İnsan Kaynakları Yönetimi 2017-2018 Final Sınavı

İnsan Kaynakları Yönetimi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İşletmede çeşitli nedenlerle personelin işten ayrılmasından kaynaklanan personel ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ek personel ihtiyacı
B
Gerçek personel ihtiyacı
C
Yedek personel ihtiyacı
D
Yeni personel ihtiyacı
E
Sanal personel ihtiyacı
Soru 2

Bütün adaylara sorulan soruların önceden hazırlanması ve bir dizi standartlaştırılmış soru formunun kullanılması şeklinde yapılan mülakat türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapılandırılmamış mülakat
B
Stres mülakatı
C
Karma mülakat
D
Yapılandırılmış mülakat
E
Yazılı mülakat
Soru 3

Çalışanlara işletmede birden fazla iş yapma becerisi kazandırarak yetenek ve becerilerini artıran eğitim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
iş rotasyonu
B
Yönetici gözetiminde eğitim
C
Yetki göçerimi ile eğitim
D
Formen aracılığı ile eğitim
E
Takım çalışmaları yoluyla eğitim
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi örgütteki yetenekli insanların ihtiyaçları arasında yer almaz?

A
Sağlık olanakları
B
Katı çalışma ortamı
C
Bir başkasının kılavuzluk etmesi
D
Kariyerlerini geliştirme fırsatları
E
iş ve özel yaşam dengesinin kurulması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi performans değerlemenin kullanım alanlarından biri değildir?

A
Sözleşme yenileme veya işten çıkarma
B
Rotasyon, iş genişletme ve iş zenginleştirme uygulamaları
C
Taktik planlama
D
Ücret yönetimi
E
Eğitim gereksiniminin belirlenmesi
Soru 6

Örgüt ve işte gerekli olan ilerlemeyi yapacak olan personelin motivasyon, ilgi ve bağlılığını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kariyer hedefleme
B
Kariyer planlama
C
Kariyer yönetimi
D
Kariyer değerleme
E
Kariyer geliştirme
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi adil bir ücret yapısının kurulmasını etkileyen temel unsurlardan biri değildir?

A
Yetenek yönetimi
B
iş analizi
C
iş tanımları
D
iş değerlemesi
E
Performans değerlemesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi performans değerlemenin amaçlarından biri değildir?

A
Terfi ve yer değiştirmelerde nesnel ölçülere göre seçim yapmak
B
Tekrarlayan biçimde başarısız olduğu belirlenen çalışanları işte tutmak
C
Ödül ve ceza sisteminde kullanılmak üzere girdi temin etmek
D
Yeterliliği baz alan ücret artışları konusunda yönetici kararlarına yardımcı olmak
E
Personelin eğitim gereksinimini saptamak
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi iş değerlemesi yapılırken uyulması gereken ilkelerden biri değildir?

A
Gizliliğin olmaması
B
Doğruluğun ve dürüstlüğün esas alınması
C
işin değil personelin değerlendirilmesi
D
Çalışmaların ilgili taraflarca benimsenmesi
E
iş değerleme verilerinin güncelleştirilmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi performansın çıktılara dayalı kriterlerine örnek olarak verilir?

A
inisiyatif kullanma
B
Satış miktarı
C
Güvenilirlik
D
Karar verme
E
Ekip çalışması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sayısal olmayan iş değerleme yöntemlerinden biridir?

A
Anahtar işler Yöntemi
B
Puan Verme Yöntemi
C
Sıralama Yöntemi
D
Ücret Aralığı Yöntemi
E
Faktör Karşılaştırma Yöntemi
Soru 12

Bireyin performansını sağlayan bilgi, beceri ve davranışlarını içeren sergilenebilir özelliklerine ne ad verilir?

A
Yetkinlik
B
Görev
C
Amaç
D
Misyon
E
Çaba
Soru 13

İşkolu ve işyeri ayrımı yapmaksızın aynı meslekte çalışan işçileri bir araya getiren, elektrikçiler sendikası ve marangozlar sendikası gibi örneklendirilebilecek sendika türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konfederasyonlar
B
iş yeri sendikası
C
iş kolu sendikası
D
Birlik
E
Meslek sendikası
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi personelin kurallara uymama nedenlerinden biri değildir?

A
Motivasyon eksikliği
B
Ailevi problemler
C
Dikkatsizlik
D
iş doyumsuzluğu
E
Kuralları yanlış anlama
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi strese neden olan örgütsel nedenlerden biri değildir?

A
Yönetim stili
B
Rol çatışmaları
C
Fiziksel çalışma ortamının uygunsuzluğu
D
Psikolojik sorunlar
E
Ağır ve uzun çalışma saatleri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi disiplin sisteminin personele tanıtılmasını içeren konulardan biri değildir?

A
Kural ihlalinin tekrarı halinde ne olacağı
B
Personelin hakkını nasıl arayacağı
C
Personelin ücret miktarı ve ödeme yönteminin nasıl belirlendiği
D
Kurallara uymayan davranışların nasıl belirleneceği
E
Kuralların niçin konulduğu
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında rol oynayan güvensiz şartlardan biridir?

A
Güvenlik kurallarına uyulmaması
B
Dikkatsizlik
C
Tecrübesizlik
D
Risklerin önlenememesi
E
Gece vardiyası
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kural dışı davranışın tekrarlanmasını engellemek için çalışana gözdağı vermeyi temel alan disiplin yaklaşımıdır?

A
Yapıcı yaklaşım
B
Kontrol yaklaşımı
C
Stresli yaklaşım
D
Düzeltici yaklaşım
E
Kasıtlı yaklaşım
Soru 19

Toplu iş uyuşmazlıklarında, üçüncü bir kişi ya da kurulun araya girerek çözümünde taraflara yardımcı olmasına ne ad verilir?

A
Ara buluculuk
B
Lokavt
C
Grev
D
Hakem
E
Uzlaştırma
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde disiplin sisteminin kurulması, tanıtılması ve uygulamada tekdüzeliğin sağlanmasından sorumlu organdır?

A
Hat yöneticileri
B
Tepe yönetimi
C
icradan sorumlu yönetici
D
insan kaynakları bölümü
E
Rehberlik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...