İslam Ahlak Esasları 2017-2018 Final Sınavı

İslam Ahlak Esasları 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ahlaki terim ve kavramlar ile ahlaki önermelerin anlamı ve birbiri ile irtibatını, bunların nasıl temellendirildiğini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Din felsefesi
B
Ahlâk felsefesi
C
Hukuk felsefesi
D
Edebiyat
E
Tasavvuf
Soru 2

Hz. Peygamber (s.a.s) kendi hayatında gerçekleştirdiği fiiller ve dile getirdiği ahlaki ilke ve kurallar ile etrafındaki insanlara aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?

A
Rahat bir hayatı
B
Maddi refahı
C
Yeni bir varoluş imkânını
D
Sınıfsal farklılıkları
E
Eski düzenin devamını
Soru 3

Aşağıdaki sorulardan hangisi ahlak teorileri geliştiren düşünürler tarafından dikkate alınmaz?

A
iyiyi gerçekleştirmek için ne yapılmalıdır?
B
Bir fiili iyi veya kötü yapan özellikler nelerdir?
C
iyi ve kötü fiiller nelerdir?
D
insan nedir?
E
insanın iyiyi gerçekleştirmesi için Tanrı ne yapmalıdır?
Soru 4

İslam ahlakına göre; reziletlere bulaşmış kişiliğe modern psikolojide ne ad verilir?

A
Yoksun
B
Saldırgan
C
Ahlaksız
D
Bireyselleşememiş
E
Parçalanmış
Soru 5

“İnsan Allah'ın isim ve sıfatlarının tecelligâhıdır.” cümlesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
insan, ahlaki kemale yönelik bir kabiliyete sahiptir.
B
insanın ve Allah'ın sıfatları her cihetten aynıdır.
C
Allah insana ruhundan üflemiştir.
D
insan, bu dünyada düzen kurarak yeryüzünü imar edebilme gücüne sahiptir.
E
insan, eşref-i mahlûkattır.
Soru 6

Ahlaken erdemli olmayan bir yargıcın adil olamayacağını söyleyen İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibn Haldun
B
ibn Meymun
C
ibn Ömer
D
ibn Rüşd
E
ibn Kesir
Soru 7

İnsanın kişiliğini, şerefini, dinini, vatanını ve namusunu koruma duygusu nefsin güçlerinden hangisi ile ilgilidir?

A
Saldırı gücü
B
Arzu gücü
C
Öfke gücü
D
Düşünme gücü
E
Koruma gücü
Soru 8

Aileyi “ahlaki temele dayanan bir beraberlik olarak niteleyip, aralarında kandaşlık bağları bulunan ve karşılıklı hak ve ödevlerle birbirine bağlanan bireylerden meydana gelen topluluk” şeklinde tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Durkheim
B
immanuel Kant
C
John Locke
D
Platon
E
Descartes
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin aile ahlakı ile ilgili sorumluluklarından biri değildir?

A
Kardeşlerin birbirine karşı görevleri
B
Çocukların anne babaya karşı görevleri
C
Anne babanın çocuklarına karşı görevleri
D
Eşlerin birbirine karşı görevleri
E
Çocukların devlete karşı görevleri
Soru 10

Bir “ilişkiler örgüsü” olarak nitelenen, başkalarıyla olan ilişkilerimizin nasıl olması gerektiğini öğreten ve buna ilişkin kurallar koyan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahlak
B
Sosyoloji
C
Psikoloji
D
Tarih
E
Hukuk
Soru 11

Müminlerin kardeş olduğu ilan edilerek, kardeşliğe zarar verecek davranışlardan kaçınmanın emredildiği sure aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enfâl
B
Necm
C
Fetih
D
Hucurât
E
Mü'minûn
Soru 12

“Doğru olman gerektiği için doğru ol.” şeklindeki ahlakî emir, felsefî açıdan aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Şartlı emir
B
Şartsız emir
C
Sırât-ı müstakîm
D
Emr-i bi’l-ma’rûf
E
Temeddün
Soru 13

işveren ahlakını da kapsayacak şekilde her tür yönetim ahlakında gözetilmesi gereken temel prensiplerden ikisi Nisa suresi 58. ayette belirtilmektedir. Nisa Suresi'nde belirtilen en temel İslami yönetim ilkeleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adaletle hükmetmek ve liyakati esas almak
B
Adaletle hükmetmek ve mesuliyetle yönetmek
C
işi ehline vermek ve adaletle hükmetmek
D
istişare etmek ve adaletle yönetmek
E
Dürüst ve adil olmak
Soru 14

insan, alın teriyle helalinden geçimini sağlayabildiği bir işi olduğu sürece, kendisinden daha varlıklı olanları kıskanmamalı, mevcut halinin gerektirdiği ahlaki faziletleri yerine getirmelidir.
Bu bağlamda İbrahim Suresi 7. ayette, sahip olunan nimetin Allah tarafından artırılmasına yol açacağı belirtilen erdem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şükretmek
B
Minnettarlık
C
Dürüst olmak
D
Yardımlaşmak
E
Sabretmek
Soru 15

Erdem-ekonomi ilişkisinde minimum düzeyde en öncelikli erdemler aşağıdakilerin handisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Yardımlaşma ve dayanışma
B
Sabır ve metanet
C
Şefkat ve merhamet
D
Hak ve adalet
E
Lütuf ve İhsan
Soru 16

“Sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman, onu eliyle düzeltmeye gücü yeterse eliyle, buna gücü yetmezse, diliyle düzeltsin...” hadisinde toplumsal ahlak ilkelerinden hangisine vurgu yapılmaktadır?

A
Haktan ve haklıdan yana olma
B
Sıla-i rahim
C
Dayanışma
D
Doğruluk
E
İyiliği tavsiye kötülükten sakındırma
Soru 17

Yararlılık kuramının Batı çevre ahlakındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erdem etiği
B
Haz etiği
C
Koruma etiği
D
Ödev etiği
E
Fayda etiği
Soru 18

İslam tarihinde “ilk milli park veya yeşil kuşak” uygulamasının yapıldığı şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şam
B
İstanbul
C
Medine
D
Mekke
E
Kudüs
Soru 19

İslam çevre etiğinin en üst düzey kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erdemlilik
B
Bilgelik
C
Yararlılık
D
Sevgi
E
Sorumluluk
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi İslam çevre ahlakında sorumluluk kuramının temel ilkelerinden biridir?

A
Kutsiyet
B
Ayet
C
Nimet
D
Merhamet
E
Emanet
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x