İslam Sanatları Tarihi 2017-2018 Final Sınavı

İslam Sanatları Tarihi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sanat özelliği olmayan, el emeği ve becerisi ile maddi ihtiyacını karşılayan kişiye ne ad verilir?

A
Hattat
B
Zanaatkar
C
Müzehhip
D
Sanatkâr
E
Artist
Soru 2

Erken İslam mimarisinde ilk camilere örnek olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Samerra Camii
B
Elhamra Camii
C
Nayin Camii
D
Kurtuba Camii
E
Mescid-i Nebî
Soru 3

Sultanlara ait belgelerin yazıldığı hat çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çiçekli Kufi
B
Tomar
C
TevkT’
D
Muhakkak
E
Sülüs
Soru 4

Osmanlı eğitim ve öğretiminde hadis okutulan müessese aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sıbyan Mektebi
B
Dârülhadis
C
Dergâh
D
Zâviye
E
Medrese
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi dini eserlerde kullanılan motiflerden biri değildir?

A
Penç
B
Çintemani
C
Bulut
D
Hatayi
E
Hayvan
Soru 6

Aşağıdaki eserlerden hangisi Nakkaş Osman’ın baş usta olarak görev yaptığı eserlerden biri değildir?

A
Hünernâme
B
Şehnâme-i Selim Han
C
Surnâme-i Hümayun
D
Mecmûa-i Menâzil
E
Zübdetü’t-tevârih
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ebru türlerinden biri değildir?

A
Fırça ebrusu
B
Çiçekli ebru
C
Mutaf ebrusu
D
Tarama ebrusu
E
Kumlu ebru
Soru 8

“Müşebbek şemse” uygulamasının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gömme kabın kabartma yerlerini altınlamaktır.
B
Kalıp basarak kabın üzerine desen çıkarmaktır.
C
Kap içine desenleri oyulmuş deri yapıştırmaktır.
D
Ebru kağıdıyla kaplanmış kaba verilen isimdir.
E
Kabın üstünde sıcak demir yürüterek desen çizilmesidir.
Soru 9

Alt kaba bağlı olarak pek çok kitap kabında görülen, kitapta ayraç vazifesini de üstlenen beşgen şekilli kısma ne ad verilir?

A
Şîrâze
B
Sertap
C
Salbek
D
Mıkleb
E
Şemse
Soru 10

Sır altı ve sır üstü tekniklerinin bir arada kullanılmasıyla meydana gelen çini tekniğine ne ad verilir?

A
Mertebânî
B
Minâî (Heft-reng)
C
Çini mozaik (Kâşîgerî)
D
Perdahtıı (Luster)
E
Lâkabî
Soru 11

BizanslIların mimari tezyinatında kullandıkları küçük renkli taş, seramik veya cam parçalarından oluşan süsleme tekniğine ne ad verilir?

A
Fresk
B
Çini
C
Vitray
D
ikona
E
Mozaik
Soru 12

Çini veya seramik hamuru üzerine sürülen, pişince eriyerek hamurun üzerini kaplayan koruyucu şeffaf tabakaya ne ad verilir?

A
Astar
B
Perdaht
C
Sır
D
Vernik
E
Boya
Soru 13

Çinilerinde ilk kez hafif kabarık mercan kırmızısı rengin kullanıldığı İznik kâşîleriyle Türk çini sanatının zirvesine ulaşılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstanbul Süleymaniye Camii
B
Edirne Muradiye Camii
C
İstanbul Sultan I. Selim Camii
D
Topkapı Kara Ahmed paşa Camii
E
Bursa Yeşil CamiiRevzen
Soru 14

Savatlama tekniğinin uygulandığı sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahşap sanatı
B
Halı sanatı
C
Taş işçiliği
D
Maden sanatı
E
Çini sanatı
Soru 15

Anadolu Selçuklu Dönemi halılarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bol renk ve çok sayıda figür söz konusudur.
B
Farklı tonlarda az renk ile yoğun bitkisel motif, ana karakteri oluşturur.
C
Bol renk kullanımı yerine, az sayıda renk ile bunların farklı tonları tercih edilir, desen olarak da daha çok geometrik şekiller egemendir.
D
Genelde yoğun bitkisel desen ve kırmızının tonları hâkimdir.
E
Belli bir alana sığan düğüm sayısı, Osmanlı döneminde dokunan halılardan daha azdır.
Soru 16

Meslekleri ve sınıfları îma eden kavuk biçimleri ve diğer tezyini özellikleri yanında üzerindeki bilgilerle tarihî kaynak durumundaki Osmanlı taş işçilik alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mezar taşları
B
Üzerine yazı hakkedilmiş mihraplar
C
Kitâbeli minberler
D
Mimarî yapı kitabeleri
E
Taç kapılar
Soru 17

Tekkelerde, zikrin ayakta devamı sırasında okunan İlâhilere ne ad verilir?

A
Muharrem İlâhileri
B
Kuûd İlâhileri
C
Cumhur İlâhileri
D
Kıyam İlâhileri
E
Devran İlâhileri
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, Nâyî Osman Dede’nin bestelediği Mi'râciyye’nin bölümlerinden biri değildir?

A
Müsteâr hânesi
B
Dügâh hânesi
C
Sabâ hânesi
D
Hüseynî hânesi
E
Hicaz hânesi
Soru 19

Türk bestekârları tarafından Türk mûsikisi makam ve usulleriyle bestelenmiş Arapça güfteli ilahilere ne ad verilir?

A
Temcîd
B
Şuğul
C
Teşbih
D
Nefes
E
Durak
Soru 20

Mevlevi âyini icrâ etmekle görevli topluluğa ne ad verilir?

A
Mutrip
B
Selâm
C
Taksim
D
Gülbank
E
Peşrev
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x