İnsan Kaynakları Yönetimi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

İnsan Kaynakları Yönetimi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir işletmenin defter değeri ile o işletmeye piyasada ödenmeye hazır değer arasındaki farka ne ad verilir?

A
insan sermayesi
B
ilişkisel sermaye
C
Yapısal sermaye
D
Cari açık
E
Entelektüel sermaye
Soru 2

Personelin izin ve yıllık tatilleri dışında programlanmamış bir biçimde işe geç gelmesi ya da hiç gelmemesi durumuna ne ad verilir?

A
izin
B
Devamsızlık
C
Tatil
D
Dönüşüm
E
işten çıkma
Soru 3

Mevcut personelin çeşitli sebeplerle işten ayrılması sonucu oluşan personel ihtiyacına ne ad verilir?

A
Ek personel ihtiyacı
B
Yeni personel ihtiyacı
C
Yedek personel ihtiyacı
D
Yetkin personel ihtiyacı
E
Gerçek personel ihtiyacı
Soru 4

İnsan kaynağının nasıl elde edileceğine ve bu kaynaktan en etkili biçiminde nasıl yararlanılacağına ilişkin tüm faaliyetleri kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Endüstri yönetimi
B
Takım yönetimi
C
Bilgi yönetimi
D
Lojistik yönetimi
E
insan kaynakları yönetimi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi işe alma faaliyetindeki unsurlardan biri değildir?

A
Başvuruların alınması
B
Yeni işe alınanın oryantasyonu
C
işe alma kararının bildirilmesi
D
Çalışanın performansının ölçülmesi
E
Mülakat yapılması
Soru 6

Aday havuzundan iş gereklerine uygun adayın belirlenip işe yerleştirilmesine ne ad verilir?

A
Yetkinlik
B
Bulma
C
Seçme
D
Performans
E
Oryantasyon
Soru 7

Örgüt ve işte gerekli olan ilerlemeyi yapacak olan personelin motivasyon, ilgi ve bağlılığını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kariyer planlama
B
Kariyer yönetimi
C
Kariyer hedefleme
D
Kariyer değerleme
E
Kariyer geliştirme
Soru 8

Kariyer gelişimi sırasında yatay ve dikey fırsatlardan yararlanılması anlamına gelen kariyer yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geleneksel kariyer yolu
B
Ağ kariyer yolu
C
Çapraz kariyer yolu
D
Yatay kariyer yolu
E
ikili kariyer yolu
Soru 9

Aşağıdaki ücret sistemlerinden hangisinde ücretin ölçüsü olarak işin bütünü dikkate alınır?

A
Yetkinliğe dayalı ücret sistemi
B
Bilgiye-beceriye dayalı ücret sistemi
C
Performansa dayalı ücret sistemi
D
Götürü ücret sistemi
E
Parça başı ücret sistemi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi performansın çıktılara dayalı kriterlerine örnek olarak verilir?

A
Satış miktarı
B
Ekip çalışması
C
Karar verme
D
inisiyatif kullanma
E
Güvenilirlik
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi iş başı eğitim yöntemlerinden biri değildir?

A
Yetki devri
B
Eğitim formeni aracılığıyla eğitim
C
iş rotasyonu
D
Yönetici gözetiminde eğitim
E
Rol oynama
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi personele tahakkuk ettirilen toplam ücrettir?

A
Çıplak ücret
B
Ana-kök ücret
C
Brüt ücret
D
Reel ücret
E
Giydirilmiş ücret
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve geliştirme sürecinin ilk aşamasıdır?

A
Sonuçların değerlendirilmesi
B
Eğitim ihtiyacının analizi
C
Eğitimin içerik tasarımı
D
Eğitimin gerçekleşmesi
E
Maliyetlerin belirlenmesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ücret yönetiminin temel amaçlarından biri değildir?

A
Personel devir hızını düşürmek
B
Ücretlerle ilgili şikâyetleri azaltmak
C
Morali / iş tatminini artırmak ve sürdürmek
D
Personeli istenen performans düzeyine ulaşması için teşvik etmek
E
Sendikalara karşı olumsuz bir tutum geliştirmek
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi çalışanları bedensel, ruhsal ve sosyal yönden en yüksek düzeye getirmeyi, bu düzeyi sürdürmeyi ve bu düzeyi bozacak etkenleri önlemeyi ifade eden kavramdır?

A
iş analizi
B
iş güvenliği
C
iş sağlığı
D
iş tanımı
E
iş değerlemesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi strese neden olan örgütsel nedenlerden biri değildir?

A
Psikolojik sorunlar
B
Rol çatışmaları
C
Fiziksel çalışma ortamının uygunsuzluğu
D
Yönetim sitili
E
Ağır ve uzun çalışma saatleri
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi disiplin sisteminin kurulmasında dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

A
Disiplin sisteminin kurum kültürüne uygun olması
B
Ekip üyelerine farklı ücret ödenmesi
C
Ekip üyelerinin gerekli disiplin bilgi ve deneyime sahip olması
D
Farklı birimlerden kişilerin disiplin sistemi ekibinde yer alması
E
Disiplin sisteminin, tüm birimlerin katkı vereceği ekip çalışmasıyla oluşturulması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi cezaların kademelendirilmesi uygulamasında görülen başlıca ceza türlerinden biri değildir?

A
Geçici işten uzaklaştırma
B
Uyarma
C
Kınama
D
Transfer
E
işten çıkarma
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi çalışanlarda ceza korkusuyla değil de yararına inandığı için kurallara uyma bilinci oluşturmayı hedefleyen disiplin yaklaşımıdır?

A
Kademeli disiplin
B
Cezalandırıcı disiplin
C
Önleyici disiplin
D
Eğitici disiplin
E
Düzenleyici disiplin
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olan fiziksel etkenlerden biridir?

A
Katı disiplin uygulamaları
B
Yüksek gürültü düzeyi
C
Çalışma saatlerinin düzensizliği
D
Bakteri ve mantarlar
E
Endüstriyel yorgunluk
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...