İnfaz Hukuku 2018-2019 Final Sınavı

İnfaz Hukuku 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi cezanın negatif özel önleme amacını açıklar?

A
Faili iyileştirerek topluma yeniden kazandırılması
B
Cezanın infaz edilerek ileride suç işleyecekler için korkutucu bir etki yapması
C
Mağdurun intikam duygularının tatmini
D
Cezanın kanunda bulunması ve gerektiğinde uygulanması, böylece toplumun hukuk düzenine olan güveninin muhafazası
E
Topluma kazandırılmayan failin, toplum dışına itilmesi ve böylece toplumun failden korunması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi cezanın niteliklerinden biri değildir?

A
Bireyselleştirilebilir olması
B
Şahsi olması
C
insan onuru ile bağdaşabilir olması
D
Etkili olması
E
Geri alınamaz olması
Soru 3

Avukatın vekâletnamesi olmaksızın hükümlüyle görüşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
En fazla üç kez görüşebilir.
B
Yalnız bir kez görüşebilir.
C
Dört kez görüşebilir.
D
Vekâletnamesiz görüşmesi yasaktır.
E
Sınırsız sayıda görüşebilir.
Soru 4

CGTİHK’ya göre aşağıdakilerden hangisi hükümlüyü ziyaret edebilecek kişilerden biri değildir?

A
Kayın validesi
B
Nişanlısı
C
Vasisi
D
Torunu
E
Halası
Soru 5

Hükümlüler kendi istekleri ile nakledilirken, nakil ücretleri aşağıdakilerden hangisi tarafından karşılanır?

A
Hükümlü
B
Cumhuriyet başsavcılığı
C
Adalet Bakanlığı
D
infaz kurumu idaresi
E
Baro
Soru 6

3002 sayılı Kanun'a göre, yabancı ülkede verilen mahkumiyet hükümlerinin Türkiye’de yerine getirilmesine aşağıdakilerden hangisi tarafından karar verilir?

A
Anayasa Mahkemesi
B
Yargıtay 5 Ceza Dairesi
C
Hakimler ve Savcılar Kurulu
D
Adalet Bakanı
E
Ankara Ağır Ceza Mahkemesi
Soru 7

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Cezaevlerinde İzin Konusuna İlişkin Tavsiye Kararı'na göre, aşağıdakilerden hangisi hükümlüye izin verilirken göz önünde bulundurulacak hususlardan biri değildir?

A
Hapsedilmesi sırasında değişmiş olması muhtemel ailevi ve sosyal durumu
B
Kişiliği ve davranışları
C
Uyruğu
D
iznin amacı ve süresi
E
Mahkûmiyetin süresi
Soru 8

Hükümlünün tedavi amacıyla infaz kurumu dışında bir hastaneye götürülmesi ve tedavisi sonrası yeniden infaz kurumuna getirilmesine ne ad verilir?

A
Nakil
B
Sevk
C
Güvenlik tedbiri
D
Özel izin
E
Koruma tedbiri
Soru 9

İnfaz kurumunda düzenlenen eğitim faaliyetleri, infaz kurumlarının hangi unsuru kapsamında yer alır?

A
Hizmet unsuru
B
Biyolojik unsur
C
Objektif unsur
D
Fiziki unsur
E
Kişi unsuru
Soru 10

Ceza infaz kurumlarının disiplin kurulunda aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A
Kütüphaneci
B
Öğretmen
C
Ambar memuru
D
Mühendis
E
Sayman
Soru 11

Suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde aşağıdaki suçlardan hangisine mahkûm olanların cezası yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında infaz edilir?

A
Yalan tanıklık
B
Yardım ve bildirim yükümlülüğünün ihlali
C
Rüşvet
D
Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti
E
irtikap
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ceza infaz kurumlarının yönetim servisinde yer alır?

A
infaz koruma memuru
B
Psikolog
C
Ambar memuru
D
infaz koruma baş memuru
E
Sosyal çalışmacı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi TCK’da belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma güvenlik tedbiri kapsamında yer verilen tedbirlerden biri değildir?

A
Kamu görevinin üstlenilmesinden men
B
Velayet hakkından men
C
Eğitim ve öğretim kurulularındaki öğrencilikten men
D
Seçme ve seçilme ehliyetinden men
E
Vakıf yöneticisi veya denetçisi olmaktan men
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi TCK’da yer alan müsadere türlerinden biri değildir?

A
Kazanç müsaderesi
B
Eş değer müsadere
C
Kaim değer müsaderesi
D
Eşya müsaderesi
E
Fikri mülkiyet müsaderesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi TCK’da yer alan güvenlik tedbirlerinden biridir?

A
Muhafaza altına alma
B
Eşya müsaderesi
C
Elkoyma
D
Gözlem altına alma
E
Sürgün
Soru 16

Cezai nitelikteki hukuka aykırı fiillerden kaynaklanan veya bunların işlenmesinde kullanılan eşyaya devlet lehine el konulmasına ne ad verilir?

A
Muhafaza altına alma
B
Disiplin hapsi
C
Cebri icra
D
Gözlem altına alma
E
Müsadere
Soru 17

Cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilemeyeceği ileri sürülür ya da sonradan yürürlüğe giren kanun hükümlünün lehine olursa, duraksamanın giderilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için aşağıdakilerden hangisinden talepte bulunulur?

A
Yargıtay 5b. Ceza Dairesinden
B
infaz kurumunun bulunduğu yer ağır ceza mahkemesinden
C
infaz hâkimliğinden
D
Hükmü veren mahkemeden
E
Adalet Bakanlığından
Soru 18

İnfaz hâkiminin kararlarına karşı hangi kanun yoluna başvurulabilir?

A
Karar düzeltme
B
istinaf
C
itiraz
D
Başsavcının itirazı
E
Temyiz
Soru 19

İlk derece mahkemeleri tarafından, aynı kişi hakkında birden fazla ve farklı miktarda cezaya hükmedilmiş olması halinde, cezaların toplanmasına ilişkin hüküm verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Cumhuriyet başsavcılığına
B
Son hükmü vermiş olan mahkemeye
C
Bölge adliye mahkemesine
D
En fazla cezaya hükmetmiş olan mahkemeye
E
Yargıtaya
Soru 20

İnfaza ilişkin şikayetler aşağıdakilerden hangisi tarafından incelenir?

A
infaz hâkimliği
B
Mülki amirlik
C
Ağır ceza mahkemesi başkanlığı
D
Asliye ceza mahkemesi
E
Sulh ceza hakimliği
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x