İslam İnanç Esasları 2016-2017 Vize Sınavı

İslam İnanç Esasları 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, imanda artmanın hem nitelik hem nicelik yönünden olduğu ve amelin imandan bir cüz olduğunu savunan mezheplerden biri değildir?

A
Mutezile
B
Selefiyye
C
Şia
D
Zeydiyye
E
Matüridiyye
Soru 2

Haricilerin iman-amel ilişkisi konusundaki görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

A
iman sadece inanılanları uygulamaktır.
B
iman sadece dil ile söylemektir.
C
iman dil ile ikrar kalp ile tasdik etmek ve bunları yerine getirmektir.
D
iman sadece kalben tasdik etmektir.
E
iman dil ile ikrar kalp ile tasdiktir.
Soru 3

İslam dininin davranışlarla ilgili kurallarına ne ad verilir?

A
Muamelat
B
Ukubat
C
itikad
D
ilim
E
Ahlak
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İslam inanç esaslarının özelliklerinden biri değildir?

A
Sade olması
B
Değişken olması
C
Kesin olması
D
Açık olması
E
Bölünmez olması
Soru 5

Allah’ın birliğine, O’nun sonsuz güç ve kudret sahibi olduğuna, Hz. Peygamber’in O’nun gönderdiği son elçi olduğuna şeksiz şüphesiz inanmak şeklinde tarif edilen iman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tafsili iman
B
Dönüşümsel iman
C
Geleneksel iman
D
icmali iman
E
Taklidi iman
Soru 6

Peygamberlerin dini tebliğlerinde değişmeyen ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hukuk kuralları
B
Ahlâk esasları
C
inanç esasları
D
Geleneksel değerler
E
ibadet kuralları
Soru 7

Allah, kâinat ve insan ilişkisini açıklayan ve tekvîn kavramıyla ifade edilen sıfatlara ne ad verilir?

A
Zâti
B
Fiilî
C
Selbî
D
Sübutî
E
Tenzihî
Soru 8

Allah’ın birliğini ifade eden ve İslâm’ın en temel ilkesi olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hidayet
B
iman
C
Vücud
D
Teslimiyet
E
Tevhid
Soru 9

Tabiat olaylarının işleyişiyle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cebrail
B
Mikâil
C
isrâfil
D
Azrail
E
Mukarrebûn
Soru 10

Aşağıdaki peygamberlerden hangisi ulü’l-azm peygamberlerden biri değildir?

A
Hz. Nuh
B
Hz. İsa
C
Hz. Yahya
D
Hz. Musa
E
Hz. Muhammed
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevlerinden biri değildir?

A
Allah’ı hamd ile yüceltmek
B
Peygamberlere salat ve selam getirmek
C
Gaybı bilmek
D
Müminlere ahirette şefaat etmek
E
insanları iyi işlere sevk etmek
Soru 12

Evrenin yaratılmış olduğu ve her yaratılmışın bir yaratıcıya muhtaç olduğundan hareketle Allah'ın varlığını ispata çalışan delil aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gaye ve nizam delili
B
Ahlâk delili
C
imkân delili
D
Hudûs delili
E
Dinî tecrübe delili
Soru 13

Melekleri yapı olarak cinlerden ayıran en önemli farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gaybî olmaları
B
Yaratılmış olmaları
C
Sorumluluk sahibi olmaları
D
Nurdan yaratılmaları
E
Görünmez olmaları
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın selbî sıfatlarından biri değildir?

A
Hayat
B
Kıdem
C
Bekâ
D
Vücud
E
Vahdâniyet
Soru 15

İncil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hıristiyan kutsal kitabında İsa'ya vahyedilen veya onun kaleme aldırdığı bir metin bulunmamaktadır.
B
Yeni Ahid külliyatı içinde en erken yazılan Matta'nın incili'dir.
C
Hıristiyanlığın kutsal kitabı Kitâb-ı Mukaddes’tir.
D
Kutsal kitap, kutsal ruh tarafından ilham edilmiştir.
E
ilk dönem Hristiyanlar, kutsal kitap olarak Eski Ahid metinlerini kullanmışlardır.
Soru 16

Peygamberler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Allah’ın kendilerini görevlendirdiği ve yardım ettiği birer tebliğci ve uyarıcıdırlar.
B
Kendilerine hiçbir şekilde kullukta bulunulmasını istememişlerdir.
C
Allah’ın izniyle insanları hidayete ulaştırmaya çalışmışlardır.
D
Güvenilir, doğru, ileri görüşlü, ihlâslı ve seçkin insanlardır.
E
insanları tebliğ ettikleri hususları kabule zorlamışlardır.
Soru 17

Peygamberlerin doğrudan Allah’tan veya melek aracılığıyla aldıkları vahiylere dayanarak verdikleri haberlerden oluşan mucizelere ne ad verilir?

A
Haberî mucizeler
B
Hissî mucizeler
C
Maddî mucizeler
D
Aklî mucizeler
E
Manevi mucizeler
Soru 18

Kur’ân-ı Kerîm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kur'ân-ı Kerîm, Hz. Ebû Bekir'in hilâfeti döneminde vahiy kâtibi Zeyd b. Sâbit tarafından çok hassas prensipler çerçevesinde bir araya getirilmiştir.
B
Peygamberimizden hiçbir değişikliğe ve bozulmaya uğramadan tevatür yoluyla bize kadar ulaşmıştır.
C
İlâhî kitapların sonuncusu olan Kur’ân-ı Kerîm, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e indirilmiştir.
D
Kur'ân-ı Kerîm, Hz. Ömer zamanında istinsah edilmeye başlanmıştır.
E
Hz. Peygamber hayatta iken Kur'an kendisi ve sahabe tarafından ezberlenmiş, vahiy kâtipleri tarafından da yazıya geçirilmiştir.
Soru 19

Kur’an’da Hz. Davud’a verildiği belirtilen Zebur’un kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yazılı kitap
B
ilahi vahiy
C
Müjde
D
Mektup
E
Mucize
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Tanah’ın ilk bölümünü oluşturan Tevrat’ın bölümlerinden biri değildir?

A
Levililer
B
Tesniye
C
Hurûc
D
Tekvin
E
Mezmurlar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x