İnfaz Hukuku 2017-2018 Vize Sınavı

İnfaz Hukuku 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Cezanın infaz edilerek ileride suç işleyecekler için korkutucu bir etki yapması, infazın aşağıdaki amaçlarından hangisini gerçekleştirir?

A
Negatif genel önleme
B
Pozitif özel önleme
C
Negatif özel önleme
D
Kesintisiz genel önleme
E
Pozitif genel önleme
Soru 2

Cezasının infazına ilişkin olarak hükümlüyle beraber bir iyileştirme planı hazırlanmasını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
infazın sosyalliği
B
insanca infaz
C
İnfazın kanuniliği
D
infazın bireyselleştirilmesi
E
infazın kesintisizliği
Soru 3

I. Ceza hukuku yaptırımları II.Özel hukuk yaptırımları III.idare hukuku yaptırımları
Yukarıdakilerden hangilerinin yerine getirilmesi infaz hukukunun kapsamında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4

Kesinleşmiş mahkûmiyet hükmünde yer alan cezanın infazına başlandıktan sonra, kanunlardaki düzenlemeler uyarınca ceza çekil inceye kadar infaza ara verilmemesi aşağıdaki ilkelerden hangisinin gereğidir?

A
infazın bireyselleştirilmesi
B
Sosyal devlet
C
Eşitlik
D
Gizlilikten kaçınma
E
infazın kesintisizliği
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi fiilin işlendiği sıradaki kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanun hükümlerinin birbirinden farklı olması halinde, lehe kanunun uygulanması ilkesinin geçerli olduğu infaz hukuku kurumlarından biridir?

A
Şikayet
B
Koşullu salıverme
C
Ön ödeme
D
Hükümlüyü ziyaret
E
Dava zamanaşımı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kesinleşen hükümlere karşı öngörülmüş olağanüstü kanun yollarından biridir?

A
İtiraz
B
Eski hale getirme
C
Temyiz
D
İstinaf
E
Kanun yararına bozma
Soru 7

Hükümlünün ceza infaz kurumuna tesliminde, kendisine ilamı infaz eden Cumhuriyet başsavcılığı tarafından verilen ve içeriğinde ceza infaz kurumuna alındığı ve salıverileceği tarih, ceza süresi ve hangi hükme ilişkin olduğuna dair bilgiler bulunan belgeye ne ad verilir?

A
ilam
B
Şikâyetname
C
Müddetname
D
Hüküm
E
Tebliğname
Soru 8

CGTİHK’ya göre aşağıdakilerden hangisi infazın konusunu oluşturur?

A
Mahkumiyet hükmü
B
infaz kurumu
C
hükümlü
D
Hürriyet
E
insan bedeni
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi TCK’da suç karşılığında öngörülmüş yaptırımlardan biri değildir?

A
Tazminat
B
Adli para cezası
C
Hapis cezası
D
Müsadere
E
Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma
Soru 10

Kanunda aksi belirtilmemişse süreli hapis cezası en az ne kadar olabilir?

A
Bir hafta
B
Bir ay
C
Üç ay
D
Altı ay
E
Bir yıl
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kuruma alındıklarında hükümlülere, kurum yöneticileri tarafından sözlü olarak anlatılacak ve yazılı olarak tebliğ edilecek hususlardan biri değildir?

A
Bilgi edinme ve şikayet yolları
B
Disiplin suçları ve cezaları
C
infaz koruma görevlilerinin yetkileri
D
Hak ve sorumlulukları
E
Uygulanacak iyileştirme çalışmaları
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi haklarında kesinleşmiş hapis cezasını içeren mahkumiyet ve ödenmeyen adli para cezalarının hapse çevrilmesine ilişkin karar bulunanları, yazılı emri ile infaz kurumuna sevkeder?

A
infaz hâkimi
B
Cumhuriyet Başsavcılığı
C
Sulh ceza hakimi
D
Kolluk amiri
E
Nöbetçi asliye ceza mahkemesi
Soru 13

Hâlen silâh altında bulunan kişilerin ceza infaz kurumlarına alınmalarında, başka kuruma nakillerinde veya kurumda iken askerlik çağma girmeleri veya salıverilmeleri halinde durum, aşağıdakilerden hangisine bildirilir?

A
Adalet Bakanlığı’na
B
Savunma Bakanlığı’na
C
içişleri Bakanlığı’na
D
Genel Kurmay Başkanlığı’na
E
Kayıtlı bulundukları askerlik şubesine
Soru 14

İnfaz kurumunda bulunan hükümlülerin açlık grevinde bulunmasının yaptırımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hem adli para cezası hem de hapis cezasını gerektirir.
B
Hem disiplin cezası hem de hapis cezasını gerektirir.
C
Yalnız hapis cezasını gerektirir.
D
Yalnız disiplin cezasını gerektirir.
E
Hem disiplin cezası hem de adli para cezasını gerektirir.
Soru 15

Belirli bir hedefe ulaşmak, bir hareketi protesto etmek ya da bir görüşe taraftar bulmak için kamuoyu yaratmak düşüncesi ile kişinin tek başına veya bir grup şeklinde yemek yemeyi durdurarak ve/veya sıvı almayarak aç kalma eylemine ne ad verilir?

A
Diyet
B
Rejim
C
Açlık grevi
D
İntihar
E
Propoganda
Soru 16

İnfaz kurumlarında aşağıdaki müzik aletlerinden hangisinin bulundurulmasına izin verilebilir?

A
Elektrogitar
B
Elektronik org
C
Darbuka
D
Kemençe
E
Davul
Soru 17

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar, en az kaç günlük aralıklarla ziyaretçisi ile görüşebilir?

A
3
B
7
C
10
D
15
E
30
Soru 18

İnfaz kurumunda eğitim yerini terk etmek aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

A
Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma
B
Hücreye koyma
C
Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma
D
Ücret karşılığında çalışılan işten yoksun bırakma
E
Kınama
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş infaz hukukunda geçerli olan ve serbestliğe doğru gidişi hedef alan infaz rejiminin esaslarından biri değildir?

A
Haberleşme ve ziyaret imkanlarının genişletilmesi
B
Hapishanelerden çıkışa hazırlayan çalışmaların çekici hale getirilmesi
C
insan kişiliğine saygılı ve zaaf göstermeyen bir disiplinin sağlanması
D
Hükümlü ve tutukluya hakları ve cezaevi yaşamı konusunda bilgi verilmesi
E
infaz kurumlarının eğlence ağırlıklı mekanlar haline getirilmesi
Soru 20

CGTİHK'ya göre aşağıdakilerden hangisi hükümlüyü haftada bir kez ziyaret edebilecek kişilerden biri değildir?

A
Büyükannesi
B
En yakın arkadaşı
C
Kayyımı
D
Eşinin amcası
E
Amcası
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x