İslam Sanatları Tarihi 2016-2017 Final Sınavı

İslam Sanatları Tarihi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı mimarisinin klasik cami tipinin kurallarının belirlendiği cami aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bursa Ulu Cami
B
Edirne Üç Şerefeli Camii
C
İstanbul Süleymaniye Camii
D
İstanbul Sultanahmet Camii
E
Edirne Selimiye Camii
Soru 2

Osmanlı kültüründe din ve ahlak eğitiminde sanatın gücünü en üst seviyede kullanan ve büyük sanatkârlar yetiştiren müessese aşağıdakilerden hangisidir?

A
Darulkurra
B
Darüşşafaka
C
Darulfünûn
D
Daruttalim
E
Tekke
Soru 3

Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu camilerinde sıklıkla tercih edilen plan tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enine gelişen mihrap önü kubbeli
B
Tek kubbeli
C
Mihraba dik gelişen
D
Ordugâh
E
Çok kubbeli
Soru 4

Yazma eser tezhibinde, temellük kitâbesinin bulunduğu sayfa bezemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Unvan
B
Serlevha
C
Zahriye
D
Dîbâce
E
Hâtime
Soru 5

Elyazması kitapların metinlerini bezemek ve açıklamak amacıyla yapılmış küçük boyutlu renkli resimlere ne ad verilir?

A
Eskiz
B
Gravür
C
Desen
D
Tezhip
E
Minyatür
Soru 6

Erken dönemde hicri IV. yüzyıla kadar mushaf yazımında kullanılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reyhani
B
Celi
C
Nesih
D
Kûfi
E
Verraki
Soru 7

Mıklebi alt kaba bağlayan kısım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şemse
B
Sertâb
C
Salbek
D
Köşebend
E
Kenar suyu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ebru yapımında kullanılan boyalardan biri değildir?

A
Lâhur çividi
B
Zırnık
C
Akrilik boya
D
Lök
E
Üstübeç
Soru 9

Mimari yüzeylerde çini kullanımının görüldüğü ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kayrevan Sîdî Ukbe Camii
B
Samerra Mütevekkiliye Camii
C
Konya Karatay Medresesi
D
Şam Ümeyye Camii
E
Kudüs Kubbetü’s-Sahra
Soru 10

Emevî mimârîsinde bezeme unsuru olarak kullanılan kaplama malzemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alçı
B
Perdahlı çini
C
Sır üstü renkli çini
D
Mozaik
E
Kesme çini
Soru 11

Türk-İslam mimarisinde kullanılan, pişmiş killi topraktan yapılmış levha halindeki sırlı duvar kaplama malzemelerine ne ad verilir?

A
Revzen
B
Çini
C
Keramik
D
Fresk
E
Malakârî
Soru 12

Anadolu’da renkli sır tekniğinde üretilmiş çinilerin görüldüğü ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Niğde Hüdavend Hatun Türbesi
B
Konya Sırçalı Medrese
C
Bursa Yeşil Cami
D
Edirne Selimiye Camii
E
Tokat Gök Medrese
Soru 13

Ebru yapımında, teknenin içine konulacak suya kıvam vermek ve böylece serpilen boyaların çökmesini önlemek için kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kitre
B
Boya
C
Arap zamkı
D
Gaz yağı
E
Sığır ödü
Soru 14

Osmanlılar döneminde madenî eşya yapımında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A
indirme
B
Oyma ve çakma
C
Giydirme
D
Kesme
E
Dökme ve dövme
Soru 15

Hatîp Zâkirî Haşan Efendi tarafından bestelenen “Cenaze Salâsı”nın makamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bayatî
B
Dilkeşhâverân
C
Hüseynî
D
Segah
E
Rast
Soru 16

Mevlevî âyinlerinin başında, neyzenbaşının yapacağı post taksiminden önce na’than tarafından ayakta okunan “na’t-ı Mevlânâ” adlı eserin makamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Segah
B
Bayâti
C
Uşşak
D
Rast
E
Hicaz
Soru 17

Cami iç mimarisinin tamamlayıcı unsurları arasında yer alan kapı ve pencere kanatları, mahfil şebekeleri, minberler, vaaz kürsüleri, Kur’an mahfazası ve rahle gibi teberrükât eşyası genel anlamda Türk sanatının hangi örneklerini oluşturur?

A
Sedefkârlık
B
Ahşap
C
Edirnekârî
D
Oyma ve kakmacılık
E
Kündekârî
Soru 18

Süleyman Çelebi’nin 'Mevlid' manzumesinde hüzzam makamıyla başlayan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mi’râc bahri
B
Münâcaât veya tevhîd bahri
C
Velâdet bahri
D
Merhaba bahri
E
Nur bahri
Soru 19

Mevlevîlik ve Bektaşilik dışındaki tarikatların hemen hepsinde, “kelime-i tevhid” zikrinden sonra “ism-i celâl” zikrine geçilmeden önce verilen arada bir veya iki zâkir tarafından okunan esere ne ad verilir?

A
İlâhi
B
Tevşîh
C
Na’t
D
Salâ
E
Durak
Soru 20

Ahşap iskelet üzerinde yan yana getirilen geometrik parçalarla bunları birbirine bağlayan oluklu ahşap kirişlerin tutkal ya da çivi kullanılmaksızın iç içe geçirilmesi tekniğine ne ad verilir?

A
Oluklu ahşap geçmesi
B
Ajur
C
Şebekeli geçme
D
Kündekârî
E
Çivisiz kakma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x