İslam İbadet Esasları 2015-2016 Final Sınavı

İslam İbadet Esasları 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi 'mutlak su' lardan biri değildir?

A
Göl suyu
B
Irmak suyu
C
Kar suyu
D
Gül suyu
E
Yağmur suyu
Soru 2

Mükellefin normal durumlarda yerine getireceği aslî hükümleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mendup
B
Edâ
C
Zevâid sünnet
D
Azîmet
E
Ruhsat
Soru 3

Herhangi bir sebeple bozulan bir namazı yeni baştan kılmaya ne ad verilir?

A
Kaza
B
Edâ
C
iade
D
Sâhib-i tertîb
E
Âdâb
Soru 4

Aşağıdaki terimlerden hangisi “okuyanın sürçmesi’ni ifade eder?

A
Kıraatü’l-kurrâ
B
Kıraatü’l-kâri'
C
Tilâvetüî-kâri'
D
Hâfızu’l-Kur’ân
E
Zellütüî-kâri'
Soru 5

Aşağıdaki fakihlerden hangisine göre “şafak” terimi akşamleyin batı ufkundaki “kızıllık”tan sonra meydana gelen “aydınlığı” ifade eder?

A
imam Mâlik
B
Ebû Hanife
C
imam Şâfiî
D
imam Muhammed
E
Ebû Yusuf
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi zekâtla ilgili kavramlardan biri değildir?

A
Vakıf
B
Birr
C
Sadaka
D
Hakk
E
infak
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi “temel ihtiyaç maddeleri” anlamındadır?

A
Havâic-i asliyye
B
Nisâb-ı istiğna
C
Hakiki nema
D
Nisâb-ı gına
E
Havelân-ı havi
Soru 8

Aşağıdaki oruçlardan hangisi sahih değildir?

A
Yolcunun orucu
B
Âdet (hayız) halindeki kadının orucu
C
80 yaşını tamamlamış şahsın orucu
D
Astım hastasının orucu
E
Hâmile kadının orucu
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz?

A
Hata ile bir şey yemek veya içmek
B
Unutarak bir şey yemek veya içmek
C
isteyerek ağız dolusu kusmak
D
Akşam güneş batmadan önce yanlışlıkla okunan ezan sebebiyle bir şey yemek veya içmek
E
Dişler arasında kalmış nohut tanesi kadar veya ondan biraz büyükçe bir şeyi yemek
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi hayvan kesimi anlamındadır?

A
Tezkiye
B
Meri
C
Tardiye
D
Hulkûm
E
Vedec
Soru 11

Hac için ihrama giren ama herhangi bir sebeple haccını yapamayacak olan kişinin kesmesi gereken kurbana ne ad verilir?

A
Keffâret hedyi
B
ihsar hedyi
C
Kıran kurbanı
D
Udhiyye
E
Ceza kurbanı
Soru 12

Adakla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Adak diğer dinlerde de olan bir ibadettir.
B
Adakta bulunmak Şâfiîlere göre mekruhtur.
C
Adakta bulunmak Hz. Peygamber tarafından teşvik edilmemiştir.
D
Adakta bulunmak Hanefîlere göre mubahtır.
E
Adakta bulunmak çoğunluğa göre müstehaptır.
Soru 13

Harem ile mîkat arasında kalan bölgede ikamet edenlere ne ad verilir?

A
Haremî
B
Âfâkî
C
Hicr
D
Hillî
E
Müzdelife
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ihram yasaklarının ihlâli halinde doğan sorumluluklardan biri değildir?

A
Dem
B
Sadaka
C
Sehiv
D
Oruç
E
Bedene
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi haram fiilleri işleyen kişiler için kullanılmaz?

A
Mürtekib
B
Asi
C
Fâsık
D
Günahkâr
E
Zâlim
Soru 16

İşlenen bazı günahlar için hem ibadet hem de bir ceza olarak yerine getirilmesi gereken davranışlara ne ad verilir?

A
Keffâret
B
Tövbe
C
istiğfar
D
Sadaka
E
Nezir
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi helal kavramı için kullanılan terimlerden biri değildir?

A
Hıll
B
Mubah
C
Câiz
D
Münhall
E
Mutlak
Soru 18

Yeminle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şâfiîlere göre ğamûs yemininde keffâret vardır.
B
Talebe bağlı yapılan yeminlerde yemin edenin değil muhatabın niyet ve amacı belirleyicidir.
C
“inşallah” ilavesiyle yapılan yeminler Hanefîlere göre sorumluluk doğurur.
D
Hanefîlere göre ğamûs yemininde keffâret yoktur.
E
Yeminlerin hükmünde örfün de belirleyici bir rolü vardır.
Soru 19

Fevr yemininin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şimdiki zamanda meydana gelen bir olay hakkında yalan yere yapılan yemindir.
B
Herhangi bir vakitle kayıtlı olmayan yemindir.
C
Farkında olmadan yanlışlıkla yapılan yemindir.
D
Bir vakitle kayıtlı olan yemindir.
E
Bir konuşma veya davranışa cevap olmak üzere yapılan anlık yemindir.
Soru 20

Alkollü içki içmek veya uyuşturucu kullanmak hangi tür haramlar kapsamındadır?

A
Haram li-fi’lihî
B
Haram li-cinsihî
C
Haram li-aynihî
D
Haram li-şeklihî
E
Haram li-gayrihî
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x