İslam İbadet Esasları 2015-2016 Vize Sınavı

İslam İbadet Esasları 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Esasen meşru olduğu halde, haram kılınmasını gerektiren bir durum sebebiyle haram kılınan fiilleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tenzihen mekruh
B
Haram li-ğayrihî
C
Müfsit
D
Haram li-zâtihî
E
Mekruh
Soru 2

“İstihale” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ovalama
B
Renk değiştirme
C
Bayılma
D
Yer değiştirme
E
Kimyasal yapıda değişme
Soru 3

Fıkıh literatüründe “manevi kirlilik” durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Necaset
B
Nezâfet
C
Taharet
D
Hades
E
Tezkiye
Soru 4

Her bir mükellefin sorumlu ve yükümlü olduğu ibadetlere ne ad verilir?

A
Müstehap
B
Aynî
C
Nafile
D
Kifâî
E
Mubah
Soru 5

Gayr-i müekked sünnetin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hz. Peygamber’in hayatının sonlarında yaptığı sünnet
B
Hz. Peygamber’in devamlı yaptığı sünnet
C
Hz. Peygamber’in yapılmasını tavsiye ettiği sünnet
D
Hz. Peygamber’in çok defa edâ edip, bazen terk ettiği sünnet
E
Hz. Peygamber’in hayatında bir kere yaptığı sünnet
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir?

A
Başı meshetmek
B
Kolları dirseklerle beraber yıkamak
C
Ayakları topuklarla birlikte yıkamak
D
Yüzü yıkamak
E
Kulakları temizlemek
Soru 7

Aşağıdaki kişilerden hangisi dünya ve ahiret itibariyle şehit sayılır?

A
Doğum esnasında ölenler
B
Suda boğulanlar
C
Savaşta ölenler
D
ilim yolculuğunda ölenler
E
Ateşte yanarak ölenler
Soru 8

Kur’ân’da yer alan “Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazlarını devamlı kılanlardan eyle” şeklindeki dua hangi peygambere aittir?

A
Hz.İbrahim
B
Hz.Yakup
C
Hz.Nuh
D
Hz.İsa
E
Hz.İsmail
Soru 9

“Güneşin gökyüzünde çıktığı en yüksek noktadan batıya doğru meyletmesi” aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fecr-i kâzib
B
Fecr-i sâdık
C
Asr-ı eWel
D
istiva
E
Zeval
Soru 10

Aşağıdaki namazlardan hangisi Hanefîlere göre vacip, diğer üç mezhebe göre sünnettir?

A
Cenaze
B
Tahiyyetü’l-mescid
C
Bayram
D
Teravih
E
Teheccüd
Soru 11

Öğle ile ikindi namazını birleştirerek öğle vaktinde kılmaya ne denir?

A
Cem-i te’hîr
B
Cem-i sûrî
C
Kaza
D
Cem-i takdîm
E
Edâ
Soru 12

Hanefî mezhebine göre namazda Fâtiha sûresini okumanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Farz
B
Vacip
C
Sünnet
D
Müstehap
E
Mendup
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının farz olmasının şartlarından biri değildir?

A
Mukîm olmamak
B
Baliğ olmak
C
Hür olmak
D
Müslüman olmak
E
Akıllı olmak
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi “sadaka vermek” anlamındadır?

A
Temellük
B
Temlik
C
Tasadduk
D
Sıdk ve sadakat
E
Tasdik
Soru 15

Madenlerin zekâtı konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi Hanefîlere göre doğrudur?

A
Sıvı madenler zekâta tabi değildir.
B
Eritilip kalıba sokulan madenler zekâta tabi değildir.
C
Bir yıl geçmesi şartı aranır.
D
Petrol ve civadan zekât alınır.
E
Zekât oranı kırkta birdir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bir hadise göre oruçlu insan için söz konusu olan iki sevinç anını ifade etmektedir?

A
iftar anı ve âhirette Rabbine kavuşunca
B
Bayram günü ve âhirette Rabbine kavuşunca
C
Sahur anı ve bayram günü
D
iftar anı ve sahur anı
E
iftar anı ve bayram günü
Soru 17

“Savm-ı Dâvûd” denilen oruç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muharrem ayının onuncu günü tutulan oruç
B
Recep ayının ilk günü tutulan oruç
C
ŞeWal ayında tutulan oruç
D
Pazartesi Perşembe günleri tutulan oruç
E
Günaşırı tutulan oruç
Soru 18

Zekât yükümlüsü olmak için, nisap miktarı mala sahip olduktan sonra, malın üzerinden bir kamerî takvim yılının geçmesine ne ad verilir?

A
Havâic-i asliyye
B
Mâl-i zımâr
C
Nisâb-ı istiğnâ
D
Havelân-ı havi
E
Nisâb-ı gınâ
Soru 19

Tarım ürünlerinin zekât konusu olması için aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?

A
Nisabı bulması
B
Toprağı işleyenin ödemesi
C
Hasattan sonra bir yıl geçmesi
D
Öşür toprağında yetişmesi
E
Ürünün tamamen yetişip elde edilmesi
Soru 20

Fitre (fıtır sadakası) verme yükümlülüğünün başladığı vakit aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ramazan bayramının birinci günü güneşin doğduğu vakit
B
Ramazan bayramının birinci günü imsak vakti
C
Ramazan ayının 27 . gecesi
D
Kurban bayramının birinci günü güneşin doğduğu vakit
E
Ramazan bayramının birinci günü bayram namazı kılındıktan sonra
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x