İslam Sanatları Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı

İslam Sanatları Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sanatın mahiyeti sınıflandırılması ve sanat eserlerindeki güzelliği konu alan, ilmi metotlarla inceleyen ilim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Epigrafi
B
Paleografi
C
Estetik
D
Psikoloji
E
Metafizik
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı kültüründe büyük sanatkârlar yetiştirmiş kurumlardan biridir?

A
Divan
B
Sanayi-i nefise
C
idadi
D
Enderun Mektebi
E
Rüştiye
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Artuklu mimarisine ait eserlerden biri değildir?

A
Sultan Haşan Medrese ve Külliye
B
Sultan İsa Medresesi
C
Sultan Kasım Medresesi
D
Mesudiye Medresesi
E
Şehidiye Medresesi
Soru 4

Hişam b. Abdülmelik zamanında yapılan çöl sarayı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuseyru Amre
B
Kasrü’l-Müşetta
C
Hırbetü’l-mefcer
D
Kasrü’l-hayri’l-garbi
E
Cevsaku’l-Hakani
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu mimarisinin İran'daki en önemli yapılarından biridir?

A
Hazar Camii
B
Mugak Attari Camii
C
ZeWare Cuma Camii
D
Namazgah Camii
E
Talhatan Baba Camii
Soru 6

Osmanlı mimarlarının yaptığı plan veya krokilere ne ad verilir?

A
Mimar kârnâmesi
B
Mimarbaşı defteri
C
Mimar risalesi
D
Tersim
E
Menazır
Soru 7

Osmanlı mimarisinde barok döneminin en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hırka-i Şerif Camisi
B
İstanbul Ayazma Camisi
C
Lâleli Külliyesi
D
İstanbul Fatih Camisi
E
İstanbul Nuruosmaniye Külliyesi
Soru 8

Osmanlı eğitim sisteminde ilkokul seviyesindeki eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Medrese
B
Sıbyan Mektebi
C
Bimarhane
D
Darülhadis
E
Darüttıb
Soru 9

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olan ilk büyük külliyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstanbul Yenicami
B
Selimiye Külliyesi
C
Süleymaniye Külliyesi
D
Rüstem Paşa Camii
E
Şehzade Camii ve Külliyesi
Soru 10

Hz. Muhammed (s.a.s) tarafından Medine halkına yazı öğretmekle görevlendirilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdullah b. Said
B
Abdullah b. Mesud
C
ibn Ka’ab
D
Zeyd. B.Sabit
E
Hz. Ali
Soru 11

Genellikle Osmanlı ilmiye sınıfı ve meşihat dairesinin resmi yazısı olarak kullanılan yazı üslubuna ne ad verilir?

A
Rika
B
Siyâkat
C
Celi divani
D
Talik (nesta’lik)
E
Divani
Soru 12

Topkapı Sarayı “Bâb-ı Hümâyun” üzerinde yer alan müsenna celî sülüs yazının sanatkârı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yahya Sofi
B
Ali b. Yahya Sûfî
C
Ahmet Karahisari
D
Şeyh Hamdullah
E
Abdullah Amasi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi aklâm-ı sitte yazılarından biri değildir?

A
Rika'
B
Sülüs
C
Muhakkak
D
Müselsel
E
Tevki'
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devri saray üsluplarından biri değildir?

A
Baba Nakkaş
B
Hacı Ali et-Tebrizi
C
Ali Üsküdari
D
Saz Yolu
E
Kara Memi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tezhip boyası olarak kullanılan malzemelerden biri değildir?

A
is mürekkebi
B
Zırnık
C
Yaldız
D
Lapislazuli
E
Üstübeç
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi mushaf güllerinden biri değildir?

A
Durak
B
Hamse
C
Hizib
D
Aşere
E
Secde
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yarı üsluplaştırılmış motiflerden biridir?

A
Münhanî
B
Penç
C
Karanfil
D
Goncagül
E
Bulut
Soru 18

Selçuklu Türkleri’nin İran’dan Ön Asya, Mezopotamya, Suriye ve Anadolu’ya yayılmalarıyla oluşan ilk Türk-İslâm minyatür üslûbu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Moğol minyatür üslûbu
B
Uygur minyatür üslûbu
C
Timurî minyatür üslûbu
D
Safevî minyatür üslûbu
E
Selçuklu minyatür üslûbu
Soru 19

Osmanlı döneminde kaleme aldığı tarihî konulu eserleri, figürsüz manzaralar ve topoğrafik kent görünümleriyle resimlendiren nakkaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nakkaş Osman
B
Matrakçı Nasuh
C
Nakkaş Haşan
D
MusaWir Hüseyin
E
Levni
Soru 20

El yazması kitapların metinlerini açıklamak amacıyla yapılmış resimlere ne ad verilir?

A
Tezhip
B
Gravür
C
Desen
D
Eskiz
E
Minyatür
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x