İnsan Kaynakları Yönetimi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

İnsan Kaynakları Yönetimi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi iş başı eğitim yöntemlerinden biri değildir?

A
Eğitim formeni aracılığıyla eğitim
B
Rol oynama
C
iş rotasyonu
D
Yetki devri
E
Yönetici gözetiminde eğitim
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi işe alma faaliyetindeki unsurlardan biri değildir?

A
Yeni işe alınanın oryantasyonu
B
işe alma kararının bildirilmesi
C
Başvuruların alınması
D
Çalışanın performansının ölçülmesi
E
Mülakat yapılması
Soru 3

Mevcut personelin çeşitli sebeplerle işten ayrılması sonucu oluşan personel ihtiyacına ne ad verilir?

A
Yedek personel ihtiyacı
B
Yetkin personel ihtiyacı
C
Ek personel ihtiyacı
D
Gerçek personel ihtiyacı
E
Yeni personel ihtiyacı
Soru 4

Personelin izin ve yıllık tatilleri dışında programlanmamış bir biçimde işe geç gelmesi ya da hiç gelmemesi durumuna ne ad verilir?

A
izin
B
Devamsızlık
C
Tatil
D
işten çıkma
E
Dönüşüm
Soru 5

Aday havuzundan iş gereklerine uygun adayın belirlenip işe yerleştirilmesine ne ad verilir?

A
Bulma
B
Oryantasyon
C
Yetkinlik
D
Performans
E
Seçme
Soru 6

İnsan kaynağının nasıl elde edileceğine ve bu kaynaktan en etkili biçimde nasıl
yararlanılacağına ilişkin tüm faaliyetleri kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
insan kaynakları yönetimi
B
Endüstri yönetimi
C
Bilgi yönetimi
D
Lojistik yönetimi
E
Takım yönetimi
Soru 7

Bir işletmenin defter değeri ile o işletmeye piyasada ödenmeye hazır değer arasındaki farka ne ad verilir?

A
ilişkisel sermaye
B
Yapısal sermaye
C
Cari açık
D
insan sermayesi
E
Entelektüel sermaye
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve geliştirme sürecinin ilk aşamasıdır?

A
Eğitimin gerçekleşmesi
B
Eğitimin içerik tasarımı
C
Maliyetlerin belirlenmesi
D
Eğitim ihtiyacının analizi
E
Sonuçların değerlendirilmesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ücret yönetiminin temel amaçlarından biri değildir?

A
Sendikalara karşı olumsuz bir tutum geliştirmek
B
Morali / iş tatminini artırmak ve sürdürmek
C
Ücretlerle ilgili şikâyetleri azaltmak
D
Personeli istenen performans düzeyine ulaşması için teşvik etmek
E
Personel devir hızını düşürmek
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi performansın çıktılara dayalı kriterlerine örnek olarak verilir?

A
Güvenilirlik
B
Ekip çalışması
C
inisiyatif kullanma
D
Satış miktarı
E
Karar verme
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi disiplin sisteminin kurulmasında dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

A
Ekip üyelerine farklı ücret ödenmesi
B
Disiplin sisteminin kurum kültürüne uygun olması
C
Ekip üyelerinin gerekli disiplin bilgi ve deneyime sahip olması
D
Farklı birimlerden kişilerin disiplin sistemi ekibinde yer alması
E
Disiplin sisteminin, tüm birimlerin katkı vereceği ekip çalışmasıyla oluşturulması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi personele tahakkuk ettirilen toplam ücrettir?

A
Giydirilmiş ücret
B
Ana-kök ücret
C
Brüt ücret
D
Reel ücret
E
Çıplak ücret
Soru 13

Örgüt ve işte gerekli olan ilerlemeyi yapacak olan personelin motivasyon, ilgi ve bağlılığını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kariyer planlama
B
Kariyer yönetimi
C
Kariyer hedefleme
D
Kariyer değerleme
E
Kariyer geliştirme
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi çalışanlarda ceza korkusuyla değil de yararına inandığı için kurallara uyma bilinci oluşturmayı hedefleyen disiplin yaklaşımıdır?

A
Kademeli disiplin
B
Cezalandırıcı disiplin
C
Önleyici disiplin
D
Eğitici disiplin
E
Düzenleyici disiplin
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olan fiziksel etkenlerden biridir?

A
Yüksek gürültü düzeyi
B
Katı disiplin uygulamaları
C
Çalışma saatlerinin düzensizliği
D
Bakteri ve mantarlar
E
Endüstriyel yorgunluk
Soru 16

Kariyer gelişimi sırasında yatay ve dikey fırsatlardan yararlanılması anlamına gelen kariyer yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yatay kariyer yolu
B
Ağ kariyer yolu
C
ikili kariyer yolu
D
Geleneksel kariyer yolu
E
Çapraz kariyer yolu
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi strese neden olan örgütsel nedenlerden biri değildir?

A
Ağır ve uzun çalışma saatleri
B
Rol çatışmaları
C
Yönetim stili
D
Fiziksel çalışma ortamının uygunsuzluğu
E
Psikolojik sorunlar
Soru 18

Aşağıdaki ücret sistemlerinden hangisinde ücretin ölçüsü olarak işin bütünü dikkate alınır?

A
Parça başı ücret sistemi
B
Götürü ücret sistemi
C
Bilgiye-beceriye dayalı ücret sistemi
D
Yetkinliğe dayalı ücret sistemi
E
Performansa dayalı ücret sistemi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi cezaların kademelendirilmesi uygulamasında görülen başlıca ceza türlerinden biri değildir?

A
Geçici işten uzaklaştırma
B
Kınama
C
Transfer
D
işten çıkarma
E
Uyarma
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi çalışanları bedensel, ruhsal ve sosyal yönden en yüksek düzeye getirmeyi, bu düzeyi sürdürmeyi ve bu düzeyi bozacak etkenleri önlemeyi ifade eden kavramdır?

A
iş değerlemesi
B
iş analizi
C
iş tanımı
D
iş sağlığı
E
iş güvenliği
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...