İnsan ve Davranış 2018-2019 Vize Sınavı

İnsan ve Davranış 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Duyguların ve bedensel davranışların aynı anda ortaya çıktığını savunan duygu kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyobiyolojik Kuram
B
James- Lange Kuramı
C
Bilişsel Kuram
D
Cannon- Bard Kuramı
E
içgüdü Kuramı
Soru 2

Karanlık olan bir odada sessizce oturup, karşı duvardaki sabit ışık kaynağına sürekli bakılırsa bir süre sonra ışık kaynağının hareket etmeye başladığının görülmesini açıklayan görünürde hareket türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Otokinetik etki
B
Fi fenomeni
C
Stroboskopik hareket
D
Gerçek hareket
E
Şekil-zemin ilişkisi
Soru 3

Bir birey veya grubun derinlemesine uzun bir süreyle incelenmesi yöntemine ne ad verilir?

A
Korelasyon
B
Tarama araştırması
C
Vaka çalışması
D
Doğal gözlem
E
Deneysel
Soru 4

Tanıdık bir nesneye hangi açıdan bakılırsa bakılsın, insan zihninin onu hep aynı nesne olarak görmeye devam etmesini açıklayan algısal değişmezlik olgusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Renk değişmezliği
B
Hareket ilkesi
C
Büyüklük değişmezliği
D
Şekil değişmezliği
E
Şekil-zemin ilişkisi
Soru 5

Davranışçı Yaklaşım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
insan zihni doğumda boş bir levhadır, yaşantılar sonucu oluşan öğrenmelerle dolar.
B
Çalışılabilecek somut tek şey gözlenebilir insan davranışıdır.
C
insanı parça parça öğeler yerine bütün olarak inceler.
D
Davranış tepki ve uyarı arasında kurulan bağlar yoluyla öğrenilir.
E
Öğrenme, organizmanın belli uyarıcılara belli tepkiler göstermesiyle oluşur.
Soru 6

Leipzig'de kurduğu laboratuvarda zihin üzerine yapmış olduğu çalışmalarla psikolojinin felsefeden ayrılmasını sağlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jean Piaget
B
Sigmund Freud
C
Wilhelm Wundt
D
John Watson
E
William James
Soru 7

Organizmayı etkileyerek bir amaç için harekete geçmeye sevk eden, istekleri, arzuları, ihtiyaçları, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uyarılma
B
Güdü
C
Gereksinim
D
Dürtü
E
Denge
Soru 8

Futbol sahasında aynı renk forma giyenleri bir grup olarak algılamak aşağıdaki gruplama ilkelerinden hangisine örnektir?

A
Benzerlik
B
Yakınlık
C
Tamamlama
D
Süreklilik
E
Ortak kader
Soru 9

Bedenin gereksinimleri ile ilgili olarak toplumsal nitelikli olmayan esneme, hapşırma ve öksürme gibi bedensel hareketlerin yer aldığı jest gruplaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
ikincil jest ve mimikler
B
Anlatım jest ve mimikleri
C
Şematik jest ve mimikler
D
Üçüncül jest ve mimikler
E
Bilişsel jest ve mimikler
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi içsel kaynaklı ödüllerden biridir?

A
Prim alma
B
Maaş artışı
C
Terfi etme
D
Bilme ihtiyacı
E
Patron onayı
Soru 11

Hiçbir karşılık beklemeden vardım edebilmek, Maslovv'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki hangi gereksinime örnektir?

A
Temel fizyolojik ihtiyaçlar
B
Kendini gerçekleştirme
C
Değer, başarı, saygı
D
Ait olma ve sevgi
E
Güvenlik
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Plutchik’in duygu çemberindeki farklı duyguların birleşerek oluşturdukları daha farklı ve geniş çaptaki duygulardan biri değildir?

A
Teslim olma
B
Beklenti
C
iyimserlik
D
Pişmanlık
E
Sevgi
Soru 13

İlaç olmayan hapların gerçek bir tedavi etkisi olmamasına rağmen hastaların düşünce olarak kendilerini iyi hissetmelerini sağlamasını açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fizyolojik etki
B
Plasebo etkisi
C
Geri bildirim
D
Sosyal etki
E
Duygusal farklılık
Soru 14

Bedenin çevrede gerçekleşen belirli özelliklere göre tepkide bulunduğu ve bu tepkinin farkına varıldığında fizyolojik değişmelerle birlikte duygu durumunun meydana geldiğini ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilişsel Kuram
B
Cannon- Bard Kuramı
C
Dürtü Kuramı
D
Sosyobiyolojik Kuram
E
James-Lange Kuramı
Soru 15

Sabit nesne imgelerinin hızlı bir biçimde arka arkaya sunulmasıyla yaratılan görünürde hareket türüne ne ad verilir?

A
Gerçek hareket
B
Fi fenomeni
C
Otokinetik etki
D
Stroboskopik hareket
E
Üç boyutlu hareket
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi güdülenme kuramlarından biri değildir?

A
Cannon Bard Kuramı
B
Özendirici Uyarıcı Kuramı
C
Dürtü Kuramı
D
Biyolojik Denge Kuramı
E
içgüdü Kuramı
Soru 17

İnsanın bilgiyi nasıl aldığı, işlediği, uzun süreli bellekte sakladığı ve geri çağırdığını inceleyen psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fizyolojik
B
Gelişim
C
Sosyal
D
Deneysel
E
Bilişsel
Soru 18

Wundt'un öğrencisi ve en sadık takipçisi olan Edward Titchener'ın, Wundt'un çalışmalarını ileriye taşımak amacıyla başlayıp sonradan sistemi tamamen değiştirerek geliştirdiği kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
İşlevselcilik
B
Davranışçı
C
Yapısalcılık
D
Bilişsel
E
Psikanaliz
Soru 19

Bireylerin yüksek bir yerden yamaç paraşütü ile atlama gereksinimleri aşağıdaki kuramların hangisi ile açıklanabilir?

A
Biyolojik Denge Kuramı
B
Dürtü Kuramı
C
Özendirici Uyarıcı Kuramı
D
içgüdü Kuramı
E
En Uygun Düzeyde Uyarılma Kuramı
Soru 20

Kartpostalda yaprakların sıklaşıp birbirinden ayırt edilemez halde olduğu alanların uzak olarak algılanmasına karşın, bütün ayrıntılarıyla yaprakların gözüktüğü alanların daha yakın algılanması aşağıdaki tek göze bağlı ipuçlarından hangisine bir örnektir?

A
Görsel alanda yükseklik
B
Örtüşme
C
Tamamlama
D
Göreli büyüklük
E
Dokum gradyanı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x