İnsan ve Davranış 2018-2019 Final Sınavı

İnsan ve Davranış 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tren yolundaki rayların uzakta birleşecekmiş gibi gözükmesi aşağıdaki algıda tek göze bağlı ipuçlarından hangisine örnektir?

A
Örtüşme
B
Görsel alanda yükseklik
C
Doğrusal perspektif
D
Dokum gradyanı
E
Göreli büyüklük
Soru 2

Kişinin herhangi bir şey hakkında nasıl davranması gerektiğini belirleyen, o şey hakkındaki hisleri, inanışları ve düşünceleri toplamına ne ad verilir?

A
Duygu
B
Tutum
C
Biliş
D
Bellek
E
Değer
Soru 3

Bireyin kendisinin de içinde bulunduğu sosyal gruba yönelik negatif yargılar sonucunda ortaya çıkan olumsuz durumları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal kategorilendirme
B
Çelişkili ayrımcılık
C
Kalıp yargı tehdidi
D
Çift tutum
E
Dolaylı tutum
Soru 4

1890'da yayınladığı Psikolojinin İlkeleri isimli kitabında bugün için birçok psikoloji ders kitabının konusu olan öğrenme, duyular, hafıza, dikkat, duygular ve akıl yürütme gibi birçok konuya yer veren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
William James
B
Edward Titchener
C
Wilhelm Wundt
D
John Watson
E
Sigmund Freud
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi savunma mekanizmalarından biri değildir?

A
Karşıt tepki geliştirme
B
Özdeşim kurma
C
Yansıtma
D
Regresyon
E
Ruminasyon
Soru 6

Kavramların, zihinde onu temsil eden en ivi örnek yoluyla sınıflandırdığını savunan kavram oluşturma modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temsil Modeli
B
Problem Çözme Modeli
C
Özellikler Modeli
D
Prototip Model
E
Bütünsel Model
Soru 7

Raymond Cattell'in faktör analizine göre, kaygılı ya da sakin, güvensiz ya da güvenli, kendine acıma ya da kendinden memnun gibi kişilik özellikleri aşağıdaki Büyük Beşli faktörlerinden hangisi kapsamında yer alır?

A
Açıklık
B
Dışa dönük
C
Nevrotik
D
Uyumlu
E
Özdisiplin
Soru 8

Freud'a göre, çocuk hangi dönemde aynı cinsten olan ana babasına karşı kıskançlık hissi geliştirirken, karşı cinsten olan ana babasına karşı ise aşırı bağlılık göstermeye başlar?

A
Fallik dönem
B
Oral dönem
C
Anal dönem
D
Gizil dönem
E
Genital dönem
Soru 9

Her bireyin g faktörü olarak adlandırılan genel bir zekâ faktörüne sahip olduğunu savunan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gardner
B
Sternberg
C
Binet
D
Thurstone
E
Spearman
Soru 10

Bireyin üniversite sınavında istediği bir bölümü kazanması, fakat üniversitenin uzak bir şehirde olması nedeniyle yaşadığı çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaklaşma-yaklaşma
B
Duygusal tutarsızlık
C
Engellenme
D
Yaklaşma-kaçınma
E
Kaçınma-kaçınma
Soru 11

Bireylerin beden yapısına ilişkin özelliklerinin kişilik açısından belirleyici olduğunu ileri süren ve insanları fiziksel yapılarına göre endomorf, mezomorf, ektomorf olarak üçe ayıran araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erik Erikson
B
Albert Bandura
C
Raymond Cattell
D
Cari Rogers
E
William H. Sheldon
Soru 12

Problemi çözmek için amaçları alt amaçlara bölen ve amaçlara engel olan faktörleri ortadan kaldıracak araçlar geliştiren problem çözme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uzmanlaşma
B
Kestirme
C
Hesaplama
D
Algoritma
E
işleve takılma
Soru 13

Davranışı belirleyen ödül ve ceza gibi dışsal unsurlar ile düşünce ve beklentiler gibi içsel unsurların etkileşimine ne ad verilir?

A
Ortak bilinçdışı
B
Saplanma
C
Özyeterlik
D
Ödünleme
E
Karşılıklı belirleyicilik
Soru 14

Vücut süreçlerini denge durumuna getirmek için çeşitli kaynakların kullanıldığı organizmanın fizyolojik ihtiyaçları ya da davranışı yüksek seviyede yönlendiren başarma, toplumsal onay, statüye ilişkin duyulan istek gibi dürtüleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güdü
B
Gereksinim
C
Güdülenme
D
Dürtü
E
içgüdü
Soru 15

Bir kişinin özellikleri ya da davranışları nedeniyle değil, sadece içinde bulunduğu gruba aidiyeti nedeniyle maruz kaldığı haksız ve adil olmayan davranışa ne ad verilir?

A
Kalıp yargı
B
Önsezi
C
Ayrımcılık
D
Cam tavan
E
Çelişki
Soru 16

Bireyin stres yaratan bir durumla karşılaştığında bunu tehdit olarak algılaması ve elindeki kaynaklarla bu tehditle nasıl mücadele edebileceğini değerlendirdiği stres modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişisel Özellikler Modeli
B
Psikolojik Sermaye Modeli
C
Dönüştürücü Model
D
Transaksiyonel Model
E
Psikolojik Dayanıklılık Modeli
Soru 17

Bir kişinin tiksinince yüzünü buruşturması aşağıdaki jest ve mimik türlerinden hangisine bir örnektir?

A
Toplumsal jest ve mimikler
B
Anlatım jest ve mimikleri
C
Şematik jest ve mimikler
D
Birincil jest ve mimikler
E
ikincil jest ve mimikler
Soru 18

Kişilerden söz konusu tutuma yönelik ifadelerini 1'den 5'e kadar sıralanan ve farklı katılım derecelerini ifade eden bir skala (1=kesinlikle katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=katılıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum gibi) üzerinde değerlendirmeleri istenen ölçek tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Guthrie ölçeği
B
Bogardus ölçeği
C
Thurstone ölçeği
D
Likert ölçeği
E
Osgood ölçeği
Soru 19

“Öğrenilmiş iyimserlik” kavramıyla iyimserliğin sonradan öğrenilebileceğini savunan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seligman
B
Canon
C
Selye
D
Freud
E
Lazarus
Soru 20

Stanford-Binet zekâ ölçeği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Amerika’daki çocuklara uygulanmıştır.
B
ilk olarak ordu üzerinde uygulanmıştır.
C
Oluşturulan ilk ölçektir.
D
Sözel ve sayısal iki alt bölümden oluşur.
E
Sadece zihinsel yaş kavramını dikkate alır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x