İslam Sanatları Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı

İslam Sanatları Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şam Emeviyye Camii’nin inşası hangi Emevi hükümdarı döneminde tamamlanmıştır?

A
Halife Hişâm b. Abdülmelik
B
Muaviye
C
Halife I. Velîd
D
Halife Abdülmelik
E
Halife II. Velîd
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlar grubuna girer?

A
Heykel
B
Resim
C
Minyatür
D
Müzik
E
Mimari
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı kültüründe en üst seviyede sanat eğitimi veren resmi kurumdur?

A
Bab-ı Âli Mektebi
B
Enderun Mektebi
C
Daruttıp
D
Darulhuffaz
E
Hendese-i Mülkiye Mektebi
Soru 4

İslâm sanatının ilk anıtsal yapısı olarak görülen Kubbetü’s-sahre’nin bulunduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Medine
B
Kudüs
C
Mekke
D
Şam
E
Bağdat
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sanat eserlerinin doğuşunda ve üslup kazanmasında önde gelen etken ve kaynaktır?

A
Gelenek
B
Kültür
C
Malzeme
D
Din
E
Hüner
Soru 6

Tolunoğlu Camii’nin Mısır bölgesine getirdiği yeni mimari anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mihrap
B
Tuğla ve sivri kemer
C
Geniş avlu
D
Çok dayanaklı örtü
E
Minare
Soru 7

Osmanlı çarşılarında kıymetli eşyaların alınıp satıldığı yere ne ad verilir?

A
Tabhane
B
Arasta
C
Bedesten
D
Kervansaray
E
Matbah
Soru 8

İslâm yazılarını güzel yazma ve öğretme hünerine sahip olan sanatkâra ne ad verilir?

A
Kalemkeş
B
Nakkaş
C
Müzehhip
D
Hattat
E
Kalemkar
Soru 9

Kanuni Sultan Süleyman devrinde hattın güneşi olarak tanınan ünlü hattat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halid Erzurumi
B
Derviş Ali
C
Haşan Çelebi
D
Mustafa Rakım
E
Ahmet Şemseddin Karahisari
Soru 10

Yakup Şah b. Sultan Şah, aşağıdaki eserlerden hangisinin mimarıdır?

A
İstanbul II. Bayezid Camisi
B
İstanbul Eminönü Yeni Cami
C
İstanbul Kılıç Ali Paşa Camisi
D
Şam Süleymaniye Camisi
E
İstanbul Sultan Ahmed Camisi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimari tarihi içinde Bursa ve Edirne dönemidir?

A
1299-1447
B
1447-1538
C
1538-1588
D
1588-1700
E
1890-1930
Soru 12

İmad ta’lik üslubunun İstanbul’da tanınması ve yayılmasında öncülük eden hattat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şeyhülislam Veliyyüddin Efendi
B
Katipzade Refii
C
Yesari Mehmed Esad
D
Ahmed Siyahi
E
Derviş Abdi-i Mevlevi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi “çini” teriminin karşılığıdır?

A
Malakâri
B
Kalemkâr
C
Kâşi
D
Süsleme
E
Kalem işi
Soru 14

İslam yazılarından simetrik veya aynalı yazı olarak vasıflandırılan yazı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müselsel
B
Müsenna
C
Rika
D
Celi
E
Gubari
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi durak çeşitlerinden biridir?

A
Pençhâne
B
Hatime gülü
C
Köşeli
D
Zahriye gülü
E
Sarmalı
Soru 16

Tezhip sanatında, temellük kitâbesi hangi sayfa bezemesinde bulunur?

A
Zahriye
B
Dîbâce
C
Serlevha
D
Unvan
E
Hâtime
Soru 17

Sünnet düğünü şenliklerinin anlatıldığı surnâme türündeki resimli yazmalar, Osmanlı döneminde ilk kez hangi padişah devrinde hazırlanmıştır?

A
I. Selim
B
II. Mehmed
C
II. Selim
D
III. Murad
E
I. Süleyman
Soru 18

Sultan III. Ahmed’in oğullarının sünnet düğünü şenliklerini konu alan ‘Surnâme-i Vehbî' adlı eserin minyatürlerini yapan nakkaş kimdir?

A
Nakkaş Haşan
B
Nakşî
C
Levni
D
Nigârî
E
MusaWir Hüseyin
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi savaşları konu alan gazavatnâme türünde hazırlanmış minyatürlü eserlerden biri değildir?

A
Târîh-i Feth-i Yemen
B
Şecâatnâme
C
Kitâb-ı Gencine-i Feth-i Gence
D
Nusretnâme
E
Kıyâfetü’l-insâniye fî Şemâilü’l-Osmâniye
Soru 20

Timur devri tezhibinin ikinci altın çağı, aşağıdaki hükümdarların hangisinin zamanındadır?

A
Baysungur
B
Şahruh
C
Uzun Haşan
D
Şah İsmail
E
Hüseyin Baykara
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x