İslam İbadet Esasları 2016-2017 Final Sınavı

İslam İbadet Esasları 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Kullanılmış su”yu ifade eden fıkıh terimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mâ-i mutlak
B
Mâ-i müsta’mel
C
Mâ-i mukayyed
D
Mâ-i kalîl
E
Mâ-i kesîr
Soru 2

Gayr-i müekked sünnetin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hz. Peygamber’in devamlı yaptığı sünnettir.
B
Hz. Peygamber’in yapılmasını tavsiye ettiği sünnettir.
C
Hz. Peygamber’in çok defa edâ edip, bazen terk ettiği sünnettir.
D
Hz. Peygamber’in hayatında bir kere yaptığı sünnettir.
E
Hz. Peygamber’in hayatının sonlarında yaptığı sünnettir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden biridir?

A
Sübhanekeyi okumak
B
Namazın farzlarında tertîbe riayet etmek
C
ilk ve son oturuşlarda tahiyyatı okumak
D
Ta'dîl-i erkâna riayet etmek
E
Fatihayı zamm-ı sureden önce okumak
Soru 4

Zekât yükümlüsü olmak için, nisap miktarı mala sahip olduktan sonra, malın üzerinden bir kamerî takvim yılının geçmesine ne ad verilir?

A
Nisâb-ı gınâ
B
Havâic-i asliyye
C
Mâl-i zımâr
D
Havelân-ı havi
E
Nisâb-ı istiğnâ
Soru 5

Fitre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Evli bir erkek, eşinin fitresini vermekle yükümlüdür.
B
Fitrenin fakir olan anneye verilmesi daha sevaptır.
C
Fitreyi bayramda vermeyenler daha sonra iki kat verirler.
D
Küçük çocuklar için fitre verilmez.
E
Fitre yükümlülüğünün başlangıç vakti bayram sabahı imsak vaktinin girmesidir.
Soru 6

Kur’ân’da secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi sebebiyle yapılan secdeye ne ad verilir?

A
Hamd secdesi
B
Namaz secdesi
C
Tilâvet secdesi
D
Şükür secdesi
E
Sehiv secdesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi haccın sünnetlerinden biri değildir?

A
Bayram gecesini Müzdelife’de geçirmek
B
Veda tavafı yapmak
C
Bayram günlerinde geceyi Mina’da geçirmek
D
Terviye günü Mina’ya gitmek ve geceyi orada geçirmek
E
Kudüm tavafı yapmak
Soru 8

Mîkat yerinde hac için ihrama giren ve haccını yaptıktan sonra memleketine dönen kimsenin yaptığı hac aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nafile hac
B
Mekruh hac
C
Temettü haccı
D
Kıran haccı
E
İfrad haccı
Soru 9

Kurban ibadetiyle sorumlu olmak için aranan zenginlik şartıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sahip olunan malın nâmî/artıcı olması şart değildir.
B
Zenginliğin en az bir yıl sürmesi gerekir.
C
Sahip olunan malın üzerinden bir kamerî yılın geçmiş olması gerekir.
D
Kişinin borçlarından ve aslî ihtiyaçlarından başka bir aylık geçimliğine sahip olması gerekir.
E
Her bakımdan zekâtta aranan zenginlik ölçüsü söz konusudur.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biridir?

A
Veda Tavafı
B
Şeytan taşlama
C
Müzdelife vakfesi
D
ihram
E
Sa’y
Soru 11

Tavafla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tavaftan sonra iki rekât namaz kılınması vaciptir.
B
Haccın rüknü olan tavafa kudüm tavafı denir.
C
Bir tavaf yedi şavttan meydana gelir.
D
Tavafa başlayınca ara vermeden tamamlamak sünnettir.
E
Arkasından sa'y yapılacak tavaflarda ıztıbâ' erkekler için sünnettir.
Soru 12

Adakla ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?

A
Bir şarta bağlı olmayan adağa muallak adak denir.
B
Adağın geçerli olması için buluğa ermek şart değildir.
C
Şahıs belirlemesi yapılan tasadduk adağı başka bir kişiye verilebilir.
D
Adanan şey başka bir farz veya vacibe bağlı bir ibadet olmalıdır.
E
Mekân belirlemesi yapılan adak ancak o mekânda yerine getirilebilir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ortak kurban kesiminde aranan şartlardan biridir?

A
Hiçbir ortağın hissesi yedide birin altına düşmemelidir.
B
Ortakların sayısı yediden aşağı olmamalıdır.
C
Ortakların her biri kesim anında hazır bulunmalıdır.
D
Ortakların hepsi dinen zengin sayılmalıdır.
E
Ortakların her biri kurbanlık hayvanı görmüş olmalıdır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlere göre 'haram' kavramının unsurlarından biri değildir?

A
Sübut yönünden kesin bir delil ile yasaklanması
B
Özünde bir kötülük veya zarar bulunması
C
Yasaklığı kesin bir ifadeyle sabit olması
D
Delâlet açısından zanni bir ifadeyle yasaklanması
E
Vasfında bir kötülük veya zarar bulundurması
Soru 15

Özünden haramın hükmü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Haramlığına ve dinin bir parçası olduğuna inanmak gerekir.
B
Fiil, temelden gayri meşru sayılır.
C
Herhangi bir zaruret olmaksızın bir haramın işlenmesi Müslümanın adalet vasfını zedeler.
D
Zaruret durumunda, zarureti savacak ölçüde geçici ruhsat vardır.
E
Zaruret durumunda meşruluk kazanamaz.
Soru 16

Zorlama ve tehdit altında yapılan yeminleri geçerli ve bağlayıcı sayan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şâfiî
B
Hanefî
C
Eş'arî
D
Hanbelî
E
Mâtürîdî
Soru 17

Dolaylı haramla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Haramlığın sübutu kesin delile dayalı değilse helal sayan kimse tekfir olunmaz, ama fâsık olur.
B
Fiil aslı açısından meşru, vasfı açısından gayri meşrudur.
C
Dinin ana kaynaklarının bir dış unsur dolayısıyla haramlığına hükmettiği fiildir.
D
Dolaylı haramda meşru kısım yapılabilir ama haram kısmın terki farzdır.
E
Hanefilere göre bu fiil batıl kabul edilir.
Soru 18

Iskat ruhsatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Ruhsatı kullanmak vaciptir.
B
Azimeti tercih ederek ruhsatın kullanılmaması uygundur.
C
Ruhsatı seçmek genişlik sağlamaktadır.
D
Haram hükmü ve sebebi ortadan kalkmaz.
E
Hakikat anlamında ruhsattır.
Soru 19

Keffâret ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ergin olmayanlar keffâret ile sorumlu değildir.
B
işlenen suçun vebalini bütünüyle ortadan kaldırmaz.
C
Kur’ân ve Sünnet tarafından belirlenenlere kıyasla yeni keffâretler konulabilir.
D
Ancak naslar tarafından belirlenen ibadet ve şekillerle yerine getirilir.
E
Sadece Müslümanları ilgilendirir.
Soru 20

“Yemin-i Ğamûs” ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Herhangi bir vakitle kayıtlı olmayan yemindir.
B
Yerine getirilmesi kesin olarak kararlaştırılmış yemindir.
C
Yanlışlıkla yapılan yemindir.
D
Bile bile ve kasten yapılan yalan yemindir.
E
Bir konuşmaya karşılık olarak yapılan anlık yemindir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...