İslam İnanç Esasları 2015-2016 Vize Sınavı

İslam İnanç Esasları 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İmanda istisna nedir?

A
Allah’a karşı gelmenin imana zarar vermeyeceğini düşünmektir.
B
Ben inşallah müminim demektir.
C
Kesin olarak cennete gireceğim demektir.
D
inanıyorum demektir.
E
istisnai durumların orucu bozmadığına inanmaktır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kabul edilen din sınıflamalarından biri değildir?

A
Somut din-Soyut din
B
Muharref din-Muharref olmayan din
C
Milli din-ilkel din
D
Hak din-Batıl din
E
Semavi din-Beşeri din
Soru 3

I.Hariciler
II. Zeydiyye
III. Şia
IV. Mu’tezile
Yukarıdakilerden hangileri imanın artması ve eksilmesi konusunda aynı düşünen mezheplerdendir?

A
Yalnız II
B
Yalnızlll
C
I ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 4

Allah’ın birliğine, O’nun sonsuz güç ve kudret sahibi olduğuna, Hz. Peygamber’in O’nun gönderdiği son elçi olduğuna şeksiz şüphesiz inanmak şeklinde tarif edilen iman türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dönüşümsel iman
B
icmali iman
C
Taklidi iman
D
Geleneksel iman
E
Tafsili iman
Soru 5

I. Samimiyet
II. içtenlik
III. Allah rızası
İslam’ın özü yukarıdakilerden hangilerine dayanır?

A
YalnızI
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 6

İslam dini ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İslam bütün peygamberlerin tebliğ ettiği dinin adıdır.
B
İslam dini sadece Hz. Ali’ye gönderilen dini temsil eder.
C
insanlığın İslam’dan başka dini olmamıştır.
D
Allah’ın insanlık için önerdiği tek din İslam’dır.
E
İslam dini Hz. Âdem’le başlar.
Soru 7

I. itikat ile ilgili hükümler
II. Davranışlarla ilgili hükümler
III. Ahlakla ilgili hükümler
Yukarıdakilerden hangileri Allah’ın kulları hakkında belirlediği, İslam Dini’nde yer alan hükümlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 8

İslam kelimesinin anlamında bulunmayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
iradeli bir barış ortamına giriş
B
Boyun eğiş
C
Suçlama
D
Teslim olmak
E
Allah’a tam teslimiyet
Soru 9

Evrende bir düzen olduğu ve düzendeki her varlığın belirli bir gayeye yönelik olduğu fikrinden hareketle bir yaratıcının varlığı sonucuna ulaşan delil aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güçlü delil
B
Faydalı delil
C
Gaye ve nizam delili
D
Hudus delili
E
imkân delili
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sübuti sıfatlarından biri değildir?

A
Semi
B
irade
C
Kudret
D
Kıyam binefsihi
E
Basir
Soru 11

İslam’da Allah’ın varlığını ispat için yapılan tüm faaliyetlere ne ad verilir?

A
Beka
B
isbât-ı vâcib
C
Takva
D
Sıfat
E
Akıl yürütme
Soru 12

Kur’an’da geçen ve Babil Halkı’nı sihir konusunda bilinçlendirmek için gönderilen melekler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Münker-Nekir
B
Kiramen Katibin-Hafaza
C
Hazin-Malik
D
Harut-Marut
E
Zebani-Malik
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi şeytanın insanı aldatmak için kurduğu tuzaklardan biri değildir?

A
Allah'ın lütuf ve inayetiyle müminlere destek vermek
B
Boş kuruntular ve yalancı vaatler vermek
C
Hile ve tuzaklar kurarak insanları birbirine düşürmek
D
Kalbe vesvese vermek
E
Harama teşvik etmek
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerinden biri değildir?

A
Çoğalabilmeleri
B
Doğup, ölebilmeleri
C
Yiyip, içebilmeleri
D
Geleceği bilmeleri
E
Evlenebilmeleri
Soru 15

Kutsal kitapların Allah’ın gönderdiği orijinal halini koruyamayıp bozulmasına ne ad verilir?

A
Tafdil
B
Tariz
C
Taklit
D
Tahrif
E
Takva
Soru 16

Kur’an-ı Kerimi çoğaltarak çeşitli İslam ülkelerine gönderen sahabi kimdir?

A
Hz. Osman
B
Hz. Ömer
C
Hz. Haşan
D
Hz. Ebu Bekir
E
Hz. Ali
Soru 17

Kitab-ı Mukaddes’le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yeni Ahid’i oluşturan kitaplar aynı dönemde ve aynı tarihte ortaya çıkmıştır.
B
Kitab-ı Mukaddes sadece Markos Luka Metinleri’nden oluşur.
C
Nihai olarak 8 Nisan 1546'da Trente Konsili'nde Yeni Ahid'e ait liste bugünkü şekliyle resmen ilan edilmiştir.
D
36 kitaptan oluşur.
E
Kitab-ı Mukaddes Hz. Davud tarafından ilham edilmiştir.
Soru 18

İnsanların akıl yürütme gücüne hitap eden ve onları akli kanıtlarla baş başa bırakan gerçeklerden oluşan mucizelere ne ad verilir?

A
Haberi mucize
B
Hissi mucize
C
Bilgi mucizesi
D
Etkisiz mucize
E
Maddi mucize
Soru 19

Peygamberlerin tebliğ göreviyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Peygamberler Allah’ın kendilerine vahyettiği mesajı sadece tebliğ ederler, kapalı kısımlarını insanların anlayacağı şekilde açıklamakla meşgul olmazlar.
B
Peygamberler tebliğ görevlerinde daima hatırlatıcı konumunda bulunmuş, zorlayıcı bir rol oynamamışlardır.
C
Allah; peygamberleri, kendi emir ve yasaklarını, dinin çeşitli hükümlerini insanlara ulaştırmak üzere görevlendirmiştir.
D
insanın yaratılışındaki temel gayeyi teşkil eden, Allah’a kulluğu, gereğince yerine getirebilmesi bağlamında peygamberlerin tebliği hayatî önem arz eder.
E
Peygamberler kendilerine indirilen İlâhî vahyi insanlara aktarmaları sırasında kendilerince bir katkıda bulunmaları mümkün olmayıp, aldıklarını aynen iletmek durumundadırlar.
Soru 20

Genel anlamda Allah’ın kendi iradesini seçmiş olduğu peygamberlere çeşitli yollarla bildirmesine ne ad verilir?

A
Haşr
B
Vahiy
C
İhsan
D
Riya
E
Layiha
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x