İslam İnanç Esasları 2016-2017 Final Sınavı

İslam İnanç Esasları 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İslam dininin özünü oluşturan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cennet inancı
B
Cehennem inancı
C
Namaz ibadeti
D
Tevhid inancı
E
Meleklere iman
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sübuti sıfatlarından biri değildir?

A
Vahdaniyet
B
Hayat
C
Basir
D
Semi
E
ilim
Soru 3

Muharref dinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Allah tarafından gönderilen somut bilgilerdir.
B
ilahi vahye dayanmakla birlikte Allah’tan geldiği şekli korunamayan dinlerdir.
C
Kutsal kitabı bulunmayan dinlerdir.
D
ilahi kaynaklı olmayıp insanların aklî çıkarımlarıyla ortaya çıkan dinlerdir.
E
Allah tarafından gönderilip orijinalliğini koruyan dinlerdir.
Soru 4

Meleklerin özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Son derece güçlü ve üstün özelliklere sahiptirler.
B
Erkeklik ve dişilik özellikleri yoktur.
C
Allah’ın izni ile çeşitli şekillere girebilirler.
D
Yorulma, usanma gibi bedensel özellikleri yoktur.
E
Gaybı bilirler.
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisi peygamberlerin özelliklerinden biri değildir?

A
Güvenilir olmak
B
Doğru olmak
C
Zorlayıcı olmak
D
Sabırlı olmak
E
Zeki ve anlayışlı olmak
Soru 6

Kur’an-ı Kerim'i çoğaltarak çeşitli İslam ülkelerine gönderen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hz. Ali
B
Hz. Ömer
C
Hz. Ebu Bekir
D
Hz. Haşan
E
Hz. Osman
Soru 7

Kader inancı ile ilahi ilim sıfatı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan açık Kur’anî bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Allah’ın yaratacağı varlık ve olayları önceden bilmediğini açıklaması
B
Allah’ın insanları denemek için yaratması
C
Allah’ın insanları, fiillerini belirleyecek irade ve kudret sahibi kılması
D
Allah’ın yaratacağı bütün varlık ve olaylara ilişkin bilgisini levh-i mahfuzda yazması
E
Allah’ın varlık ve olayları vuku bulduktan sonra bildiğini haber vermesi
Soru 8

Kader ve kaza terimlerinin anlamlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kaza; Allah’ın yaratıkları hakkındaki ezeli planını, kader ise bu planın gerçekleşmesini anlatır.
B
Kader ve kaza; insanların eylemlerini anlatır.
C
Kader; Allah’ın canlı cansız bütün yaratıklarına ilişkin ezeli planını, kaza ise bu planın gerçekleşmesini anlatır.
D
Kader ve kaza, insanların inançlarıyla değil, davranışlarıyla ilgilidir.
E
Kader ve kaza Allah’ın yaratıklarının inanç ve davranışlarında icbar altında bıraktığını anlatır.
Soru 9

İnsanlara ait bütün fiillerin İlâhî ilim, irade ve kudretin yani kaderin zorlayıcı etkisiyle oluştuğunu savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cebriyye
B
Müşebbihe
C
Ehl-i Sünnet
D
Şia
E
Mutezile
Soru 10

Ahirette diriltilen insanların hesaba çekilmek üzere mahşer denilen maydanda toplanmalarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nezir
B
Haşir
C
ismet
D
Hadi
E
Abd
Soru 11

İslâm’ın ölümden sonraki diriliş inancıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kıyamet kopmadan bu dünyada gerçekleşecektir.
B
Sadece ruhların yaratılması yoluyla gerçekleşecektir.
C
insan için dünyadakinden farklı yeni bir bedenin yaratılmasıyla gerçekleşecektir.
D
Sadece dünyadaki bedenlerin diriltilmesiyle gerçekleşecektir.
E
Kıyametin kopmasından sonra insanların bedenlerinin diriltilip, ruhlarıyla birleştirilmesi yoluyla gerçekleşecektir.
Soru 12

Ahiret âleminin imkânına işaret eden ve Kur’an’daki bilgilerle örtüşen bilimsel teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sicim teorisi
B
izafiyet teorisi
C
Büyük patlama (big bang) teorisi
D
Evrim teorisi
E
Kuantum teorisi
Soru 13

Kur’an’da iman esaslarının belirtildiği ayette, kadere iman etmeye yer verilmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kader inancının Allah’a iman etmeye dâhil olması
B
Kader inancının hadislerle sabit olması
C
Kader inancının bilimsel bilgilerle çelişmesi
D
İslam’da kader inancının bulunmaması
E
Kader inancının akli bilgilerle çelişmesi
Soru 14

Çağdaş inkârcı akımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Deizm, okültizm, satanizm gibi birçok çağdaş inkarcı akım ve anlayış mevcuttur.
B
Materyalizm maddeyi varlığın temeli ve ezeli sayan felsefi akımdır.
C
Tabiatta doğal seleksiyon görüşü Darvvinizme aittir.
D
Freud'e göre insan psikolojisinde Allah'a inanma eğilimi vardır.
E
Pozitivizmde din ve bilim birbirine rakip iki güç olarak görülür.
Soru 15

İmandan sonra küfre dönen kimseye ne ad verilir?

A
Fasık
B
Mürted
C
Kafir
D
Münafık
E
Müşrik
Soru 16

İslam’a göre “iyi davranış”ın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aklın ve mantığın emrettiği davranıştır.
B
Örf, adet ve geleneklere uygun olan davranıştır.
C
Dinin yapılmasını emir ve tavsiye ettiği iyi, doğru, faydalı ve sevap kazanmaya neden olan bütün eylemler ve davranışlardır.
D
insanı dünyada huzurlu kılan davranıştır.
E
Toplumsal ilke ve kurallara uygun olan davranıştır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi inanç esaslarını kabul eden insanların dini davranış bakımından sınıflandırıldığı gruplardan biri değildir?

A
Hz. Peygamber'e inanmayanlar
B
Riyakâr davrananlar
C
Günah işleyenler
D
içtenlikle hareket edenler
E
Sorumluluk bilinci taşıyanlar
Soru 18

Kalpteki samimiyetini bozup, diliyle iman ettiğini söyleyen kimselere ne ad verilir?

A
Fasık
B
Facir
C
Asi
D
Kafir
E
Münafık
Soru 19

Söz, beden ve servet yoluyla yapılan ibadetlerde gösterişe yer veren kimseye ne ad verilir?

A
Fasık
B
Mürai
C
Müttaki
D
Müşrik
E
Muhsin
Soru 20

Bir kimsenin dille inançlı olduğunu dışavurup içindeki gerçek inkârını gizlemesi sonucu iç ve dış boyut arasında meydana gelen tutarsızlığa ne ad verilir?

A
Karia
B
Saat
C
Sahha
D
Nifak
E
Makzî
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x