İslam Sanatları Tarihi 2015-2016 Final Sınavı

İslam Sanatları Tarihi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İlk bağımsız Müslüman Türk devletini kuran Tolunoğulları’nın eserler verdiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Samerra
B
İran
C
ispanya
D
Maveraünnehir
E
Mısır
Soru 2

Güzellik ve sanat konularını birlikte ele alan ilme ne ad verilir?

A
Metafizik
B
Felsefe
C
Estetik
D
Paleografi
E
Epigrafi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı kültüründe ortaya çıkan ve günlük hayatta en çok kullanılan yazıdır?

A
Şikeste
B
Muhakkak
C
Rik'a
D
Tevki'
E
Reyhani
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi külliyelerde misafir ağırlama yeridir?

A
imarethane
B
Dârüttıp
C
Tabhane
D
Bîmarhane
E
Dârülhadis
Soru 5

Münhaninin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir alet ismidir.
B
Bir üslûpdur.
C
Bitkisel çıkışlı bir motiftir.
D
Hayvansal çıkışlı bir motiftir.
E
Bir boya çeşididir.
Soru 6

Kanuni döneminde topoğrafik kent görünümlerinin resimlerini yapan ve kaleme aldığı tarihi konulu eserlerle tanınan nakkaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nakkaş Haşan
B
Nakkaş Osman
C
Nakkaş Ali
D
Nigari
E
Matrakçı Nasuh
Soru 7

Klasik Osmanlı tarzı çinilerin son dönemlerine ait en çok örneğinin bir arada bulunduğu eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Manisa Muradiye Camii
B
İstanbul Rüstempaşa Camii
C
İstanbul Sokullu Mehmed Paşa Camii
D
İstanbul Sultan Ahmed Camii
E
Edirne Selimiye Camii
Soru 8

XVIII. yüzyılın başlarında klasik tarz Osmanlı İznik çinileri ihtişamını yitirince, yeni çini atölyeleri Sultan
III. Ahmed ve Damat İbrahim Paşa’nın gayretleriyle nerede kurulmuştur?

A
İstanbul İbrahim Paşa Sarayı’nda
B
İstanbul Tekfur Sarayı’nda
C
Konya Aksaray’da
D
Edirne Yeni Saray’da
E
İstanbul Topkapı Sarayı’nda
Soru 9

Anadolu Selçukluları Dönemi çinilerinde görülmeyip, 16.yy. Osmanlı çinilerinin en belirgin özelliği haline gelen renk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fıstık yeşili
B
Sarı
C
Firuze/Turkuaz
D
Mercan kırmızısı
E
Mor
Soru 10

Edirnekârî kap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ruganî
B
Mülemma
C
Zilbahar
D
Yekşah
E
Şükûfe
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kitabın dağılmasını önleyen kısmıdır?

A
Salbek (selbek)
B
Mıkleb
C
Sertab
D
Köşebend
E
Şîrâze
Soru 12

Hafif ebru, aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?

A
Desen çizmek
B
Akkase yapmak
C
Minyatür yapmak
D
Üzerine hat yazmak
E
Oygu yapmak
Soru 13

Aşağıdaki musiki eserlerden hangisi Hızır bin Abdullah tarafından kaleme alınıp Sultan
II.Murad’a ithaf edilmiştir?

A
Zeynül-elhân
B
Kitâbü’l-Edvâr
C
Câmiu’l-elhân
D
Tedkîk u Tahkik
E
EI-Mûsîka’l-kebîr
Soru 14

Nâyî Osman Dede’nin mi’râciyye’sinde yer alan Farsça yazılmış tek tevşihin sözleri kime aittir?

A
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
B
Ahmed Eflâkî
C
Aziz Mahmud Hüdâyî
D
Niyâzî-i Mısrî
E
Şeyh Mehmet Nasûhî
Soru 15

Anadolu Selçuklularının taşı âdeta Anadolu’ya has bir üslupla işleyerek heybet veren bir görünümde yapıya kazandırdıkları mimarî öğe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taç kapılar
B
Mihraplar
C
Minareler
D
Kubbeler
E
Pencereler
Soru 16

Madenî eşya yapımında Osmanlı ustaları, aşağıdaki tekniklerden hangisine başvurmuşlardır?

A
Dökme ve dövme
B
indirme
C
Oyma ve çakma
D
Kesme
E
Giydirme
Soru 17

Türk bestekârları tarafından Türk musikisi makam ve usulleriyle bestelenmiş Arapça güfteli ilahilere ne ad verilir?

A
Nefes
B
Şuğul
C
Mersiye
D
Sala
E
Durak
Soru 18

Süleyman Çelebi’nin mevlit manzumesinde rast makamıyla başlayan bahrin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merhaba bahri
B
Mi’rac bahri
C
Velâdet bahri
D
Nur bahri
E
Münâcât veya tevhîd bahri
Soru 19

Hatîb Zâkirî Haşan Efendi tarafından bestelenen “Cuma ve bayram salâsı”nın makamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Acemaşiran
B
Bayâti
C
Hüseynî
D
Hicaz
E
Dilkeşhâverân
Soru 20

Hat ve süsleme sanatlarının gelişim seyrinin gözlemlenebildiği bir alan olduğu kadar, meslekleri ve sınıfları îma eden kavuk biçimleri ve diğer tezyinî özellikleri ve üzerindeki bilgilerle değerli ve önemli bir tarihî kaynak durumundaki Osmanlı taş işçilik alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mimarî yapı kitabeleri
B
Kitabeli minberler
C
Üzerine yazı hakkedilmiş mihraplar
D
Taç kapılar
E
Mezar taşları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x