İnsan Hakları ve Demokratikleşme Süreci 2018-2019 Vize Sınavı

İnsan Hakları ve Demokratikleşme Süreci 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kendi kaderini tayinin, bir “ilke” olarak düzenlenerek uluslararası hukuka konu olması aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?

A
Virginia Haklar Bildirgesi
B
Wilson ilkeleri
C
Birleşmiş Milletler ikiz Sözleşmeleri
D
Birleşmiş Milletler Şartı
E
Avrupa insan Hakları Sözleşmesi
Soru 2

__________ bireylere devletten olumlu bir davranış, bir hizmet veya bir yardım isteme imkânı tanıyan haklardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Pozitif haklar
B
Negatif haklar
C
Toplumsal sözleşme
D
Postüla
E
Meşruiyet
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının niteliklerinden biridir?

A
Vazgeçilemez olması
B
Devredilebilir olması
C
Doğuştan olmaması
D
Varlığının belli şartlara bağlı olması
E
Mutlak olmaması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarını bölgesel düzeyde korumaya yönelik olarak hazırlanmış belgelerden biri değildir?

A
Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı
B
Amerikan Kıtası insan Hakları Sözleşmesi
C
Birleşmiş Milletler insan Hakları Bildirgesi
D
Afrika insan ve Halkların Hakları Sözleşmesi
E
Avrupa insan Hakları Sözleşmesi
Soru 5

Bir kültürün içinde bulunan ahlaki ve toplumsal farklılıklarının, o kültürün dışındakilerce eleştirilemeyeceğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel verimlilik
B
Tabakalaşma
C
Küreselleşme
D
Patriarka
E
Kültürel rölativizm
Soru 6

I. insan haklarının öznesinin sadece “birey olarak insan” olduğunu savunur.
II. Kişilerin başkalarıyla birlikte kullanabildiği haklar olarak tanımlanır.
III. Topluluk için yarar elde etme adına kullanılan haklar olarak görülür.
IV. Toplumun ve toplumsal grupların da insan haklarına sahip olabileceğini savunur.
Kolektif haklar ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
II ve III
D
III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 7

Bilimin ve tıbbın kötüye kullanılması ihtimaline karşı insanın temel özelliğini oluşturan insan onurunu korumayı amaçlayan haklar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muafiyet hakları
B
Öz yönetim hakları
C
Dördüncü kuşak haklar
D
Özel temsil hakları
E
Statü hakları
Soru 8

I. ikinci Dünya Savaşı’ndan sonra gündeme gelmiştir.
II. Sendikal haklar, üçüncü kuşak haklar kapsamındadır.
III. Haberleşme hakkı, üçüncü kuşak haklar kapsamındadır.
IV. Dayanışma Hakları olarak da bilinir.
Üçüncü kuşak haklar ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I, II ve IV
E
I, III ve IV
Soru 9

I. insan ve toplum sorunları üzerine eğilmişlerdir.
II. Tüm insanların eşit ve özgür olduğunu savunmuşlardır.
III. Doğanın nasıl meydana geldiği sorusuna cevaplamaya çalışmışlardır.
IV. Bilginin öğretilemez olduğunu savunmuşlardır.
Sofizm ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
II, III ve IV
Soru 10

________ , insanların aktif olarak siyasi yaşama katılmalarını sağlayan haklardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Pozitif statü hakları
B
Milli haklar
C
Negatif statü hakları
D
Ekonomik haklar
E
Aktif statü hakları
Soru 11

1975 yılında Helsinki Nihai Senedi’nin kabul edilmesiyle ideolojik, siyasi ve fiziksel olarak bölünmüş Avrupa’nın siyasi ve güvenlik veçhesinin dönüşmesini sağlayan; çalışma yönetimi ve güvenlik gibi görevlerinin yanında Avrupa’da insan hakları ve demokratik kurumlan korumak için diplomatik bir forum mahiyetinde görev yapan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amerika insan Haklarını Koruma Mekanizması
B
Avrupa Güvenlik ve işbirliği Teşkilatı
C
Arap Birliği Mekanizması
D
Asya Sistemi
E
Afrika Mekanizması
Soru 12

Mültecilere uluslararası koruma sağlamak ve sorunlarının çözümüne destek olmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1950 yılında kurulmuş olan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birleşmiş Milletler ikiz Sözleşmeleri
B
insan Hakları izleme Örgütü
C
Göçmen işçiler Komitesi
D
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği
E
Afrika Birliği Örgütü
Soru 13

I. Dünyanın dikkati insan hakları ihlallerine çekilebilir.
II. insan hakları ihlallerinin yapısal-sistemsel kaynakları göz ardı edilebilir.
III. ihlalci hükümetler üzerine uluslararası bir baskı kurulabilir.
IV. ihlallerden sorumlu hükümetleri temize çıkarıcı bir işlev görebilir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri açık diplomasinin dezavantajlarındandır?

A
Yalnız II
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi anlaşmalar ile kurulan BM insan hakları denetim birimlerinden biri değildir?

A
Göçmen işçiler Komitesi
B
işkenceyi Önleme Komitesi
C
Engelliler Komitesi
D
Helsinki Komitesi
E
Kadınlara Karşı Ayrımcılığı Önleme Komitesi
Soru 15

İnsan haklarının uluslararası düzeyde teşvik edilmesini ve denetlenmesini sınırlayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cezaların kanuniliği ilkesi
B
iç işlerine karışmama ilkesi
C
Otokton
D
iyi niyet ilkesi
E
Meşruiyet
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, bugün dünyadaki tüm insan hakları düzenlemeleri tarafından temel referans olarak alınmaktadır?

A
insan Hakları Evrensel Beyannamesi
B
Paris Şartı
C
Virginia Haklar Bildirgesi
D
Wilson ilkeleri
E
Avrupa insan Hakları Sözleşmesi
Soru 17

________ , insan hakları normlarını ihlal eden bir ülkeye karşı insani müdahale adına uluslararası bir askeri harekat veya benzeri bir güç kullanımı söz konusu ülkedeki insan hakları pratiğine yayarlı değil zararlı olacaktır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Sessiz diplomasi
B
Pozitif müdahalesizlik
C
Pozitif statü hakları
D
Karışmazlık ilkesi
E
Negatif statü hakları
Soru 18

Herkesin insan olması nedeniyle sahip olduğu temel hak ve özgürlükler olarak tanımlanan ve özgürlükçü siyaset bilimi teorilerinde devletin de var oluş nedeni olarak kabul edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
insan hakları
B
Toplum sözleşmesi
C
Meşruiyet
D
Özgürlük
E
Açık diplomasi
Soru 19

İnsan haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla BM Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSO)'e bağlı olarak 1946 yılında kurulan İnsan Hakları Komisyonu'nun ismi 60 yıl sonra 2006 yılında aşağıdakilerden hangisi olarak değiştirilmiştir?

A
insan Hakları inisiyatifi
B
insan Hakları Birimi
C
insan Hakları Komitesi
D
insan Hakları Yüksek Komiserliği
E
insan Hakları Konseyi
Soru 20

Devletler insan haklarını uluslararası güvencelere bağlayan mekanizmalar yaratmaya çalışırlar, işte Birleşmiş Milletler’de (BM), saldırı ve soykırım politikalarının bir daha yaşanmasını engelleyecek bir uluslararası düzen kurmak fikrine dayanmıştır.
Yukarıdaki bilgiye göre, Birleşmiş Milletler’in kurulmasında etkili olan süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet ve saldırılar
B
Birinci Dünya Savaşı
C
ikinci Dünya Savaşı
D
Güney Afrika'da 1948-1994 yıllarında uygulanan Apartheid sistemi
E
Srebrenitsa katliamı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...