaz Hukuku 2014-2015 Final Sınavı

İnfaz Hukuku 2014-2015 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Cezanın aşağıdaki amaçlarından hangisi onun, toplumu oluşturan bireyler üzerindeki etkisi nedeniyle toplumu suç işlemekten alıkoymasını ifade eder?

A
Özel önleme
B
Yerel önleme
C
Objektif önleme
D
Genel önleme
E
Kesintisiz önleme
Soru 2

Kanunda aksi belirtilmemişse süreli hapis cezası en fazla kaç yıldır?

A
30
B
20
C
15
D
10
E
5
Soru 3

Ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis veya iki yıldan fazla süreli hapis cezasına mahkûm hükümlülerin, haklarında uygulanacak rejimi, gönderilecekleri infaz kurumunu ve bu amaçla kişisel ve sosyal özelliklerini belirlemek için tabi tutulacakları gözlem süresi en fazla kaç gündür?

A
60
B
30
C
15
D
10
E
3
Soru 4

Kural olarak infaz kurumunun tamamında en geç ne kadar zamanda bir arama yapılır?

A
Haftada bir
B
On günde bir
C
Ayda bir
D
Üç ayda bir
E
Altı ayda bir
Soru 5

Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az süreli hapis cezasının infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün istemiyle, aşağıdaki mercilerden hangisi tarafından ertelenebilir?

A
Cumhuriyet Başsavcılığı
B
infaz hâkimliği
C
Sulh ceza hakimliği
D
Hükmü veren mahkeme
E
Ağır ceza mahkemesi
Soru 6

Hükümlülerin bulundukları infaz kurumundan başka bir kuruma nakilleri için aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

A
Gitmek istedikleri kurumlardan durumlarına uygun olan üç tanesini belirten bir dilekçe vermeleri
B
Kaldırılmış olsa bile disiplin cezası almamış olmaları
C
Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri
D
Koşullu salıverilmelerine beş aydan az süre kalmamış olması
E
Gitmek istedikleri kurumun daha önce disiplin nedeniyle ayrılmak zorunda kalmadıkları bir kurum olması
Soru 7

Sağlık Kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, kanunda gösterilen yakınlarından birinin yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalık hallerinde bulunmasına bağlı olarak, infaz kurumunda geçirilen süreye bakılmaksızın ziyaret için hükümlüye, yol süresi hariç kaç gün mazeret izni verilebilir?

A
1
B
2
C
3
D
5
E
7
Soru 8

Kanunda belirtilen koşulları sağlayan hükümlü, koşullu salıverme süresinin dolmasına en fazla ne kadar süre kala, koşullu salıverilme tarihine kadar denetimli serbestlik tedbiri uygulanması suretiyle cezasının infazı imkânından faydalanabilir?

A
6 ay
B
1 yıl
C
2 yıl
D
3 yıl
E
5 yıl
Soru 9

Suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde aşağıdaki suçlardan hangisini işleyen hükümlülerin cezası yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilir?

A
Yağma
B
Fuhuş
C
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
D
Rüşvet
E
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi infaz kurumu idaresinin tüm personeli bakımından geçerli olan yükümlülüklerden biri değildir?

A
Dürüst davranma
B
Eşit işlem
C
istihbarat toplama
D
Sır saklama
E
Tarafsız davranma
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinin cezası doğrudan açık ceza infaz kurumunda yerine getirilebilir?

A
İlk kez suç işlemiş ve iki yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan hükümlüler
B
Beş yıl ve daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan hükümlüler
C
İlk kez suç işlemiş tüm hükümlüler
D
Altmış yaşından büyük tüm hükümlüler
E
Altmış yaşından büyük ve ilk kez suç işlemiş hükümlüler
Soru 12

İnfaz kurumundaki kurullarda karar alınırken oylama sonucunda eşitlik olursa ne şekilde hareket edilir?

A
Kurul dağıtılıp yeniden oluşturulur.
B
Hükümlünün lehine olan karara üstünlük tanınır.
C
Başsavcılığa görüş sorulur ve onun görüşü doğrultusundaki karara üstünlük tanınır.
D
Başkanın bulunduğu tarafa üstünlük tanınır.
E
İnfaz hâkimliğine sorulur ve onun görüşü doğrultusundaki karara üstünlük tanınır.
Soru 13

Belirli haklardan yoksun bırakmaya ilişkin emniyet tedbirinin infazına ne zaman başlanır?

A
Mahkemenin, mahkûmiyete ilişkin ilama kesinleşme şerhini koymasıyla
B
Mahkûmiyetin ilişkin olduğu hapis cezasının infazına başlanmasıyla
C
Mahkûmiyete ilişkin ilamın Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşmasıyla
D
Hükümlünün infaza hazır olduğuna dair dilekçeyi savcılığa vermesiyle
E
Hükmün kesinleşmesinden itibaren on gün geçmesiyle
Soru 14

Hükümlü, tekerrür halinde işlenen suçtan dolayı mahkûm olduğu süreli hapis cezasının ne kadarını infaz kurumunda iyi halli olarak geçirirse koşullu salıvermeden faydalanabilir?

A
1/2
B
1/3
C
2/3
D
3/4
E
4/5
Soru 15

Soruşturma evresinde tutuklunun ziyaretçi kabulünü aşağıdakilerden hangisi yasaklayabilir?

A
Hükmü veren mahkeme
B
Sulh ceza hakimi
C
infaz hâkimi
D
Ağır ceza mahkemesi
E
Cumhuriyet savcısı
Soru 16

Cezai nitelikteki fiillerden kaynaklanan veya bunların işlenmesiyle ilgili olan eşyanın mülkiyetinin devlete geçirilmesine ne ad verilir?

A
El koyma
B
karantina
C
Müsadere
D
Ön ödeme
E
Uzlaşma
Soru 17

Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nden kasten yaralama nedeniyle üç yıl, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nden ise nitelikli dolandırıcılık nedeniyle iki yıl sekiz ay hapis cezası alan hükümlünün aldığı bu cezaların, koşullu salıverme hükümlerinin uygulanması bakımından toplanmasına aşağıdaki mercilerden hangisi karar verir?

A
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi
B
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı
C
Yargıtay
D
Adalet Bakanlığı
E
Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Soru 18

Mahkûmiyet hükmünün yorumunda ya da çektirilecek cezanın hesaplanmasında duraksama olursa nereden karar istenir?

A
Yargıtay’dan
B
Cumhuriyet savcılığından
C
infaz hâkimliğinden
D
Adalet Bakanlığı’ndan
E
Hükmü veren mahkemeden
Soru 19

İnfaza ilişkin şikâyetlerden kaynaklı uyuşmazlıkları çözmekle yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sulh ceza hakimliği
B
Hükmü veren mahkeme
C
Ağır ceza mahkemesi
D
infaz hâkimliği
E
Yargıtay
Soru 20

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulur?

A
Baro
B
Valilik
C
Belediye
D
Adalet Bakanlığı
E
Adli yargı il adalet komisyonu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x