İslam İbadet Esasları 2016-2017 Vize Sınavı

İslam İbadet Esasları 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İbadetlerin sadece Allah rızası için ve dünyevi bir menfaat düşünmeden yapılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Telbiye
B
Taat
C
Taabbüd
D
Tezkiye
E
Kurbet
Soru 2

Özellik ve tabii durumunu koruyan, içine özelliğini değiştirecek başka maddelerin karışmadığı sulara ne ad verilir?

A
Kullanılmış su
B
Durgun su
C
Akarsu
D
Mukayyet su
E
Mutlak su
Soru 3

Mükellefin normal durumlarda yerine getireceği aslî hükümleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mendup
B
Azîmet
C
Zevâid sünnet
D
Edâ
E
Ruhsat
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir?

A
Kulakları temizlemek
B
Başı meshetmek
C
Kolları dirseklerle beraber yıkamak
D
Ayakları topuklarla birlikte yıkamak
E
Yüzü yıkamak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kifâî ibâdete örnektir?

A
Beş vakit namaz
B
Sehiv secdesi
C
Ramazan orucu
D
Cenaze namazı
E
Tilavet secdesi
Soru 6

Mâlikî mezhebine göre yolcuların yolculukta namazları kısaltmalarının hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sünnet-i müekkede
B
Farz-ı kifâye
C
Vacip
D
Müstehap
E
Farz
Soru 7

İki namazı bir vakitte kılmayı sadece Arafat ve Müzdelife’de caiz gören mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zahirî
B
Şafiî
C
Hanefî
D
Câferî
E
Hanbelî
Soru 8

İmama ilk rükûda yetişen kişiye ne ad verilir?

A
Lâhik
B
Sâhib-i tertîb
C
Müdrik
D
Münferid
E
Mesbuk
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden biri değildir?

A
Vitir namazında kunut okumak
B
ilk ve son oturuşlarda tahiyyat okumak
C
Namaza 'Allahuekber” ile başlamak
D
Ta’dil-i erkâna riâyet etmek
E
Rükûda “subhane rabbiye’l-azîm” demek
Soru 10

Nezir namazlarının dinî hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müstehap
B
Farz
C
Mendup
D
Sünnet
E
Vacip
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi namazın rükûnlarından biri değildir?

A
Rükû
B
Niyet
C
Kıraat
D
Kıyam
E
Secde
Soru 12

Aşağıdaki fakihlerden hangisine göre küsûf namazında hutbe okunması müstehaptır?

A
Ebû Yusuf
B
Ebû Hanife
C
Ahmed Hanbel
D
imam Mâlik
E
imam Şâfiî
Soru 13

'İhtilâf-ı metali' teriminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ramazanın başlangıcını tespit etmek için yeni ayı gözlemektir.
B
Şevval ayında altı gün oruç tutmaktır.
C
Ay ve güneşin farklı bölgelerde farklı zamanlarda doğmasıdır.
D
Yeni doğan ayın gözle görülebilecek hale gelmesidir.
E
Yıl boyunca bir gün oruç tutup bir gün tutmama şeklindeki uygulamadır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi “temel ihtiyaç maddeleri” anlamındadır?

A
Nisâb-ı gına
B
Nisâb-ı istiğna
C
Havelân-ı havi
D
Havâic-i asliyye
E
Hakiki nema
Soru 15

Altın ve gümüşün zekâtı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Her ne maksatla kullanılırsa kullanılsın zekâta tâbidir.
B
Nisap hesabında birlikte işlem görürler.
C
Zekâtı başka cins mallardan ödenince değerlerine bakılır.
D
Ayrı ayrı nisabı doldurmazlarsa birbirine eklenebilirler.
E
Zekât kendilerinden ödenince ağırlıklarına bakılır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bir mala zekâtın farz olması için tam mülkiyet şartını oluşturan unsurlardan biri değildir?

A
Malda başkasına ait hak bulunmaması
B
Kendi seçimiyle tasarruf hakkı bulunması
C
Malın sahibinin elinde bulunması
D
Maldan faydalanma hakkı bulunmaması
E
Fayda ve menfaatin mâlike ait bulunması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi orucu bozup kazâyı gerektiren durumlardan biri değildir?

A
Hata ile birşey yemek veya içmek
B
Kan verilmesi
C
Şekersiz sakız çiğnemek
D
Yutmadan yemeğin tadına bakmak
E
Diş fırçalamak
Soru 18

“Manevi kirlerden arınma”yı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tezkiye
B
Tevriye
C
Telbiye
D
Taharet
E
Tenzîh
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan hallerden biri değildir?

A
Hata ile bir şey yemek veya içmek
B
Unutarak bir şey yemek veya içmek
C
Dişler arasında kalmış nohut tanesi kadar veya ondan biraz büyükçe bir şeyi yemek
D
isteyerek ağız dolusu kusmak
E
Akşam güneş batmadan önce yanlışlıkla okunan ezan sebebiyle bir şey yemek veya içmek
Soru 20

Menkul veya gayrimenkul gelir getiren mallar için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sâime
B
Havelân-ı havi
C
Nisâb-ı gınâ
D
Müsteğallat
E
Nisâb-ı istiğnâ
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x