İnfaz Hukuku 2015-2016 Üç Ders Sınavı

İnfaz Hukuku 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fiilin işlendiği sıradaki kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanun hükümlerinin farklı olması durumunda, aşağıdaki infaz hukuku kurumlarından hangisine ilişkin kuralın, failin aleyhine olması halinde hemen uygulanması söz konusu olmaz?

A
Ziyaret
B
Telefonla görüşme
C
Mektuplaşma
D
Çalışma
E
Tekerrür
Soru 2

Hükümlünün ceza infaz kurumuna tesliminde, kendisine ilamı infaz eden Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen ve içeriğinde infaz defteri numarası, ceza infaz kurumuna alındığı ve salıverileceği tarih, ceza süresi ve cezanın hangi mahkeme ve hükme ilişkin olduğuna dair bilgiler bulunan belgeye ne ad verilir?

A
Şikayetname
B
Müddetname
C
Tebliğname
D
ilam
E
Hüküm
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde bulunması gereken görevlilerden biri değildir?

A
Sosyal çalışmacı
B
Avukat
C
Rehberlik uzmanı
D
Psikiyatri uzmanı
E
Pedagog
Soru 4

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a göre aşağıdakilerden hangisi hükümlüyü haftada bir kez ziyaret edebilecek kişilerden biri değildir?

A
Büyükannesi
B
Kayyımı
C
Amcası
D
En yakın arkadaşı
E
Eşinin amcası
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi özel bir af türü olarak da nitelendirilebilir?

A
Başbakan affı
B
Yargıtay affı
C
Meclis affı
D
TBMM Başkanı affı
E
Cumhurbaşkanı affı
Soru 6

Kamu davasını ve hüküm olunan cezaları ve mahkûmiyetin bütün neticelerini ortadan kaldıran affa ne ad verilir?

A
Genel af
B
Özel af
C
Mutlak af
D
Siyasal af
E
Cumhurbaşkanı affı
Soru 7

Tutuklu ve hükümlülerin duruşma, savcılık soruşturması, hastalık veya sınav gibi nedenlerle geçici olarak ceza infaz kurumundan çıkarılması ve görev bitiminde infaz kurumuna geri getirilmesine ne ad verilir?

A
Nakil
B
Sürgün
C
Reddetme
D
Dışlama
E
Sevk
Soru 8

Hücreye koyma cezasını gerektiren fiillerden dolayı hükümlünün başka bir infaz kurumuna nakline aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A
Nakil kurulu
B
infaz hâkimi
C
Adalet Bakanlığı
D
Nöbetçi asliye ceza mahkemesi hâkimi
E
Cumhuriyet savcısı
Soru 9

İnfaz kurumunda kütüphanecinin bulunmadığı hâllerde onun görevlerini kim yerine getirir?

A
Öğretmen
B
Ambar memuru
C
ikinci müdür
D
Sosyal hizmet uzmanı
E
idari memur
Soru 10

Aşağıdaki suçlardan hangisinden mahkûm olanların cezaları yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında infaz edilmez?

A
İnsanlığa karsı suçlardan
B
Kasten öldürme suçlarından
C
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan
D
Devletin güvenliğine karşı suçlardan
E
Malvarlığına karşı suçlardan
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi idare ve gözlem kurulunda yer almaz?

A
Gözlem ve sınıflandırmadan sorumlu ikinci müdür
B
Kriminolog
C
idare memuru
D
Psikiyatrisi
E
Cezaevi tabibi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi infaz kurumu idaresinin tüm personeli bakımından geçerli olan yükümlülüklerden biri değildir?

A
Sır saklama
B
Tarafsız davranma
C
Dürüst davranma
D
istihbarat toplama
E
Eşit işlem
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi adli kontrol kapsamında uygulanabilecek tedbirlerden biri değildir?

A
Yurt dışına çıkamamak
B
Hücrede kalmak
C
Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek
D
Güvence miktarını yatırmak
E
Tedavi ve muayene tedbirlerine tabi olmak
Soru 14

Kovuşturma evresinde tutuklunun ziyaretçi kabulünü aşağıdakilerden hangisi yasaklayabilir?

A
Cumhuriyet savcısı
B
Nöbetçi asliye ceza mahkemesi hâkimi
C
infaz hâkimi
D
Tutukevi müdürü
E
Hâkim veya mahkeme
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik tedbirlerinden biridir?

A
Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma
B
Elkoyma
C
Gözlem altına alma
D
idari para cezası
E
Cebri icra
Soru 16

Bir suçtan mahkûm edilen kişinin mahkumiyet kararının kesinleşmesinden itibaren belli süre içinde yeniden suç işlemesi durumuna ne ad verilir?

A
Tehlikeli suç
B
Kesintisiz suç
C
Tekerrür
D
içtima
E
Zincirleme suç
Soru 17

Mahkûmiyet hükmünün yorumunda ya da çektirilecek cezanın hesaplanmasında duraksama olursa aşağıdakilerden hangisinden karar istenir?

A
Cumhuriyet savcılığından
B
Yargıtay’dan
C
Hükmü veren mahkemeden
D
infaz hâkimliğinden
E
Adalet Bakanlığından
Soru 18

Cezanın infazına başlandıktan sonra hastalık nedeniyle hükümlünün ceza infaz kurumundan hastaneye kaldırılması hâlinde burada geçirdiği süreyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hastanede geçirilen süre cezadan indirilir.
B
Hastanede geçirilen süre, cezaya eklenir.
C
Hastanede geçirilen her iki gün bir gün olarak cezadan indirilir.
D
infaz süresi kesilmiş kabul edilir.
E
Hastanede geçirilen her üç gün bir gün olarak cezadan indirilir.
Soru 19

Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nden kasten yaralama nedeniyle üç yıl, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nden ise nitelikli dolandırıcılık nedeniyle iki yıl sekiz ay hapis cezası alan hükümlünün aldığı bu cezaların, koşullu salıverme hükümlerinin uygulanması bakımından toplanmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A
Adalet Bakanlığı
B
Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi
C
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi
D
Yargıtay
E
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı
Soru 20

İnfaz muhakemesi sonucunda Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay dışındaki mahkemeler tarafından verilen kararlara karşı aşağıdaki kanunyollarından hangisine başvurulabilir?

A
istinaf
B
Temyiz
C
Yargılamanın yenilenmesi
D
itiraz
E
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x