İslam İnanç Esasları 2017-2018 Vize Sınavı

İslam İnanç Esasları 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İmanın ikrar edilmesi ne demektir?

A
içten hissedilenlerin doğru algılanması
B
içten hissedilenlerin gizlenmesi
C
içten hissedilenlerin planlanması
D
içten hissedilenlerin dille ifade edilmesi
E
içten hissedilenlerin davranışlara yansıması
Soru 2

İnsanın düşünce ve inanca dayalı değerlendirmelerini içeren zihinsel fonksiyonlar, her türlü tavır ve davranışlar, insanın diğer insanlar ve varlıklarla olan ilişkilerini düzenlerken dikkat etmesi gereken ilkeler ve sosyal davranışlarını belirleyen prensiplere ne ad verilir?

A
Sosyoloji
B
Din
C
Felsefe
D
Metafizik
E
Psikoloji
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi din kavramının temel anlamlarından biri değildir?

A
Ah i ret
B
itaat
C
Hüküm
D
Ceza
E
Tutulan yol
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi inanç esaslarının özelliklerinden biri değildir?

A
Zorlamanın olmaması
B
Müphem ve muğlak olması
C
insan fıtratına en uygun yapıda olması
D
Bir bütün olup bölünme ve parçalanma kabul etmemesi
E
Kesin bilgi vermesi
Soru 5

İslam kelimesinin terim anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir düşünceye gönülden bağlanmak
B
Genel kanıları din olarak algılamak
C
insanoğlunun birikimlerine değer vermek
D
Hüküm gününe inanmak
E
Allah’a gerçek bir teslimiyet ile boyun eğmek
Soru 6

Bir şeye gönül bağlamak, düğüm atmışçasına kesinlikle inanmak ve bütünüyle benimsemeye ne ad verilir?

A
itikat
B
Enfüs
C
Burhân-ı Temanü
D
Gaye
E
Âfâk
Soru 7

İslam dininin özünü oluşturan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meleklere iman
B
Cehennem inancı
C
Cennet inancı
D
Tevhid inancı
E
Namaz ibadeti
Soru 8

Evrenin yaratılmış olduğu ve her yaratılmışında bir yaratıcıya muhtaç olduğundan hareketle Allah’ın varlığını ispata çalışan delillere ne ad verilir?

A
Nizam delili
B
İmkân delili
C
Hudûs delili
D
Tecrübe delili
E
Gaye delili
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın selbi/tenzihi sıfatlarından biri değildir?

A
Beka
B
Vahdaniyet
C
Vücud
D
Kıdem
E
irade
Soru 10

Hudus delili ilk olarak hangi mezhebin kelamcıları tarafından kullanılmıştır?

A
Mücessime
B
Mutezile
C
Ehli sünnet
D
Selefiyye
E
Şia
Soru 11

Kıdem sıfatı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Allah’ın varlığının başlangıçsız olmasını
B
Allah’ın dilemesi ve istemesini
C
Allah’ın tek olmasını
D
Allah’ın kudret sahibi olmasını
E
Allah’ın sonradan yaratılan varlıklara benzememesini
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevlerinden biri değildir?

A
Müminlere ahirette şefaat etmek
B
Allah’ı hamd ile yüceltmek
C
Gaybî bilmek için çaba sarf etmek
D
Hz. Peygamber’e salat ve selam getirmek
E
insanları iyi işlere sevk etmek
Soru 13

Melekleri görevleri itibariyle insanlardan ve cinlerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cinsiyetlerinin olmaması
B
Görünmeyen varlıklar olmaları
C
Dua ve ibadet etmeleri
D
Sadece Allah'ın emriyle hareket etmeleri
E
Farklı isimlerinin bulunması
Soru 14

Yahudiliğin kutsal kitabı Hıristiyanlar tarafından nasıl isimlendirilir?

A
Tora
B
Eski Ahid
C
Tevrat
D
Yeni Ahid
E
Kitab-ı Mukaddes
Soru 15

Kur’an’ın muhtevasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Müslümanların mükellef olduğu namaz, oruç, hac, zekât gibi ibadetler
B
Allah’ın varlığı ve birliği başta olmak üzere itikâdî konular
C
Bütün konularla ilgili İlmî gerçekler ve tabiat kanunları
D
Allah’ın emirlerine uyanlara mükâfat, uymayanlara ceza vaatleri
E
Önceki ümmetlere ve onlara gönderilen peygamberlere ait ders alınacak mesajlar
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Ahid metinlerinden biri değildir?

A
Matta İncili
B
Pavlus’un Mektupları
C
Resullerin işleri
D
Yuhanna’nın Vahyi
E
Süleyman’ın Meselleri
Soru 17

Tevrat’ın ilk bölümünü oluşturan ve evrenin yaratılışını anlatan kısmına ne ad verilir?

A
Tekvin
B
Tanah
C
Sayılar
D
Tesniye
E
Levililer
Soru 18

Peygamberler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kendilerine verilen peygamberlik görevini yürütürken vahye herhangi bir ekleme, azaltma veya değiştirme yapamazlar.
B
Doğru, güvenilir insanlardır.
C
Güvenilirliklerini ihlal edecek kötü özelliklerden uzak olmuşlardır.
D
Tebliğ faaliyetlerinde bulunurken, istedikleri zaman insanlara gaybî bilgiler vermişlerdir.
E
Zeki, kavrayış ve aklî muhakeme kabiliyetleri yönünden yetkin şahsiyetlerdir.
Soru 19

Hz. Muhammed’in (s.a.s) nübüWetiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Allah'ın kendisine vahyettiği mesajın kapalı kısımlarını insanların anlayacağı şekilde açıklamıştır.
B
NübüWet müessesesi Hz. Peygamber ile sona ermiştir.
C
Hz. Peygamber'in mesajı önceki peygamberleri ve mesajlarını tasdik edicidir.
D
Hz. Peygamber'in dolayısıyla Kur’an’ın getirdiği mesaj evrensel olup kıyamete kadar geçerlidir.
E
Hz. Peygamber'in nübüWetini doğrulayan tek mucize Kur’an’dır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ülü’l-‘azm olarak isimlendirilen peygamberlerden biri değildir?

A
Hz. İbrahim
B
Hz. Nuh
C
Hz. Zekeriyyâ
D
Hz. Musa
E
Hz. Muhammed
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x