İslam Ahlak Esasları 2015-2016 Vize Sınavı

İslam Ahlak Esasları 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Ebu'l-Hasan el-Eş'ari'nin ahlak anlayışı ile ilgili ifadelerden biri değildir?

A
Hayır ve şerrin yaratıcısı Allah'tır.
B
iyi ve kötü Allah'ın emir ve yasaklarıyla belirlenir.
C
insan aklının ahlaki değerler hakkındaki bilgisi zorunlu bilgilerdendir.
D
insan, fiillerinin yaratıcısı değildir.
E
Ahlaki değerler fiillerin değişmez nitelikleri değildir.
Soru 2

Ahlaki değerler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Allah'ın fiilleri ahlaki değerlendirmenin konusu değildir.
B
Meleklerin fiilleri ahlaken değerlendirilebilir.
C
Ahlaki değer ifadeleri insan fiillerini ilgilendirmez.
D
Allah'ın fiilleri ahlaki değerlendirmenin konusudur.
E
insanın ibadetleri ahlaki değerlendirmenin dışındadır.
Soru 3

Temyiz gücünün fazla olması durumunda aşağıdaki ahlaki hastalıklardan hangisi ortaya çıkar?

A
Şaşkınlık
B
Ahmaklık
C
Gamsızlık
D
Cahillik
E
Kurnazlık
Soru 4

“Her bir faziletin sonsuz sayıda zıddının olması gerekir” düşüncesini savunan İslam ahlakçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibn Miskeveyh
B
ibn Sina
C
DeWani
D
Tusi
E
Kınalızade
Soru 5

İslam ahlak literatüründe insanın hangi fiili yapacağına ve neyi tercih edeceğine kendisinin karar verebilmesi imkânına ne ad verilir?

A
irade Hürriyeti
B
Niyet
C
Kaza
D
Saik
E
Kader
Soru 6

Güzel faziletlerin yeti olarak süreklilik kazanmasına ne ad verilir?

A
Ölçülülük
B
Meleke
C
Basiret
D
Alışkanlık
E
Görgü
Soru 7

Ahlaken erdemli olmayan bir yargıcın adil olamayacağını söyleyen İslam düşünürü kimdir?

A
ibn Meymun
B
ibn Kesir
C
ibn Haldun
D
ibn Ömer
E
ibn Rüşd
Soru 8

İslam ahlakına göre birlikte yaşama ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Her koyun kendi bacağından asılır.
B
insan diğer insanların varlıklarını teyid edip, onları muhafaza ederek kendi varlığını sürdürmelidir.
C
Büyük balık küçük balığı yutar.
D
insanlar birbiriyle sürekli çatışmalıdır.
E
insan insanın kurdudur.
Soru 9

Ahlak ilmi açısından insanı diğer varlıklardan ayıran özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aklı ve hakikatleri idrak gücü
B
Yardımseverliği
C
iş paylaşımı yapabilmesi
D
Acıma duygusunun olması
E
iletişim kurabilmesi
Soru 10

Nakil, aşağıdaki anlamlardan hangisini taşımaz?

A
Sünnet
B
Hadisler
C
Rüya
D
Ayetler
E
Kuran
Soru 11

Peygamberlerin insanlığa öğrettikleri hayat düzenine genel olarak ne ad verilir?

A
Kanun
B
Din
C
Töre
D
Ahlak
E
Gelenek
Soru 12

Kuran ve hadislerdeki ahlaki prensipleri izah edip temellendirmeye çalışan ahlak teorileri genel olarak hangi başlık altında toplanır?

A
Kelami ahlak
B
Tefsir ahlakı
C
Hadis ahlakı
D
Nassi ahlak
E
Fıkhi ahlak
Soru 13

Temel erdemlerden olan iffet erdeminin aşırılığı durumunda ortaya çıkan rezilet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurnazlık
B
Günahkârlık
C
Şehvet Azlığı
D
Ahmaklık
E
Saldırganlık
Soru 14

Farabi, İbn Sina ve Gazali'nin en uygun ahlak tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahlak, uzun bir nefis mücadelesinden sonra insandan bir takım fiillerin ortaya çıkmasını sağlayan melekedir.
B
Ahlak, kötüyle mücadele etmektir.
C
Ahlak, konulmuş olan ahlaki kurallara sadece uygun davranmaktan ibarettir.
D
Ahlak, insan nefsinden düşünüp taşınmaya gerek kalmaksızın iyi fiillerin ortaya çıkmasını sağlayan melekedir.
E
Ahlak, örf ve adete uygun davranmaktır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi hayrı, iyiyi ve varlığa yakın olanı tercihe yatkınlık anlamına gelir?

A
Akıl
B
Hürriyet
C
Sevgi
D
irade
E
ihtiyar
Soru 16

Cesaret erdeminin bağlı olduğu nefsani güç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Basiret
B
Nazari
C
Gazap
D
Şehvet
E
Adalet
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi İmam Gazali'nin ahlak eseridir?

A
El-futuhatu'l- mekkiyye
B
Avarifu'l- Meaarif
C
Mesnevi
D
ihya'u Ulumiddin
E
Kut el-Kulub
Soru 18

TasaWufi anlayışa göre insanın iradesi aşağıdakilerden hangisine daima bağımlıdır?

A
Halkın iradesine
B
Anne-babanın emirlerine
C
Nefsin isteklerine
D
Allah'ın iradesine
E
Çoğunluğun iradesine
Soru 19

“Ahlaki davranışlar peygamberlerden diğer nesillere tevatüren nakledilmiştir. Bunun için bütün insanlıkta ortak bir ahlak anlayışını bulmak mümkündür” ifadesindeki “tevatüren” kelimesi aşağıdaki anlamlardan hangisini taşır?

A
Ahlaki davranışın sözlü olarak gelecek nesillere nakledilmesini
B
Dini bilgilerin yazılı olarak gelecek nesillere nakledilmesini
C
Dini bilgilerin sözlü olarak gelecek nesillere nakledilmesini
D
Ahlaki davranışın yazılı olarak gelecek nesillere nakledilmesini
E
Ahlaki davranışın bilfiil uygulamak suretiyle gelecek nesillere aktarılmasını
Soru 20

Kur'an-ı Kerim'in ahlaki konulardaki üslubuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kıssa ve misallerle fert ve toplumlara ahlaki mesaj verir.
B
Hz. Peygamber'in ahlaki olarak insanlar için en güzel örnek olduğunu söyler.
C
Ahlaki değil, sadece dini ifadeleri kullanır.
D
Ahlaki ilke ve kuralları ihtiva eder.
E
Toplumdan topluma değişen bir ahlak tavsiye etmez.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x