İslam Ahlak Esasları 2016-2017 Final Sınavı

İslam Ahlak Esasları 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ahlaki terim ve kavramlar ile ahlaki önermelerin anlamı ve birbiri ile irtibatını, bunların nasıl temellendirildiğini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hukuk felsefesi
B
Edebiyat
C
Din felsefesi
D
Ahlâk felsefesi
E
Tasavvuf
Soru 2

'Ahlaki davranışlar peygamberlerden diğer nesillere tevatüren nakledilmiştir. Bunun için bütün insanlıkta ortak bir ahlak anlayışını bulmak mümkündür.' ifadesinde 'tevatüren' kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dini bilgilerin sözlü olarak gelecek nesillere nakledilmesi
B
Ahlaki davranışın bilfiil uygulamak suretiyle gelecek nesillere aktarılması
C
Ahlaki davranışın sözlü olarak gelecek nesillere nakledilmesi
D
Ahlaki davranışın yazılı olarak gelecek nesillere nakledilmesi
E
Dini bilgilerin yazılı olarak gelecek nesillere nakledilmesi
Soru 3

Kuran ve hadislerdeki ahlaki prensipleri izah edip temellendirmeye çalışan ahlak teorileri genel olarak hangi başlık altında toplanır?

A
Hadis ahlakı
B
Tefsir ahlakı
C
Fıkhi ahlak
D
Kelami ahlak
E
Nassi ahlak
Soru 4

İslam ahlak literatüründe insanın hangi fiili yapacağına ve neyi tercih edeceğine kendisinin karar verebilmesi imkânına ne ad verilir?

A
irade Hürriyeti
B
Niyet
C
Kader
D
Saik
E
Kaza
Soru 5

İbadet, aşağıdaki erdemlerden hangisine aittir?

A
Hikmet
B
iffet
C
Adalet
D
Cesaret
E
Ölçülülük
Soru 6

“Her bir faziletin sonsuz sayıda zıddının olması gerekir” düşüncesini savunan İslam ahlakçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibn Miskeveyh
B
Kınalızade
C
ibn Sina
D
Devvani
E
Tusi
Soru 7

Müminlerin kardeş olduğu ilan edilerek, kardeşliğe zarar verecek davranışlardan kaçınmanın emredildiği sure aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enfâl
B
Necm
C
Fetih
D
Hucurât
E
Mü'minûn
Soru 8

İnsanın doğası gereği toplumsal bir varlık olduğunu ve kavram olarak bazılarının düşündüğü gibi nisyan (unutma) kökünden değil, üns (başkalarıyla beraber yaşama) kökünden türediğini ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fârâbî
B
Berkeley
C
ibn Sînâ
D
Gazâlî
E
Kınalızade Ali Efendi
Soru 9

Bireyleri, yaşlıları ile geçmişe, çocukları ve gençleri ile de geleceğe hazırlayan, bilgi ve tecrübelerin kuşaktan kuşağa aktarıldığı sosyal kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplum
B
Ordu
C
Aile
D
Üniversite
E
Okul
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın çocukları üzerindeki haklarından biri değildir?

A
Bakıma ve yardıma muhtaç olunca, yardımcı olmak
B
Öldüklerinde üzerine düşen görevleri yerine getirmek
C
istekleri dine ters bir şey olmadığı sürece, yerine getirmek
D
Onlar için hacca gitmek
E
Onlara saygıda kusur etmemek
Soru 11

İnsanın, toplumda başkalarına karşı uyması gereken ilkeler toplamına ne ad verilir?

A
Kamu vicdanı
B
Toplumsal ahlâk
C
Toplumsal ilkeler
D
Töre
E
Örf ve âdet
Soru 12

'İnsanları bedeni özürlerinden dolayı kınama hakkına sahip değiliz. Ama ahlaki özürlerinden dolayı onları kınarız. Çünkü ahlakını düzeltmek, bir irade ve akıl varlığı olarak insanın elindedir.' sözü aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?

A
Aristoteles
B
Kant
C
Sokrates
D
Platon
E
Descartes
Soru 13

Ahlaki değerlerin birey vicdanında içselleştirilmesi ve toplumsal düzeyde yaygınlaşması konusunda en etkin kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felsefe
B
Sanat
C
Bilim
D
Hukuk
E
Din
Soru 14

Farabi'nin nihai anlamda hedeflediği erdemli kitle aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evren
B
Dünya
C
Aile
D
Birey
E
Toplum
Soru 15

İslam çevre ahlakı ilkelerinin en üst düzeyini oluşturan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kutsiyet ilkesi
B
Ubudiyet ilkesi
C
Ayet ilkesi
D
Merhamet ilkesi
E
Emanet ilkesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İslam çevre ahlakının kuramlarından biri değildir?

A
Sorumluluk
B
Yararlılık
C
Bilgelik
D
Haklılık
E
Erdemlilik
Soru 17

Ahlak literatüründe 'kendin için istediğini başkası için de istemek, istemediğini başkası için de istememek' ilkesine ne ad verilir?

A
Kategorik impératif
B
Empati
C
Altın kural
D
Maksim
E
Kesin buyruk
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, Gazali'ye göre müşteriye zulüm sayılacağı için ticari hayatta yapılmaması gereken dört esastan biri değildir?

A
Ölçü ve tartıda hile yapmak
B
Malı, kendisinde bulunmayan bir özellikle övmek
C
Malın piyasa fiyatını gizlemek
D
Malın kusurlarını gizlemek
E
Malın reklamını yapmak
Soru 19

Milli park veya yeşil kuşak uygulamasının ilk kez uygulandığı şehirler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Mekke ve Medine
B
Medine ve Bağdat
C
Kahire ve İstanbul
D
Mekke ve Kudüs
E
Bağdat ve Şam
Soru 20

Batı çevre etiğinin en yaygın iki kuramı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ödev ekolojisi ve fayda ekolojisi
B
Yeşil barış ekolojisi ve koruma ekolojisi
C
Derin ekoloji ve yüzeysel ekoloji
D
Teolojik ekoloji ve teleolojik ekoloji
E
Deontolojik ekoloji ve erdem ekolojisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x