İnfaz Hukuku 2016-2017 Vize Sınavı

İnfaz Hukuku 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Failin iyileştirilerek yeniden topluma kazandırılması amacı hangi tür önlemeye işaret eder?

A
Objektif genel önleme
B
Negatif özel önleme
C
Pozitif genel önleme
D
Negatif genel önleme
E
Pozitif özel önleme
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi fiilin işlendiği sıradaki kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanun hükümlerinin birbirinden farklı olması durumunda, lehe kanun uygulaması yapılacak infaz hukuku kurumlarından biridir?

A
Telefonla iletişim
B
Özel izin
C
Mazeret izni
D
Ziyaret
E
Koşullu salıverme
Soru 3

Ceza hukuku çerçevesinde özgürlüğü kısıtlanan kimsenin bundan dolayı ayrımcılığa tabi tutulamaması infaz hukukun hangi temel ilkesinin yansımasıdır?

A
Gizlilikten kaçınma ilkesinin
B
Sosyal devlet ilkesinin
C
Eşitlik ilkesinin
D
infazın kanuniliği ilkesinin
E
insan onurunun dokunulmazlığı ilkesinin
Soru 4

Hırsızlık suçundan mahkûm olan kişiye, yağma suçunun cezasının çektirilememesi aşağıdaki infaz ilkelerinden hangisinin sonucudur?

A
infazın kesintisizliği ilkesi
B
infazın kanuniliği ilkesi
C
insanca infaz ilkesi
D
infazın bireyselleştirilmesi ilkesi
E
Gizlilikten kaçınma ilkesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisinin yerine getirilmesine ilişkin esaslar infaz hukukunun kapsamında yer alır?

A
Tazminatlar
B
iletişimin denetlenmesi tedbirleri
C
Arama tedbirleri
D
Güvenlik tedbirleri
E
Cebri icralar
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi hukuk sistemimizde suç karşılığında öngörülen cezalardan biri değildir?

A
Müebbet hapis cezası
B
Adli para cezası
C
Süreli hapis cezası
D
Cebri icra
E
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi infazın konusudur?

A
Hükümlü
B
Ceza normu
C
Ceza yargılaması
D
infaz kurumu
E
Mahkumiyet hükmü
Soru 8

Mahkeme tarafından verilip kesinleşen hükmün kural olarak yasama, yürütme ve yargı organları tarafından değiştirilememesi, kesin hükmün hangi etkisinin sonucudur?

A
Bağlayıcılık
B
Esneklik
C
Durağanlık
D
Doğrudan doğruyalık
E
Denetimsizlik
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kesinleşen hükümlere karşı öngörülmüş olağanüstü kanun yollarından biridir?

A
itiraz
B
Temyiz
C
Kanun yararına bozma
D
İstinaf
E
Eski hale getirme
Soru 10

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a (CGTİHK) göre ilamların infazında yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
infaz hâkimi
B
Cumhuriyet savcısı
C
Sulh ceza hakimi
D
infaz kurumu müdürü
E
infaz koruma memuru
Soru 11

Hükümlü ananın dışarıda korumasına bırakılacak kimsesi olmayan çocuğu, en fazla kaç yaşına kadar infaz kurumunda onunla birlikte kalabilir?

A
6
B
7
C
10
D
12
E
15
Soru 12

İnfaz kurumunda açlık grevi yapmanın hukuki sonucu nedir?

A
Yalnızca TCK kapsamında suçtur.
B
Yalnızca disiplin suçu oluşturur.
C
Hem disiplin suçu hem de TCK kapsamında suçtur.
D
Hukuka aykırılık oluşturmaz.
E
Yalnızca kabahattir.
Soru 13

Hükümlünün infaz kurumunda yaptığı telefon görüşmeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yaptığı görüşmeler idarece dinlenir ve kayıt altına alınır.
B
Özel hayatının gizliliği gereğince telefon görüşmeleri dinlenmez.
C
Sadece tehlikeli suçluların yaptığı görüşmeler dinlenir ve kayıt altına alınır.
D
Yaptığı görüşmeler dinlenir; ancak sadece tehlikeli suçlularınki aynı anda kayıt altına alınır.
E
Yaptığı görüşmeler ancak hâkim kararı ile dinlenebilir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi gözlem ve sınıflandırma merkezinde bulunması gereken görevlilerden biri değildir?

A
Hâkim
B
Kriminolog
C
Pedagog
D
Öğretmen
E
Sosyal çalışmacı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi infaz kurumuna kabulde hükümlü defterine hükümlüler hakkında kaydedilen bilgilerden biri değildir?

A
işledikleri suç
B
infaza başlandığı gün
C
Yargılayan hâkim veya hâkimlerin ismi
D
Mahkûmiyet ilâmının tarihi
E
Cezalarının türü
Soru 16

Kınama cezası bakımından cezanın kaldırılması ve iyi halin kazanılması için infaz tarihinden itibaren ne kadar süre geçmesi gerekir?

A
1 hafta
B
10 gün
C
15 gün
D
1 ay
E
3 ay
Soru 17

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar, en az kaç günlük aralıklarla ziyaretçisi ile görüşebilir?

A
3
B
7
C
10
D
15
E
30
Soru 18

İnfaz kurumunda eğitim yerini terk etmek aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

A
Hücreye koyma
B
Ücret karşılığında çalışılan işten yoksun bırakma
C
Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma
D
Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma
E
Kınama
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi infaz kurumunda hükümlünün kullanmasına izin verilebilecek müzik aletlerinden biri değildir?

A
Keman
B
Saz
C
Flüt
D
Kanun
E
Elektrogitar
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi CGTİHK’ya göre hükümlüyü ziyaret edebilecek kişilerden biri değildir?

A
Kayınbiraderi
B
Kuzeni
C
Vasisi
D
Amcası
E
Gelini
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x