İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre 1 2017-2018 Final Deneme Sınavı

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre 1 2017-2018 Final Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Psikodinamik teoriye karşı çıkarak ortaya atılmış olan gelişim teorisi ve bu teoriyi ortaya atan bilim insanı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Psikanalist Teori- Freud
B
Psikososyal Gelişim Teorisi- Erikson
C
Bilişsel Gelişim Teorisi- Piaget
D
Sistem Kuram- Bertalanffy
E
Ahlaki Gelişim Teorisi- Kohlberg
Soru 2

“Çocuk, bu aşamada yapacağı eylemler sonucunda ödüllendirileceğini bilerek davranış sergiler.”
Yukarıda bahsedilen ahlaki gelişim aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ceza ve İtaat
B
Kişiler Arası Uyum
C
Evrensel Ahlak İlkeleri
D
Kanun ve Düzen
E
Araçsal İlişkiler
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi doğum öncesi anne-bebek bağlanmasını etkileyen faktörlerdendir?

A
Bebeği ilk defa görmek
B
Doğum yapmak
C
Bebeğin bakımıyla ilgilenmeye başlamak
D
Bebeğe dokunmak
E
Gebeliği hissetmek
Soru 4

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kürtaja ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
10 haftaya kadar kürtaj yasaldır.
B
Herhangi bir cinsel saldırı suçu sonucunda oluşan gebelikler 20 haftaya kadar sonlandırılabilir.
C
Herhangi bir suç sonucu oluşmayan fakat annenin sağlığını ciddi olarak tehdit eden tıbbi rahatsızlıkların oluşması durumunda 10 haftadan sonra da kürtaj yapılabilir.
D
Türk Ceza Kanunu gebeliğin haftasına kadar annenin gebeliği kendi rızasıyla sonlandırması durumunda herhangi bir ceza öngörmez.
E
Gebeliğin ilk üç ayında kürtaj kararı tamamen kadına aittir.
Soru 5

Gelişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gelişim, bireyde gözlenen nitelik ve nicelik boyutlarındaki değişiklikleri içerir.
B
Gelişim, doğum öncesi dönemden başlayıp yaşamın sonuna kadar devam eden bir süreçtir.
C
Gelişim, tek boyutlu ve tek disiplinle ele alınması gereken bir alandır.
D
Gelişim; bedensel gelişim, bilişsel/zihinsel gelişim, duygusal-sosyal gelişim olmak üzere temel üç boyuttan oluşur.
E
Gelişim; kalıtsal etkenler, içgüdüler ve çevresel etkenler ile yönlendirilir.
Soru 6

“Bedenini kullanarak oyun” özelliği hangi yaş dönemine ait bir özelliktir?

A
15-19 Yaş
B
12-14 Yaş
C
6-11 Yaş
D
3-5 Yaş
E
0-2 Yaş
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kaba motor gelişime örnektir?

A
Üç tekerlekli bisiklet sürebilmek
B
Makas kullanabilmek
C
Çatalı etkin şekilde kullanabilmek
D
Fermuar açıp-kapatabilmek
E
İri düğmeleri sökebilmek
Soru 8

Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çocuklar, yetişkinlerden çok farklı bir bilişsel yapıya sahiptirler.
B
Tüm çocuklar bilişsel gelişim sürecinde belli evrelerden geçerler.
C
Bilişsel gelişim evrelerinde bireysel farklılıklar olası değildir.
D
Piaget verilerini klinik gözlemlerden ve bilimsel araştırmalardan elde etmiştir.
E
Piaget bilişsel gelişimi dört dönemde incelemiştir.
Soru 9

Bir insanın çocukluk döneminden sonra yetişkin bir birey olmasına geçişi sağlayan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bebeklik
B
Ergenlik
C
Yetişkinlik
D
Yaşlılık
E
Çocukluk
Soru 10

Çeşitli yaş grubundaki çocuklarla çalışarak herhangi bir durumla karşı karşıya kaldıklarında gösterdikleri ahlaki davranışları araştıran ve ahlaki gelişim dönemlerini; “dışa bağımlı dönem” ve “özerk dönem” olmak üzere iki farklı dönemde tanımlayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kohlberg
B
Freud
C
Marcia
D
Piaget
E
Erikson
Soru 11

Gençlik döneminde kol ve bacaklardaki yağlar aşağıdaki vücut bölgelerinden hangisinde toplanmaya başlar?

A
Karın
B
Baş
C
Omuz
D
Boyun
E
Sırt
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Bowlby’nin bağlanma stillerinden birisidir?

A
Kaçınmacı bağlanma
B
Kolay bağlanma
C
Zor bağlanma
D
Sarsıcı bağlanma
E
Örseleyici bağlanma
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi genç yetişkinlik dönemindeki duyuşsal ve sosyal gelişim özelliklerinden biridir?

A
Genç yetişkinlik dönemindeki önemli kilometre taşlarından biri yeni bir aile kurmaktır.
B
Düşünce çeşitliliği ve farklılıklara saygı gelişir.
C
Doğru ve yanlış kalıplarının kişilerin bakış açılarına, durumun koşullarına göre değiştiği görülür.
D
Genç yetişkinlikteki yapabilirlik hem mantıklı düşünme hem de gerçekliğe pragmatik bir uyum gerektirmektedir.
E
Kişi ergenlik döneminde sorunlara karşı planlar ve hipotezler oluşturabilir ancak genç yetişkinlikte daha sistematik çözüm yolları kullanır.
Soru 14

Orta yaş krizine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hayallere ve hedeşere ulaşmada başarısız olunduğu düşüncesi orta yaş krizine neden olabilir.
B
Orta yaş krizi sonucunda erkeklerde evlilik dışı ilişkiler ve boşanma görülebilir.
C
Orta yaş krizinin nedenleri kadınlar için daha çok sağlık, aile, ölümler ve evlilikle ilgili sorunlardır.
D
Kadınlarda orta yaş krizi tamamen menopoz ile ilgilidir.
E
Orta yaş krizi kişinin kendini yeniden değerlendirme ve tanıması sürecidir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda görülen geriatrik hastalık değildir?

A
Alzheimer
B
Obezite
C
Parkinson
D
Osteoporoz
E
Maküler Dejenerasyon
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerin psiko-sosyal gelişim evrelerinden biri değildir?

A
Aile ve arkadaşlık bağlarını koparmak
B
Emeklilik
C
Ölümü kabullenmek
D
Hastalıkla başa çıkabilmek
E
Kişisel değerleri ve benlik kavramını yeniden değerlendirmek
Soru 17

Bruner’in Bilişsel Gelişim Kuramındaki dönemler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Somut İşlemler-Soyut İşlemler-İşlem Öncesi
B
Sembolik-İmgesel- Duyusal Motor
C
İmgesel-İşlem Öncesi-Somut İşlemler
D
Eylemsel-Korunum- Sınışandırma
E
Eylemsel-İmgesel- Sembolik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi gençlik dönemi görevlerinden biri değildir?

A
Bir mesleğe hazırlanmak
B
Aile kurmak
C
Çocuk yetiştirmek
D
Sorumluluktan kaçınmak
E
Bedensel, zihinsel, duygusal olgunluğa ulaşmak
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi orta yetişkinlik döneminin genel özelliklerinden biri değildir?

A
Orta yetişkinlik dönemi 35-45 yaş aralığından başlayan ve 60’lı yaşlara kadar uzanan gelişimsel dönemdir.
B
40’lı yaşlardan itibaren görülmeye başlanan fiziksel gelişimdeki düşüşler ile orta yetişkinlik dönemine girildiği anlaşılır.
C
Orta yetişkinlikte en sık görülen rahatsızlıklar kalp damar hastalıkları, kanser ve kilo ile ilgili rahatsızlıklardır
D
Orta yetişkinlikte özellikle görme ve duyma konusunda sorunlar ortaya çıkmaya başlar.
E
Bu dönemde artık evlilik ve aile kurma konusundaki istekler değerlendirilmeye başlanır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer hastalığının belirtilerinden biri değildir?

A
Çoklu bilişsel kayıplar
B
Tat ve koku alma kayıpları
C
Motor becerilerde kayıplar
D
Dil rahatsızlıkları
E
Bellek kayıpları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x