İslam İbadet Esasları 2017-2018 Final Sınavı

İslam İbadet Esasları 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hz. Peygamber’in (s.a.s) insan olması itibariyla yaptığı, dini tebliğ maksadı taşımayan davranışlarına ne ad verilir?

A
Gayri müekked sünnet
B
Sünnet-i hüdâ
C
Müekked sünnet
D
Sünnet-i zevâid
E
Müstehap
Soru 2

Fıkıh ilminde suyun “temiz” ve “temizleyici” olması ne demektir?

A
Maddi ve hükmî temizlik aracı olması
B
Sadece hükmî temizlikte kullanılması
C
Sadece maddi temizlikte kullanılması
D
incelik ve akıcılığını kaybetmemesi
E
içilebilmesi ve yiyeceklerde kullanılması
Soru 3

Şâfiî mezhebine göre vitir namazının hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vâcib
B
Farz-ı ayn
C
Farz-ı kifâye
D
Sünnet
E
Mubah
Soru 4

Öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek öğle vaktinde kılınmasına ne ad verilir?

A
Cem-i te’hîr
B
Cem-i sûrî
C
Cem-i takdîm
D
Sâhib-i tertib
E
Cem’u’s-salâteyn
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi orucu bozup kazasını gerektiren durumlardan biridir?

A
Hata ile bir şey yemek veya içmek
B
Diş fırçalamak
C
Makyaj yapmak
D
Kan aldırmak
E
Yıkanmak
Soru 6

Tarım ürünlerinin zekât konusu olması için aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?

A
Ürünün tamamen yetişip elde edilmesi
B
Toprağı işleyenin ödemesi
C
Nisabı bulması
D
Öşür toprağında yetişmesi
E
Hasattan sonra bir yıl geçmesi
Soru 7

Ha neftlere göre, madenlerin zekâtı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Petrol ve civadan zekât alınır.
B
Sıvı madenler zekâta tabi değildir.
C
Eritilip kalıba sokulan madenler zekâta tabi değildir.
D
Zekât oranı kırkta birdir.
E
Bir yıl geçmesi şartı aranır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in (s.a.s) Veda Hutbesi'nde değindiği konulardan biri değildir?

A
Can ve mal dokunulmazlığı
B
Faizin kesinlikle yasaklandığı
C
Kadınların ve erkeklerin karşılıklı hak ve ödevleri
D
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'deki namazın fazileti
E
Müslümanların kardeş olduğu ve birbirlerine haksızlık yapmamaları
Soru 9

I. Bayram gecesini Müzdelife’de geçirmek
II. Veda tavafı
III. Kudüm tavafı
IV. Ziyaret tavafı
V. Cemrelere taş atmak (şeytan taşlama)
Yukarıdakilerden hangileri haccın vacipleri arasında yer alır?

A
1 ve II
B
1 ve III
C
II ve V
D
1, II ve IV
E
II, III ve V
Soru 10

Umre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hac ihramında yasak olan şeyler umre ihramında da yasaktır.
B
Umrenin farzları ihram ve tavaftır.
C
Umre tavafında ıztıbâ ve remel sünnettir.
D
Umre ihramından çıkmak için tıraş olmak veya saçları kısaltmak vaciptir.
E
Bayram günleri de dâhil senenin her gününde umre yapmak menduptur.
Soru 11

Temettü haccı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Herhangi bir ayda umre yapmak ve umre ihramından çıkmadan aynı ihram ile hac yapmak
B
Önce hac yapmak, hac ihramından çıktıktan sonra Mekke içinde ihrama girip umre yapmak
C
Afakînin şevval ayı veya sonrasında umre yapıp ihramdan çıkması ve aynı sene ülkesine dönmeden hac yapması
D
Afakînin ramazan ayında umre yapıp ihramdan çıkması ve aynı sene ülkesine dönmeden hac yapması
E
Önce hac yapmak, hac ihramından çıktıktan sonra Mekke dışında kalan Hz. Âişe mescidinde ihrama girip umre yapmak
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlere göre kurban ibadetiyle yükümlü olmak için gereken şartlardan biri değildir?

A
Sağlıklı olmak
B
Akıl sağlığı yerinde ve büluğa ermiş olmak
C
Mukim olmak
D
Dinen zengin sayılacak ölçüde belli bir malî güce sahip olmak
E
Hür olmak
Soru 13

Adak kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişinin gönülden ibadet etme sözü vermesidir.
B
Kişinin yükümlü olmadığı halde farz veya vacip türünden bir ibadeti yapma sözü vermesidir.
C
Kişinin kendisini ramazan ayının son on gününde ibadete vermesidir.
D
Kişinin dinen sakıncası olmayan bir işi yapacağına dair Allah’a söz vermesidir.
E
Kişinin aslında gerekmediği halde kurban kesmeyi kendisine vacip kılmasıdır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi adağın şartlarından biri değildir?

A
Adanan şeyin yerine getirilmesinin imkânsız olmaması
B
Adanan şeyin cinsinden farz veya vacip bir ibadetin bulunması
C
Adakta bulunan kimsenin buluğa ermiş olması
D
Adanan şeyin kişinin ileride yapmakla yükümlü olacağı bir ibadet olmaması
E
Adanan şeyin malî bir ibadet olması
Soru 15

I. Keffâretlerin ifa şekilleri Kur’ân ve Sünnet ile belirlenmiştir.
II. Keffâretlerde kıyas geçerli değildir.
III. Keffâretlerde bedenî fiiller de mevcuttur.
IV. Keffâretler kişinin güç ve imkânlarıyla doğru orantılı değildir.
V. Ağır keffâretler şüphe ile düşmez.
Keffâretlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve V
E
II, III, IV ve V
Soru 16

Yeminle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hanefîlere göre ğamûs yemininde keffâret yoktur.
B
“inşallah” ilavesiyle yapılan yeminler Hanefîlere göre sorumluluk doğurur.
C
Talebe bağlı yapılan yeminlerde yemin edenin değil, muhatabın niyet ve amacı belirleyicidir.
D
Yeminlerin hükmünde örfün de belirleyici bir rolü vardır.
E
Şâfiîlere göre ğamûs yemininde keffâret vardır.
Soru 17

I. Yemin
II. Oruç
III. Zıhar
IV. ihram yasaklarını ihlal
Yukarıdakilerden hangileri Kur’an ile sabit olan keffâretlerdendir?

A
Yalnızlı
B
I ve III
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
I, III ve IV
Soru 18

Dolaylı haram fiilin yaptırımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Fiili gerçekleştiren, fiilin haramlık derecesine göre âsî ve günahkâr olur.
B
Dolaylı haram da meşru kısım yapılabilir.
C
Dolaylı haram olan fiili yapmayıp terk eden, mükâfat ve sevap kazanır.
D
Haramlığın sübutu kesin delile dayalı değilse helal sayan kimse tekfir olunur.
E
Dolaylı haram fiilde haram kısmın terki farzdır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlere göre “haram” kavramının unsurlarından biri değildir?

A
Özünde bir kötülük veya zarar bulunması
B
Delâlet açısından yasaklanması zanni bir ifadeyle
C
Yasaklığı kesin bir ifadeyle sabit olması
D
Sübut yönünden yasaklanması kesin bir delil ile
E
Vasfında bir kötülük veya zarar bulundurması
Soru 20

Terfih ruhsatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Azimet hükmü ortadan kalkar.
B
Azimet hükmünün sebebi ortadan kalkmaz.
C
Ruhsat yolunu seçmek genişlik sağlar.
D
Azimetin tercih edilmesi evladır.
E
Azimet veya ruhsata uymak serbesttir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x