İnfaz Hukuku 2015-2016 Final Sınavı

İnfaz Hukuku 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Cezanın faili iyileştirerek yeniden topluma kazandırması, infazın aşağıdaki amaçlarından hangisini gerçekleştirir?

A
Negatif özel önleme
B
Pozitif genel önleme
C
Nötr önleme
D
Negatif genel önleme
E
Pozitif özel önleme
Soru 2

I. Kanun yararına bozma II. Olağanüstü itiraz III. istinaf
Yukarıdakilerden hangileri kesinleşen hükümlere karşı başvurulabilen kanun yollarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
Ive II
D
Ive III
E
I, II ve III
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde bulunması gereken görevlilerden biri değildir?

A
Psikiyatri uzmanı
B
Rehberlik uzmani
C
Pedagog
D
Avukat
E
Sosyal çalışmacı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş infaz hukukunda geçerli olan ve serbestliğe doğru gidişi hedef alan infaz rejiminin esaslarından biri değildir?

A
Hükümlü ve tutukluya hakları ve cezaevi yaşamı konusunda bilgi verilmesi
B
insan kişiliğine saygılı ve zaaf göstermeyen bir disiplinin sağlanması
C
Haberleşme ve ziyaret imkanlarının genişletilmesi
D
infaz kurulularının eğlence ağırlıklı mekanlar haline getirilmesi
E
Hapishanelerden çıkışa hazırlayan çalışmaların çekici hale getirilmesi
Soru 5

Hükümlü, mazeret izni talebinin reddi halinde aşağıdakilerden hangisine itiraz edilebilir?

A
infaz hâkimliğine
B
Cumhuriyet savcılığına
C
Sulh ceza hâkimliğine
D
Nöbetçi asliye ceza mahkemesi hâkimine
E
Yargıtay’a
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi infaz kurumunda geçirilen süreye bakılmaksızın verilecek mazeret izninden faydalanamaz?

A
Yirmi yıldan fazla süreli hapis cezasına mahkûm olanlar
B
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar
C
Devlete ve millete karşı işlenmiş suçlardan mahkûm olanlar
D
Topluma karşı işlenmiş suçlardan mahkûm olanlar
E
Ağır ceza mahkemesi tarafından hakkında mahkumiyet hükmü kurulmuş olanlar
Soru 7

Hücreye koyma cezasını gerektiren fiillerden dolayı hükümlünün başka bir infaz kurumuna nakline aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A
Nakil kurulu
B
Adalet Bakanlığı
C
Cumhuriyet savcısı
D
infaz hâkimi
E
Nöbetçi asliye ceza mahkemesi hakimi
Soru 8

Kendi istekleriyle nakledilen hükümlüler, nakledildikleri kurumlarda, eğitim öğretim veya hastalık nedeniyle nakil hariç olmak üzere en az ne kadar kalmak zorundadırlar?

A
15 gün
B
1 ay
C
3 ay
D
6 ay
E
1 yıl
Soru 9

İnfaz kurumlarında, sorumlu infaz ve koruma baş memurunu aşağıdakilerden hangisi seçer?

A
Kurum müdürü
B
Cumhuriyet savcısı
C
Sulh ceza hakimi
D
infaz hâkimi
E
Adalet müfettişi
Soru 10

Aşağıdaki suçlardan hangisinden mahkûm olanların cezaları yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında infaz edilmez?

A
İnsanlığa karsı suçlardan
B
Malvarlığına karşı suçlardan
C
Kasten öldürme suçlarından
D
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan
E
Devletin güvenliğine karşı suçlardan
Soru 11

Aşağıdaki hükümlülerden hangisinin cezaları doğrudan açık ceza infaz kurumunda yerine getirilebilir?

A
ilk kez suç işlemiş ve iki yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olanların
B
Kadın ve çocuk hükümlülerin
C
Yedi yıl ve daha az süreli hapis cezasına mahkûm olanların
D
Altmış yaşından büyük tüm hükümlülerin
E
Üç yıl ve daha az süreli hapis cezasına mahkûm olanların
Soru 12

Gençlik kapalı ceza infaz kurumlarında kural olarak hangi yaş grubundaki hükümlüler kalır?

A
On yaşını doldurmuş olup, on iki yaşını doldurmamış olanlar
B
On iki yaşını doldurmuş olup, on beş yaşını doldurmamış olanlar
C
On beş yaşını doldurmuş olup, on sekiz yaşını doldurmamış olanlar
D
On sekiz yaşını doldurmuş olup, yirmi bir yaşını doldurmamış olanlar
E
Yirmi bir yaşını doldurmuş olup, otuz yaşını doldurmamış olanlar
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik tedbirlerinden biridir?

A
idari para cezası
B
Elkoyma
C
Gözlem altına alma
D
Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma
E
Cebri icra
Soru 14

Kovuşturma evresinde tutuklunun ziyaretçi kabulünü aşağıdakilerden hangisi yasaklayabilir?

A
Cumhuriyet savcısı
B
Nöbetçi asliye ceza mahkemesi hakimi
C
infaz hâkimi
D
Tutukevi müdürü
E
Hâkim veya mahkeme
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi adli kontrol kapsamında uygulanabilecek tedbirlerden biri değildir?

A
Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek
B
Hücrede kalmak
C
Yurt dışına çıkamamak
D
Güvence miktarını yatırmak
E
Tedavi ve muayene tedbirlerine tabi olmak
Soru 16

I. Mahkûm yabancı olmalıdır. II Yabancı hapis cezasına mahkum edilmiş olmalıdır. III. Yabancının vatandaşı olduğu devlet talepte bulunmalıdır.
Yukarıdakilerden hangileri sınır dışı edilme güvenlik tedbirinin uygulanması için gerekli koşullardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnızlll
C
Ive II
D
Ive III
E
I, II ve III
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi hükümlü ve tutuklu adına şikayet için infaz hâkimliğine başvurabilecek kişilerden biri değildir?

A
Kardeşi
B
Müdafi
C
Ceza infaz kurumu ve tutukevi izleme kurulu
D
Amcası
E
Kanuni temsilcisi
Soru 18

İki asliye ceza ve bir ağır ceza mahkemesi olmak üzere toplam üç ayrı ilk derece mahkemesinden 5 yıl, 7 yıl ve 8 yıllık mahkumiyet hükümleri olan kimse hakkında, koşullu salıverme hükümlerinin uygulanması bakımından cezalarının toplanmasını kural olarak aşağıdaki mahkemelerden hangisi yapar?

A
Bölge adliye mahkemesi
B
Yüksek görevli mahkeme
C
En fazla cezaya hükmetmiş olan mahkeme
D
Yargıtay ilgili ceza dairesi
E
Oyer ağır ceza mahkemesi
Soru 19

Cezaların toplanmasına ilişkin infaz muhakemesi sonucunda bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay’dan başka mahkemelerce verilen kararlara karşı aşağıdaki kanun yollarından hangisine başvurulabilir?

A
Yargılamanın yenilenmesi
B
İstinaf
C
İtiraz
D
Kanun yararına bozma
E
Temyiz
Soru 20

Mahkumiyet hükmünün yorumunda duraksama nedeniyle infaz muhakemesi için başvuru yapılmasının cezanın infazına yapacağı etki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Başvuru yapıldığı anda cezanın infazı hemen durur.
B
Başvuru cezanın infazını ertelemez ancak mahkeme olayın özelliğine göre infazın ertelenmesine veya durdurulmasına karar verebilir.
C
Başvuru yapılmış olması cezanın infazını hiçbir şekilde durdurmaz.
D
Başvurunun yapılması kural olarak cezanın infazını erteler ancak mahkeme olayın özelliğine göre infazın devamına da karar verebilir.
E
Başvurunun cezanın infazını durdurup durdurmayacağına Yargıtay karar verir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x