İnfaz Hukuku 2016-2017 Final Sınavı

İnfaz Hukuku 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hükümlüyle birlikte onun cezasının infazına ilişkin bir iyileştirme planı hazırlanması infazın aşağıdaki ilkelerinden hangisinin yansımasıdır?

A
infazın kesintisizliği
B
Gizlilikten kaçınma
C
İnfazın kanuniliği
D
insanca infaz ilkesi
E
infazın bireyselleştirilmesi
Soru 2

İnfazın koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hükmün kurulmuş olması
B
Hükümlünün infaz kurumunda bulunması
C
Kamu davasının açılmış olması
D
Mahkumiyet hükmünün açıklanmış olması
E
Mahkumiyet hükmünün kesinleşmiş olması
Soru 3

İnfaz kurumunda intihar etmenin hukuki sonucu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
intihar suçunu oluşturur.
B
Ölüm sonuçlu netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunu oluşturur.
C
Taksirle öldürme suçunu oluşturur.
D
Kasten öldürme suçunu oluşturur.
E
TCK kapsamında suç oluşturmaz.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi infaz kurumunda hükümlünün bulundurmasına izin verilebilecek hayvanlardan biri değildir?

A
Saka
B
Kanarya
C
Kartal
D
Muhabbet kuşu
E
Bülbül
Soru 5

Tutuklu ile hükümlülerin duruşma, savcılık soruşturması, hastalık veya sınav gibi nedenlerle geçici olarak infaz kuruntundan dışarı çıkarılmasını ve görev bitiminde infaz kurumuna teslim edilmesine ne ad verilir?

A
Nakil
B
Şevk
C
Taşınma
D
Sevkiyat
E
Yönlendirme
Soru 6

Cezası ertelenen hükümlü hakkında en fazla ne kadarlık bir denetim süresi öngörülebilir?

A
6 ay
B
1 yıl
C
2 yıl
D
3 yıl
E
4 yıl
Soru 7

Disiplin nedeniyle başka kuruma nakledilen hükümlüler, kanunda gösterilen zorunlu sebepler hariç nakledildikleri infaz kurumunda en az ne kadar kalmak zorundadırlar?

A
6 ay
B
1 yıl
C
18 ay
D
2 yıl
E
3 yıl
Soru 8

Akıl hastalığı nedeniyle cezanın infazının geri bırakılmasına aşağıdaki mercilerden hangisi karar verir?

A
infaz kurumu müdürlüğü
B
infaz hâkimliği
C
Cumhuriyet Başsavcılığı
D
Sulh ceza hakimliği
E
Adalet Bakanlığı
Soru 9

Hükümlüleri tutum ve davranışlarına göre ödüllendirmek aşağıdakilerden hangisinin yetkisi kapsamındadır?

A
Disiplin kurulu
B
Eğitim kurulu
C
işyurdu yönetim kurulu
D
idare ve gözlem kurulu
E
Adli yargı il adalet komisyonu
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi iş yurdu yönetim kurulunda yer alır?

A
Ambar memuru
B
Öğretmen
C
Cezaevi tabibi
D
Psikolog
E
Sosyal çalışmacı
Soru 11

Müdürü bulunan kurumlarda kurum müdürü ve ikinci müdürlerden sonra gelen yönetici personel aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sayman
B
Ambar memuru
C
Sorumlu infaz ve koruma başmemuru
D
Cezaevi kâtibi
E
İdare memuru
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisine mahkum olan hükümlülerin cezası yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında infaz edilir?

A
Yağma
B
Taksirle öldürme
C
Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak
D
Hırsızlık
E
Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak
Soru 13

Beş yıldan fazla süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar için tekerrür süresi kaç yıldır?

A
2
B
3
C
5
D
7
E
10
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakma güvenlik tedbiri kapsamındaki tedbirlerden biri değildir?

A
Seçme ve seçilme ehliyetinden men
B
Velayet hakkından men
C
Vakıf yöneticisi ve deneticisi olmaktan men
D
Bankadaki mevduatı üzerinde tasarrufta bulunmaktan men
E
Kamu görevinin üstlenilmesinden men
Soru 15

Yeni suçların işlenmesini önlemek amacıyla cezai nitelikteki hukuka aykırı fiillerden kaynaklandığı veya bunların işlenmesiyle ilgili olduğu için suç düşüncesini ve suçun çekiciliğini canlı tutan eşyanın mülkiyetinin devlete geçirilmesine ne ad verilir?

A
Gözlem altına alma
B
Müsadere
C
Muhafaza altına alma
D
Elkoyma
E
Gözaltına alma
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi adli kontrol tedbiri kapsamında öngörülen yükümlülüklerden biri değildir?

A
Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek
B
Disiplin hapsine tabi tutulmak
C
Hakim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak
D
Yurt dışına çıkamamak
E
Konutu terk etmemek
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi infaza ilişkin olarak infaz hâkimliğine şikâyette bulunabilecek kişilerden biri değildir?

A
Hükümlünün kanuni temsilcisi
B
Hükümlünün eşi
C
Ceza infaz kurumu ve tutukevi izleme kurulu
D
Hükümlünün amcası
E
Hükümlünün ayırt etme gücüne sahip kardeşi
Soru 18

İnfaz hâkimlikleri aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulur?

A
Adalet Bakanlığı
B
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
C
Yargıtay
D
Bakanlar Kurulu
E
Anayasa mahkemesi
Soru 19

İlk derece mahkemeleri tarafından aynı kişi hakkında birden fazla ve farklı miktarda verilmiş cezaların toplanmasına ilişkin kararlara karşı aşağıdaki kanunyollarından hangisine başvurulabilir?

A
Temyiz
B
İstinaf
C
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı
D
İtiraz
E
Kanun yararına bozma
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri İzleme Kurulu üyelerinin mezun olma koşulunun arandığı dört yıllık yükseköğretim alanlarından biri değildir?

A
Sosyoloji
B
Mühendislik
C
Kamu yönetimi
D
Eğitim bilimleri
E
Tıp
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x