İnfaz Hukuku 2018-2019 Vize Sınavı

İnfaz Hukuku 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hükümlüyle birlikte onun cezasının infazına ilişkin bir iyileştirme planı hazırlanması infazın aşağıdaki ilkelerinden hangisinin yansımasıdır?

A
infazın kanuniliği
B
infazın kesintisizliği
C
Gizlilikten kaçınma
D
infazın bireyselleştirilmesi
E
insanca infaz
Soru 2

I. Erteleme
II. Koşullu salıverme
III. Uzlaşma
TCK’ya göre, yukarıdakilerden hangileri fiilin işlendiği sıradaki kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanun hükümlerinin birbirinden farklı olması durumunda lehe kanunun uygulanacağı infaz hukuku kurumlarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3

Cezanın faili iyileştirerek yeniden topluma kazandırması, infazın aşağıdaki amaçlarından hangisini gerçekleştirir?

A
Nötr önleme
B
Negatif özel önleme
C
Negatif genel önleme
D
Pozitif genel önleme
E
Pozitif özel önleme
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi infaz hukukunu temel ilkelerinden biri değildir?

A
Hukuk devleti ilkesi
B
Hareket serbestisinin önceliği ilkesi
C
Sosyal devlet ilkesi
D
Eşitlik ilkesi
E
insan onurunun dokunulmazlığı ilkesi
Soru 5

Hırsızlık suçundan mahkûm olan kişiye, yağma suçunun cezasının çektirilememesi aşağıdaki infaz ilkelerinden hangisinin sonucudur?

A
insanca infaz ilkesi
B
infazın bireyselleştirilmesi ilkesi
C
infazın kesintisizliği ilkesi
D
Gizlilikten kaçınma ilkesi
E
infazın kanuniliği ilkesi
Soru 6

Kanunda aksi düzenlenmemişse adli para cezasının miktarı en fazla kaç gün olabilir?

A
100
B
365
C
730
D
1000
E
1095
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi mevcut hukuk sistemimizde, mahkumiyet hükmüne karşı başvurulabilecek olağanüstü kanun yollarından biridir?

A
Kanun yararına bozma
B
Temyiz
C
istinaf
D
Eski hale getirme
E
Karar düzeltme
Soru 8

CGTİHK’ya göre infazın koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahkumiyet hükmünün verilmiş olması
B
ilk derece yargılamasının bitmiş olması
C
Mahkumiyet hükmünün kesinleşmiş olması
D
Mahkumiyet kararının oybirliği ile verilmiş olması
E
Hükme karşı olağanüstü kanunyollarının tüketilmiş olması
Soru 9

İnfazın konusunu aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

A
Özgürlük
B
Savcılık kararı
C
Güvenlik tedbiri
D
Hükümlü
E
Mahkumiyet hükmü
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi TCK’da suç karşılığında öngörülen cezalardan biridir?

A
Tazminat
B
Disiplin hapsi
C
Sürgün
D
Adli para cezası
E
idari para cezası
Soru 11

Hükümlünün mektuplaşma hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hükümlü mektup gönderip alabilir ama mektupları denetlenir.
B
Hükümlü mektup gönderebilir ama mektup alamaz.
C
Hükümlünün mektuplaşma hakkı yoktur.
D
Hükümlü mektup alabilir ama mektup gönderemez.
E
Hükümlü özel hayatının gizliliği nedeniyle idarece okunmaksızın mektuplaşma hakkına sahiptir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi gözlem ve sınıflandırma merkezinde bulunması gereken görevlilerden biridir?

A
Hâkim
B
Halkla ilişkiler uzmanı
C
Kolluk görevlisi
D
Öğretmen
E
Mühendis
Soru 13

Anaları hükümlü olup, dışarıda korumasına bırakılacak kimsesi olmayan çocuklar en fazla kaç yaşını tamamlayıncaya kadar analarıyla infaz kurumunda kalabilirler?

A
4
B
6
C
8
D
10
E
15
Soru 14

Hükümlünün internetten yararlanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ancak eğitim ve iyileştirme programları gerekli kıldığı halde denetim altında yararlanabilir.
B
En fazla haftada üç saate kadar serbestçe yararlanabilir.
C
Kesinlikle yararlanamaz.
D
Her ay üç saate kadar serbestçe yararlanabilir.
E
Her gün en fazla üç saate kadar serbestçe yararlanabilir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi infaz kurumuna alındıklarında, hükümlü hakkında hükümlü defterine kaydedilen hususlardan biri değildir?

A
Cezanın türü ve süresi
B
infaza başlandığı gün
C
işlediği suç
D
Mahkumiyet ilamının tarih ve numarası
E
Etnik kökeni
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi cezaların infazı bağlamında, bireyselleştirilmiş iyileştirme programlarında hükümlüye ilişkin gözetilen ölçütlerden biri değildir?

A
Kişisel doğası
B
Giyim tarzı
C
Salıverildikten sonraki beklentisi
D
Fiziksel yetenekleri
E
Cezasının süresi
Soru 17

CGTİHK’ya göre, aşağıdakilerden hangisi hükümlüyü ziyaret edebilecek kimselerden biridir?

A
iş ortağı
B
En yakın arkadaşı
C
Eşinin kuzeni
D
Kayınbiraderi
E
Kuzeni
Soru 18

Kınama cezası bakımından cezanın kaldırılması ve iyi halin kazanılması için infaz tarihinden itibaren ne kadar süre geçmesi gerekir?

A
1 hafta
B
10 gün
C
15 gün
D
1 ay
E
3 ay
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi infaz kurumlarında çocuklar haricindeki hükümlülere uygulanabilecek disiplin cezalarından biridir?

A
Adli para cezası
B
Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma
C
Disiplin için özel ıslah kurumuna alma
D
Zorla çalıştırma
E
Tazminat
Soru 20

Avukatın infaz kurumuna girişte elle aranması hangi halde söz konusu olur?

A
Ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde
B
Hayata karşı suç işlemiş bir hükümlüyle görüşeceğinde
C
Alt sınırı iki yıldan fazla ceza gerektiren suçüstü halinde
D
Açık ceza infaz kurumu dışında bir infaz kurumuna gireceğinde
E
Terör suçlusunu ziyaret edeceğinde
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x