İslam İnanç Esasları 2015-2016 Final Sınavı

İslam İnanç Esasları 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi imanın geçerli olmasının şartlarından biri değildir?

A
Dini gerekler yerine getirilirken kibir yapılması
B
Kişide mümin niteliğinin devam etmesi için dinin esas ve hükümlerini yok sayan veya yalan ve sahteliğe kaçan bir davranışın sergilenmemesi
C
imanın son nefeste veya ihtimallerin tükendiği ümitsizlik anıyla sınırlı olmaması
D
Hz Peygamber’in getirdiği dini hükümlerin tamamının hiç yüksünmeden bir bütünlük içinde kabul edilmesi
E
Mümin olan kimsenin alçakgönüllü olması
Soru 2

İslam dininin özünü oluşturan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cennet inancı
B
Tevhid inancı
C
Namaz inancı
D
Meleklere iman
E
Cehennem inancı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın selbi/tenzihi sıfatlarından biri değildir?

A
Vücud
B
Vahdaniyet
C
irade
D
Beka
E
Kıdem
Soru 4

Mukarrebun meleğinin görevi nedir?

A
Müminlere manevi ve maddi destek vermek
B
insanların günah ve sevaplarını yazmak
C
Allah’ın huzurunda bulunup sürekli ona ibadet etmek
D
Tabiat olaylarını yönetmek
E
insanlara güzel duygular hissettirmek
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem İncil yazarları arasında yer almaz?

A
Yeremya
B
Matta
C
Markos
D
Yuhanna
E
Luka
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin özelliklerinden biri değildir?

A
Korunmuş olmak
B
Sabırsız olmak
C
Zeki ve anlayışlı olmak
D
Tebliğde bulunmak
E
Beşer olmak
Soru 7

İslam Dini’ndeki ahiret âleminin son safhası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haşir
B
Hesaba çekilme
C
Kıyametin kopması
D
Cennet veya cehenneme girme
E
Sırattan geçme
Soru 8

Kur’ân-ı Kerim’de kıyametin kopma zamanı anlamında en çok kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevekkül
B
Müttaki
C
Saat
D
ismet
E
Arş
Soru 9

Hisab kelimesinin Türkçe’ye uyarlanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geçim
B
Nafaka
C
Hesap
D
Rızık
E
Servet
Soru 10

Kur’an’da verilen bilgilerden hareketle kıyamet kopmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kur'an 'da belirtildiğine göre kıyamet Sur'a ilk defa üfürülmekle kopacaktır.
B
Dünyada kozmik bir bozulma olacaktır.
C
Kopmasından önce bazı alametler belirecektir.
D
Sur; ses çıkaran ve eğri boynuza benzeyen boru, borazan anlamına gelmektedir.
E
Kıyametin kopacağı zaman peygamberlere bildirilmiştir.
Soru 11

İnsanın kendi özgür iradesini itaat yönünde ortaya koyduktan sonra Allah’ın onun fiilini yaratmasına ne ad verilir?

A
Tevfik
B
Deyn
C
Milel
D
Nihal
E
istisna
Soru 12

I. ilim
II. irade
III. Kudret
IV. Yaratma
Yukarıdakilerden hangileri Allah’ın kader ve kaza kavramlarıyla ilişkilendirilen sıfatlarındandır?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 13

Eş'ariyye'ye bağlı kelamcıların kader sorununu çözmek üzere geliştirdikleri teorinin adı nedir?

A
Tevlid teorisi
B
Tabiat teorisi
C
Adet teorisi
D
Halk teorisi
E
Kesb teorisi
Soru 14

Allah’ın evreni yaratmadan önce her şeyi yazdığı kitaba ne ad verilir?

A
Ashab-ı yemin
B
Kitab
C
illiyyin
D
Levh-i mahfuz
E
Meymene
Soru 15

İslam inanç sisteminde kesin tasdikin mahiyeti nedir?

A
Araştırma
B
Analiz etme
C
Geliştirme
D
Gönüllü olarak benimseme ve kabul etme
E
Çözümleme
Soru 16

Sürekli Allah’la birlikte oluyor gibi bir bilinç ve sorumluluk içinde hareket etmeye ne ad verilir?

A
Mürted
B
İhsan
C
Nifak
D
Münafık
E
Müşrik
Soru 17

Allah’ın emirlerini yerine getirmeyen ve kurallarına uymayan kimselere ne ad verilir?

A
Muhsin
B
Fasık
C
Müslim
D
Cibril
E
İhsan
Soru 18

I. Materyalizm
II. Okültizm
III. Darwinizm
IV. Freudizm
Yukarıdakilerden hangileri çağdaş inkarcı akımlardandır?

A
Yalnız II
B
Yalnız IV
C
I ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 19

En büyük günah aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küfür etmek
B
Hırsızlık yapmak
C
Yalan söylemek
D
Şirk koşmak
E
Dedikodu yapmak
Soru 20

Dinden dönen kimselere ne ad verilir?

A
Müşrik
B
Mürted
C
Mürşit
D
Salim
E
Muhsin
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x